De hartslag van Nederland: duurzame leefstijl

Uit het grootschalige doelgroeponderzoek 'De hartslag van Nederland' van DPG Media blijkt dat steeds meer Nederlanders gaan voor groen.

Nederland steeds groener: ouderen omarmen duurzame leefstijl en dorpen lopen voor op steden

In Nederland groeit de bewustwording van de impact op het milieu, wat leidt tot een groene trend. Dorpsbewoners lopen hierin voor op stadsbewoners. Bijna de helft van de Nederlanders (49%) past hun leefstijl al aan om duurzamer te leven. Uit het uitgebreide doelgroeponderzoek 'De hartslag van Nederland', uitgevoerd door Panel Inzicht namens DPG Media, blijkt dat dorpsbewoners voorop lopen in deze ontwikkeling. Bovendien ervaren jongeren vaker schuldgevoelens over hun consumptiegedrag, terwijl juist ouderen zich actief bezighouden met duurzaam leven.

Hoe ouder, hoe duurzamer

Waar de helft van de respondenten aangeeft hun leefstijl aan te passen om duurzamer te leven, blijft 30 procent daarover neutraal. 19 procent geeft zelfs aan dat helemaal niet te doen. Vooral vrouwen en ouderen passen hun leefstijl aan voor een duurzamer bestaan. Daarbij geldt: hoe hoger de leeftijd, hoe meer interesse in duurzaamheid en hoe vaker de leefstijl daarnaar wordt aangepast.

Hoe ouder, hoe duurzamer

Grootste voornemen is elektrisch rijden

Uit het onderzoek blijkt dat verduurzamen en elektrificeren de grootste voornemens zijn van Nederlanders. Van de duurzame producten die de respondenten voornemens zijn om binnen vijf jaar te gebruiken, staat een elektrische auto met stip op één, gevolgd door een warmtepomp en zonnepanelen. De duurzame trend wordt het meest gevolgd door mensen die in dorpen wonen. Zij hebben nu al vaker zonnepanelen en een elektrische fiets dan stedelingen, maar niet vaker een warmtepomp. Daarnaast zijn het vooral 60-plussers die zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Jongeren zijn daarentegen wel vaker voornemens om zonnepanelen te gebruiken dan ouderen.

Grootste voornemen is elektrisch rijden

Kwart Nederlanders voelt zich schuldig over consumptiegedrag

Een kwart van de respondenten voelt zich weleens schuldig over hun consumptiegedrag. Deze groep bestaat vooral uit 20- tot 30-jarigen. Hierbij geldt: hoe hoger de leeftijd, hoe minder vaak men zich schuldig voelt.

Kwart Nederlanders voelt zich schuldig over consumptiegedrag

Toch houdt een groot deel van de respondenten wel rekening met hun consumptie. Zo geeft bijna de helft (45%) aan dat zij merken vermijden die tegen hun waarden ingaan. Slechts 15 procent doet dat helemaal niet en 35 procent blijft neutraal. De grootste groep die dat soort merken vermijdt bestaat uit 70-plussers. 40- tot 50-jarigen doen dat het minst.

Kwart Nederlanders voelt zich schuldig over consumptiegedrag
De tijd van onbekommerd consumeren lijkt nu echt voorbij. Een meerderheid kiest langzaam maar zeker voor duurzaam gedrag.
Aldus Dennis Hoogervorst, manager Research & Insights DPG Media.

Download hier de slidedeck van het onderzoek

Werkt de download op je mobiele telefoon niet? Open dan de website in je browser.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →