Moet nudging plaatsmaken voor boosting?

Nudging is een bekend begrip in de marketingwereld, maar nu is er een nieuwe speler in het veld. Hoe werkt boosting, en wat kunnen we ermee?

Een veelgebruikte beïnvloedingstactiek is nudging. Nudges zijn subtiele aanpassingen in de omgeving die mensen onbewust een zetje geven in een bepaalde richting, zonder dat keuzevrijheid wordt aangetast.

De bedoeling is dat het effect van de nudge in het voordeel is van de consument; er mag geen misbruik worden gemaakt. Het wordt veelal toegepast bij maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat mensen geen afval op straat laten slingeren, of om het aantal orgaandonoren te verhogen. Maar het kan ook worden ingezet in een commerciële context, bijvoorbeeld door gelddonaties aan goede doelen te doen toenemen of door mensen meer gezonde voedselkeuzes te laten maken in de supermarkt.

Zo heeft supermarkt Dirk van den Broek een nudging pilot 
gedaan bij een van hun supermarkten. Zij hebben daar op hun groente- en fruitafdeling onder andere gebruikgemaakt van een social proof nudge. Boven het schap met groente hangt een groot bord met daarop de top 5 meest gekochte groente in de winkel. Door bewijs te geven van wat anderen voor groentes kopen, zijn mensen meer geneigd om dit gedrag te volgen. Dit is dus een duwtje in de richting van het kopen van gezonder eten.

Maak plaats voor boosting!

Nu is er echter een new kid on the block: boosting. Deze techniek is bedoeld voor hetzelfde soort gedrag als nudging, namelijk gedrag dat in het voordeel is van de consument. Waar nudging mensen op een onbewuste manier beïnvloedt en inspeelt op sluipweggetjes in onze hersenen, doet boosting het helemaal anders.

Wanneer de nudge in kwestie wordt weggehaald, keert het oude ‘slechte’ gedrag vaak weer terug. Daarom is het doel van boosting om mensen bewust te maken van het probleem, door ze kennis en tools aan te bieden. Op die manier kunnen ze zelf actief goede keuzes maken. Dit wordt bijvoorbeeld ook gedaan door een nieuwe vaardigheid aan te leren, of door een bestaande te verbeteren. Wanneer dan de interventie wordt weggehaald, blijft het gedrag (veelal) bestaan.

Bij nudging probeer je dus verkeerd gedrag daar en dan te ‘repareren’, terwijl je bij boosting de vaardigheden verbetert zodat niet alleen daar en dan, maar ook in vergelijkbare situaties de juiste keuzes bewust gemaakt kunnen worden.

Hoe zet je het in?

Hoe gebruikt je boosting dan eigenlijk? Er zijn verschillende manieren waarop je het kunt inzetten, maar welke het meest geschikt is, hangt natuurlijk af van je doelgroep en gewenst doelgedrag. De techniek komt vooral tot z’n recht wanneer er zware consequenties zijn verbonden aan bepaalde keuzes. Bijvoorbeeld in medische situaties of bij leningen helpt het dan om de verschillende keuzes grafisch weer te geven, zoals in een beslisboom. Hierdoor word je op een toegankelijke manier geïnformeerd, zodat je zelf je eigen onderbouwde keuze kunt maken.

Beslisboom eigen risico
Een beslisboom kan een keuzeproces inzichtelijk maken

Naast het geven van meer inzicht kan het ook helpen om het vertrouwen in het eigen kunnen te versterken. Wanneer mensen zekerder zijn dat ze een bepaalde keuze kúnnen maken, is de kans dat ze het doen groter. Dit kun je onder andere bereiken met behulp van een stappenplan. Gedrag dat misschien eerst complex lijkt leg je in makkelijke stappen uit, zodat iedereen het kan uitvoeren. Ook het toepassen van een implementatie-intentie helpt om zelfvertrouwen te versterken.

Dit is een makkelijke én effectieve interventie om mensen bepaald gedrag te laten vertonen. Hierbij koppel je nieuw gedrag aan een oude gewoonte, waardoor het makkelijker is om aan te leren. Bijvoorbeeld: wanneer ik naar de supermarkt ga (oude gewoonte), ga ik er joggend naartoe (nieuw gedrag).

Boosting + nudging

Als je met je campagne iemands vaardigheden kunt verbeteren, kennis kunt bijbrengen of onzekerheid kunt wegnemen, heb je dus meer kans dat men van je product gebruik wil maken of bepaald gedrag (blijvend) gaat vertonen. Maar is nudging dan helemaal afgeschreven? Juist niet! De combinatie van nudging en boosting is veelbelovend. Ze kunnen elkaar namelijk goed aanvullen. Nudging geeft een duwtje in de goede richting, maar veroorzaakt geen blijvende verandering.

Boosting kan dit wél, maar het is geen garantie dat het gedrag ook echt in praktijk wordt gebracht. Je zou nudging bijvoorbeeld kunnen gebruiken om een duwtje te geven naar het lezen van je boosting informatie. Er is echter geen one size fits all. Het is continu zoeken naar de beste oplossing voor je doelgedrag.

Benieuwd hoe wij nudging en boosting succesvol inzetten? Ga naar www.leau.nl of stuur een mailtje naar lotte@leau.nl.

Plaats als eerste een reactie