Hartslag van Nederland: Balans tussen werk en mentale gezondheid

Met name jonge werknemers ondervinden meer werkgerelateerde stress.

Mentaal welzijn wordt steeds belangrijker en krijgt ook meer aandacht op de werkplek. De grote kantoortuin heeft afgedaan en moet nu plaatsmaken voor een omgeving met een goed binnenklimaat en een prettige uitstraling. Werk kan de mentale gezondheid van mensen beïnvloeden, zowel positief als negatief. Jonge werknemers ervaren vaak een toenemende prestatiedruk, gebrek aan respect op de werkvloer en voelen zich regelmatig overprikkeld. Dat blijkt uit het grootschalige doelgroeponderzoek ‘De hartslag van Nederland’ van DPG Media, uitgevoerd door Panel Inzicht. Het onderzoek werpt licht op de (laatste) ontwikkelingen in Nederland en in dit artikel specifiek op de complexe relatie tussen carrière, tevredenheid op het werk en de mentale gezondheid van individuen. Daarnaast geeft dit onderzoek van Grow inzicht in het gedrag en de behoeften van werkende Nederlanders.

Mentaal welzijn boven carrière maken

Bijna driekwart van de respondenten geeft de voorkeur aan mentaal welzijn boven het nastreven van een glansrijke carrière. Dit benadrukt het groeiende besef dat geluk en evenwicht in het leven belangrijker zijn dan louter professioneel succes. Vrouwen (78%) vinden mentaal welzijn nog belangrijker dan mannen (69%). Ook bijzonder is dat 26 procent van de respondenten welzijn dus niet boven carrière verkiest. Deze groep vindt carrière belangrijker (10%), of het gelijk aan elkaar (10%), of weten het eigenlijk niet (6%). Overall vindt het overgrote deel van de mensen (73%) zijn of haar werk leuk, waarbij het opvalt dat jongeren hun werk het minst vaak leuk vinden. Er is een aantal factoren op het werk die het mentaal welzijn van werknemers kan beïnvloeden, zoals de balans tussen werk en privé, maar ook de mogelijkheid om thuis te werken. 63 procent zegt een goede balans te ondervinden, en ook dit lijkt leeftijdsgebonden. Bijna de helft (48%) van de respondenten geeft aan liever op kantoor te werken, terwijl 27 procent liever thuiswerkt. Oudere werknemers en mannen hebben meer de neiging om op kantoor te willen werken dan jongeren en vrouwen.

Carrière, ambities en tevredenheid op het werk

Het onderzoek toont aan dat 61 procent van de ondervraagden tevreden is met zijn of haar huidige werksituatie, terwijl 21 procent meer ambitieus is en streeft naar een grotere carrière. De mate van tevredenheid lijkt sterk samen te hangen met leeftijd, waarbij oudere werknemers tevredener zijn. Opvallend is dat dorpelingen vaker tevreden zijn met hun werk (66% vs. 57%) en stedelingen meer ambitie hebben. Ruim de helft van de werknemers (58%) identificeert zich als specialist op zijn of haar werkgebied, waarbij mannen vaker specialisten zijn dan vrouwen.

Jongeren vaker pessimistisch gestemd

Werkstress zorgt voor steeds meer mentale klachten onder jonge werknemers. Burn-outs zijn dan ook een groeiend probleem. Eén van de oorzaken is prestatiedruk. Gemiddeld voelt 30 procent van de respondenten druk om te presteren in zijn of haar baan. Hoe jonger men is, hoe meer druk wordt ervaren. Daarnaast voelen vrouwen meer prestatiedruk dan mannen (32% vs. 28%). 40 procent van de respondenten voelt overigens helemaal geen prestatiedruk. Naast prestatiedruk ervaart ruim een kwart te weinig respect op de werkvloer en ook hier geldt dat jonge werknemers dit vaker ervaren dan oudere. Als laatste voelen jongeren zich vaker overprikkeld. Een kleine helft van de respondenten (46%) is optimistisch over zijn of haar persoonlijke toekomst, maar de groep 20- tot 29-jarigen is dat het minst. Onzekerheden in werk- en woonsituatie belemmeren hun persoonlijke ontwikkeling en geven hen een pessimistisch toekomstperspectief. Externe factoren zoals het nieuws, inflatie, hoge hypotheeklasten en studieschuld spelen hierbij ook een duidelijke rol.

Nu mentaal welzijn steeds meer in de schijnwerpers staat, moeten we de relatie tussen carrière en de mentale gezondheid leren begrijpen. Het onderzoek benadrukt het groeiende besef dat geluk en evenwicht in het leven belangrijker zijn dan louter professioneel succes. Vooral jongere werknemers blijven ambitieus, maar dat gaat ook vaker gepaard met werkstress en overprikkeling. De invloed van social media en constant bereikbaar zijn, kunnen hiermee te maken hebben.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →