Vergroot je campagnesucces met direct mail

Natuurlijk wil je scoren met je campagne. Je wilt aandacht, impact en conversie. Volgens recent onderzoek mag direct mail dan niet ontbreken

Multichannel voor meer impact

Wie tegenwoordig een mediacampagne met impact op wil zetten, kiest al snel voor een ‘multichannel’ benadering. Zo’n geïntegreerde marketingaanpak betekent dat je je boodschap via meerdere kanalen aan je doelgroep overbrengt. Van direct mails, folders, brochures, nieuwsbrieven, e-mail, social media, online video, radio- of tv-spotjes tot aan blogs en zelfs evenementen. Het grote voordeel van de inzet van meerdere mediakanalen is dat de ontvanger je boodschap op allerlei manieren, van meerdere kanten en op verschillende tijdstippen ontvangt. Jouw merk komt zo voortdurend voorbij en dat draagt direct bij aan de impact van de mediacampagne.

Aandacht voor de ontvanger

De kracht van direct mail binnen een multichannel campagne is dat je de ontvanger via de brievenbus persoonlijk aan kunt spreken. Persoonlijk geadresseerde post geeft het gevoel dat een aanbieding speciaal voor de ontvanger is. In deze tijd waarin campagnes zich vooral op online richten, is direct mail een onderscheidend kanaal om de doelgroep te bereiken, te inspireren en aan te sporen tot een (online) aankoop. De juiste timing, boodschap en aansluiting bij de doelgroep blijven daarbij wel uiterst cruciaal voor een succesvolle inzet van de direct mail. Om dit succes optimaal uit te nutten ligt de focus in 2021 vooral op verdere personalisatie, koppeling met online mogelijkheden en het stimuleren van de zintuigen.

Start met direct mail om op te vallen

Uit recent neuromarketing onderzoek van Unravel Research, in opdracht van PostNL, komt naar voren dat het vroegtijdig inzetten van direct mail in je campagne de uiteindelijke conversie enorm verhoogt. Het blijkt dat als je direct mail aan het begin van je mediacampagne inzet in combinatie met andere kanalen, het een versterkend effect heeft. Het zorgt er verderop in de campagne voor dat je uitingen op andere kanalen meer opvallen. Je trekt dan ook daar meer aandacht en vergroot zo het succes van de totale campagne.

Het effect in cijfers

Door een direct mail op te volgen met een tv-reclame krijg je een stijgend effect in koopintentie van maar liefst 372,2 procent. Producten die je eerst in brievenbusreclame ziet en daarna in buitenreclame vallen voor 27,3 procent meer op in het winkelschap. En als je een commerciële campagne eerst via de brievenbus en daarna via e-mail ziet, stijgt de koopintentie met 36,1 procent.

Koppeling tussen offline en digitaal

Volgens de direct mail trends 2021 mail wordt brievenbuspost meer en meer een integraal onderdeel van de bredere campagnestrategie. Daarbij stimuleren de marketeers achter de campagnes de offline-online interactie heel bewust, waarbij ze inspelen op verdere digitalisering. Zo kun je via QR-codes en andere verwijzingen al digitale lagen aan campagnes toevoegen. Op deze manier leid je de ontvangers van de direct mail ook direct naar je online verkoopkanalen.

Aankondigen en linken via de PostNL-app

Een ander goed voorbeeld is de mogelijkheid die Mijn Post in de PostNL-app biedt. Via deze koppeling kan de ontvanger ’s ochtends al via zijn of haar mobieltje zien dat jouw direct mail die dag op de deurmat gaat vallen. Als jij hier als verzender een digitale laag aan toevoegt, kunnen de app-gebruikers via de melding ook direct doorklikken naar de actiepagina van je campagne. Op deze manier heeft de direct mail al effect vóórdat de postbode bij de brievenbus is aangekomen.

Het daadwerkelijke succes van een campagne hangt van veel verschillende factoren af. Als je wilt weten hoe je de kracht van de brievenbus optimaal benut, kijk dan eens naar deze tips voor direct mail.