Recessie laat Nederlander alleen het hoognodige kopen in supermarkt

Er wordt al maanden gespeculeerd over een recessie. Verwacht Nederland dat deze recessie daadwerkelijk plaats zal vinden?

Er wordt al maanden gespeculeerd over een recessie. Verwacht Nederland dat deze recessie daadwerkelijk plaats zal vinden en zal men hierdoor grote uitgaven tegenhouden? Uit onderzoek van onderzoeksbureau Markteffect bleek dat in september 80% van Nederland een recessie verwachtte en in november blijkt dit 88% te zijn. De meest genoemde categorie om bij een recessie op te gaan bezuinigen, is vakantie.

Bijna twee op de vijf respondenten (37%) verwachten dat er een zware recessie zal plaatsvinden en meer dan de helft (51%) verwacht een milde recessie. Ten opzichte van de eerdere meting is de ernst van de recessie licht gekanteld. In september verwachtte 44% een zware recessie terwijl dat nu 37% is en 36% verwachtte een milde recessie terwijl dat nu 51% is.

Verlaging van kosten
Indien een recessie zal plaatsvinden geeft de helft van de Nederlanders (50%) aan grote uitgaven tegen te houden. Onder grote uitgaven verstaan we uitgaven zoals onder andere een nieuwe bank, auto of vakantie. Dit aantal is licht gedaald en bleek in september 57%. Zo geeft 13% van Nederland nu aan grote uitgaven niet tegen te houden wanneer er een recessie zou zijn (sept: 9%).

Net zoals in september is de meest genoemde categorie om uitgaven op te minderen ‘vakantie’ (65%). Daarop volgend zijn ‘uitjes’ (60%) en ‘kleding’ (55%) de meest voorkomende categorieën om op te bezuinigen. Opvallend is dat meer vrouwen (62%) dan mannen (48%) grote uitgaven op het vlak van kleding zouden tegenhouden bij een recessie. Sport (18%) en verzekeringen (11%) blijven de minst populaire kostenposten om op te bezuinigen.

Koop alleen het hoognodige
Eén op de drie (33%) Nederlanders die gaat bezuinigen bij een recessie doet dit op de boodschappen. Hierbij geeft 71% aan dit te doen door alleen het hoognodige te kopen en luxeproducten te laten staan. Ook geeft bijna zes op de tien respondenten (57%) aan grote uitgaven tegen te houden door meer boodschappen te doen die in de aanbieding zijn.

Minder vaak op vakantie
Meer dan de helft van de respondenten die grote uitgaven op het vlak van vakantie tegen willen houden, zou dit doen door minder vaak op vakantie te gaan (55%). Daarnaast geven bijna twee op de vijf respondenten (37%) aan in kosten te minderen door dichter bij huis te blijven en bijna drie op de tien respondenten (29%) zouden minder luxe op vakantie gaan.

Onderzoeksverantwoording
Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect in november 2022 onder een representatieve steekproef van 412 Nederlandse respondenten van 18 jaar of ouder.

Benieuwd naar de gehele rapportage? Download hier de whitepaper!

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →