Creatieve richtlijnen voor digitale automotive campagnes

Teads en Ipsos onthullen belangrijkste richtlijnen uit gezamenlijk onderzoek.

Het onderzoek gericht op het in kaart brengen van de belangrijkste creatieve elementen, die bepalend zijn in succesvolle digitale automotive campagnes, werd mede mogelijk gemaakt in samenwerking met Ipsos. Waarbij gebruik is gemaakt van geavanceerde AI technologie en modelleringstechnieken. Dankzij dit onderzoek zijn unieke inzichten verkregen die een revolutie teweeg zullen brengen in de wijze waarop automotive advertenties in de toekomst ontworpen dienen te worden om maximale impact te realiseren bij de doelgroep.

Uit een selectie van meer dan 500 online video advertenties tussen 2019 en 2022,  van 18 verschillende automotive merken, verdeeld over 23 landen, is uitvoerig onderzoek gedaan naar de belangrijkste creative richtlijnen die bepalend zijn voor het succes van een online video advertentie. De collectie omvatte een breed scala aan videoformaten over de gehele digitale marketingfunnel. Sommige video's waren geoptimaliseerd door Teads Studio, terwijl andere, niet geoptimaliseerde video’s als benchmark hebben gediend. Dit maakte het mogelijk om de diepgaande impact van de optimalisatie te meten.

Het streven van dit gezamenlijke onderzoek was om een breder beeld te scheppen en uitgebreid inzicht te verkrijgen in de strategieën die worden toegepast binnen de gehele automotive industrie. Door verschillende successen en tekortkomingen inzichtelijk te maken zijn we in staat gesteld om waardevolle kennis op te doen die als inspiratie hebben gediend voor eigen optimalisaties.

Een samengestelde selectie van belangrijke KPI's en bijbehorende in-view tijd percentages zijn gedeeld met Ipsos om hen een volledig beeld te geven. Ipsos gebruikte hun AI-algoritmen-expertise om verborgen patronen en trends zichtbaar te maken. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is de identificatie, categorisering en kwantificering van de belangrijkste elementen die aanwezig zijn in succesvolle digitale automotive campagnes. De Shapley-waardetechniek, een afgeleide van de game theory, werd gebruikt om een statistische analyse uit te voeren van de output en invloed van elk visueel kenmerk, met name de in-view tijd. Deze analyse bracht alle informatie samen en identificeerde de belangrijkste richtlijnen die bijdragen aan het succes van een campagne.

Hierop volgde een nauwkeurige handmatige beoordeling van voorbeeld-video's, waarbij diep werd ingegaan op alle inzichten die uit de data naar voren kwamen. De kwalitatieve analyse vertaalde ruwe informatie naar bruikbare bevindingen, wat leidde tot baanbrekende ontdekkingen.

 

Een greep van de belangrijkste inzichten

Voorbij het voertuig: Video's die juist het voertuig niet als het enige onderwerp tonen, maar het integreren in een groter verhaal, worden vaker en langer bekeken.

Onthullen van het interieur: Het vertonen van kenmerken uit het interieur kunnen net zo aansprekend werken als het vertellen van het complete verhaal, vooral in advertenties die gericht zijn op ‘consideration’.

Brand Clarity: Een duidelijk zichtbaar logo en merknaam trekken de aandacht van kijkers en dragen juist bij aan  het vergroten van de merkbekendheid.

Wide angle shots en eenvoudige perspectieven: Wide angle shots stralen het gevoel van vrijheid en beweging uit en trekken hiermee kijkers aan. Bovendien worden video's met minder scènes vaak langer bekeken omdat ze minder cognitieve inspanning vergen om te begrijpen.

Kleurcontrasten: Kleurcontrasten, zoals blauw en oranje, maken video's aantrekkelijker en verhogen de in-view tijd. Donkergekleurde video's hebben een kortere in-view tijd door een gebrek aan contrast, echter kan het toevoegen van een lichter element een significante impact hebben.


Download hier het volledige onderzoek

Creativiteit is hét cruciale onderdeel van succesvolle digitale automotive campagnes. In eerder onderzoek van Teads vonden we significant hogere attention niveaus (+49%) en brand lift (+31%) bij creatief-geoptimaliseerde campagnes. Om klanten en bureaus nog meer inzicht te geven in het optimale ontwerp van advertenties, zijn we de samenwerking met Ipsos aangegaan, om best practices te ontwikkelen waarmee de kijktijd van campagnes aanzienlijk verhoogd kan worden
Geert Hoogeveen, Managing Director Teads
Dit onderzoek heeft een aantal geweldige inzichten opgeleverd, met name over het gebruik van mensen, kleurcontrasten en tekst. "We hebben de aanbevelingen van Teads geïmplementeerd in onze komende campagnes en ik ben benieuwd naar de resultaten!
Jessica Sleep, Brand Communications and Social Media Manager bij MINI

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →