Nieuwe campagne Donorregister: 'Geef duidelijkheid aan je nabestaanden'

Het ministerie van VW&S wil dat de mensen die nog geen keuze in het donorregister hebben gemaakt, de urgentie voelen deze alsnog te maken.

Nieuwe campagne Donorregister: 'Geef duidelijkheid aan je nabestaanden'
DOT - D&B, Open Now en TBWA\Neboko

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lanceert een vervolgcampagne over de nieuwe Donorwet. Volgens het ministerie hebben bijna 10 miljoen Nederlanders inmiddels actief een keuze ingevuld. Het ministerie legt nogmaals uit dat Iedereen die geen keuze invult, in het Donorregister komt te staan met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’. De nieuwe campagne moet de mensen die het Donorregister nog niet in hebben gevuld duidelijk maken wat hun overlijden kan betekenen voor de nabestaanden. De campagne is ontwikkeld door DOT: D&B, Open Now en TBWA\Neboko en de boodschap is: 'Geef duidelijkheid aan je nabestaanden'.

Advertentie
advertisement
Nieuwe campagne Donorregister: 'Geef duidelijkheid aan je nabestaanden'
Nieuwe campagne Donorregister: 'Geef duidelijkheid aan je nabestaanden' DOT - D&B, Open Now en TBWA\Neboko

Onduidelijkheid bij nabestaanden

Het ministerie geeft aan te begrijpen dat het invullen van het Donorregister iets is dat mensen makkelijk voor hun uitschuiven. Toch wil het departement ervoor zorgen dat ook de laatste Nederlanders de urgentie voelen om hun keuze alsnog actief in te vullen. ‘Want geen keuze invullen in het Donorregister, kan bij de nabestaanden voor onduidelijkheid zorgen.’ Het ministerie baseert zich voor de campagne op onderzoek waaruit zou blijken dat nabestaanden de belangrijkste motivatie vormen om wel een keuze in te vullen.

De commercial

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Donor

'Niets invullen betekent automatisch ‘ja''

Het ministerie legt nogmaals uit dat niets invullen in het donorregister automatisch ‘ja’ betekent. Dat betekent ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ en dat houdt in dat de organen en weefsels van de overledene naar een patiënt kunnen gaan. 'De arts bespreekt dit bij overlijden met de familie. Maar voor nabestaanden is het dan onduidelijk of diegene bewust geen keuze heeft gemaakt, om donor te worden, of dat vergeten is een keuze te maken.' Die keuze kan gemaakt worden op de Donorregister-website van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De campagne wordt uitgerold op tv, radio en online. 

Lees ook:

Credits:

Opdrachtgever: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & DPC

Bureau: D&B, Open Now &  (DOT) 

Productie: Holy Fools (Mattias Schut)

Media: Initiative

Advertentie