Waarom GDPR kansen biedt voor direct marketing

Deel 3 van een drieluik over de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tekst: Michiel Alkemade* 
 
Waar GDPR voor veel bedrijven als het zwaard van Damocles voelt, is het voor andere een katalysator om zich een nieuwe manier van denken over data-privacy en data management eigen te maken. Weer andere bedrijven weten de nieuwe mindset daadwerkelijk te vertalen naar een betere dienstverlening en nieuwe businessmodellen.
 
De GDPR omvat nieuwe regelgeving, maar als bedrijven daarmee compliant zijn, biedt het ook nieuwe handvatten om meer gepersonaliseerde en gerichte marketingactiviteiten te ontplooien. Zonder dat de ontvanger dat als ongewenst en irritant zal ervaren.  

Door als bedrijf je privacy statement heel duidelijk en helder te formuleren en er een privacyverklaring van te maken die echt op jouw bedrijf is toegesneden, kun je het veel gerichter aansturen. 

Een bedrijf moet hiervoor wel duidelijk hebben welke data het verzamelt, voor welk doel, hoe de datastromen zijn en hoe die worden verwerkt en toegepast in jouw marketingboodschappen.

Optimalisatie van data

Een ander voordeel die voorkomt uit de GDPR is dat bedrijven anders zullen omgaan met de gegevens die ze in het verleden verzamelden. 

Veel bedrijven gingen letterlijk voor big data en verzamelden alle mogelijke gegevens van hun klanten, potentiële klanten en overige relaties, om op een later moment pas te bedenken of en wat ze met die data zouden gaan doen. 

Met de stringentere regelgeving omtrent de verzameling en verwerking van data zullen bedrijven nog wel eens kritisch kijken naar wat ze aan data hebben verzameld. 

Immers, wat je verzamelt en beheert, moet ook allemaal compliant gebeuren. 

Veel van de verzamelde gegevens zal echter niet een direct nut hebben. Dit was meer het verzamelen om het verzamelen. En bepaalde gegevens zullen bovendien al lang achterhaald zijn of dubbel verzameld. 

Door de op handen zijnde regelgeving zullen bedrijven alleen nog die data willen beheren die ze ook daadwerkelijk gebruiken, om geen onnodige risico’s op sancties in het kader van data-privacy te lopen.

Internationale uniformiteit

Een belangrijk voordeel van de GDPR is dat daarmee in heel Europa dezelfde regels zullen gelden. Alle verschillen per land zullen straks tot het verleden behoren. 

Voor internationale bedrijven wordt het daardoor veel gemakkelijker om marketingactiviteiten over de landsgrenzen heen te ontplooien. Ook kunnen bedrijven gemakkelijker samenwerken met andere partijen, omdat die zich aan dezelfde regels gehouden weten.

Welke kansen bedrijven ook zien en waar ze ook op inzetten, het is in ieder geval zaak dat ze GDPR niet als een beperkende set regels zien, maar juist als uitgelezen mogelijkheid  om een betere en nieuwe dienstverlening te realiseren. 

Als ze erin slagen om op praktische wijze invulling te geven aan GDPR, kunnen ze enorm concurrentievoordeel behalen. Het betekent dat ze hun bestaande en toekomstige klanten nog beter kunnen benaderen.  

*Dit is de laatste blog van drie die Michiel Alkemade, algemeen directeur van Computer Profile Nederland, schreef over direct marketing en GDPR. De twee eerdere blogs vind je hier en hier
 

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie