Circulair ondernemen vraagt om circulair communiceren

Circulaire Economie: dé uitdaging voor marketing- en communicatieprofessionals

Adformatie Events

Elke organisatie krijgt te maken met de circulaire economie. De keuze is: nu of straks starten met ondernemen met een kringloop van grondstoffen, zonder afval, met zo min mogelijk energie en waarmee we het klimaat ook de financiële resultaten van onze organisatie duurzaam verbeteren. Een ding is zeker: circulair ondernemen vraagt niet om lineair communiceren!

Circulaire Economie is dé uitdaging voor marketing- en communicatieprofessionals, want circulair ondernemen vraagt van organisaties een omslag in denken en doen. Als circulair ondernemen een ingrijpend veranderingsproces is - voor elke organisatie anders - is er dan een bruikbaar model voor communicatie en marketing?

Van lineair naar circulair

In deze tijd, en zeker bij complexe veranderingen en projecten, passen geen lineaire aanpak, dikke project- en communicatieplannen en gedetailleerde planningen. Anders gezegd: lineair past niet bij circulair. Het vraagt om stappen zetten, ervaring opdoen, toepassen en procesmatig het systeem te veranderen. Met de mogelijkheid je organisatie te profileren en te positioneren, om het voordeel van de koploper zijn te benutten. Zonder te weten waar je als organisatie over een paar jaar staat met je bedrijfsvoering, business- en verdienmodellen, nieuwe producten en diensten. Circulair ondernemen vraagt om veel innovatie, creativiteit, durf en commitment en… de verandering duurt vele jaren.

Koplopers

Er zijn al vele inspirerende koplopers zijn, denk aan ABN Amro, DutchSpirit, Auping, Van Hulley, Gispen, Mud Jeans, Philips en Fairphone. Circulair ondernemen geeft ook veel ruimte voor innovatieve bedrijven – die in staat zijn bestaande merken te verdringen!

Start met je personeel

Het gaat om het gehele systeem en ook om de totale bedrijfsvoering. Daarom vereist de omslag naar een circulair systeem de betrokkenheid van alle medewerkers. Niet voor niets is dat het advies van VNO-NCW (die de noodzaak van circulair ondernemen onderschrijft!): ‘Tip #1: Start met je personeel!’

Verbinden en toepassen

‘Model- en hokjesdenken’ is niet meer van toepassing - het gaat om het verbinden en toepassen van beproefde ervaringen uit meerdere disciplines, denk aan communicatie, marketing, business development, projectmanagement, innovatie, design, organisatieveranderingen. Maak daarbij gebruik van de eigen medewerkers, van ketenpartners én van koplopers – aanwezig in alle sectoren en branches.

Dit alles vraagt om de inzet van communicatie- en marketingprofessionals die een systeem- en organisatieverandering procesmatig kunnen ondersteunen. Ben jij als communicatie- en marketingprofessional er klaar voor om de circulaire economie naar binnen te brengen en ook om te verkennen welke modellen en instrumenten toepasbaar zijn?

Bas Douma – eigenaar van Bascommunicatie – geeft een training over ‘Communicatie & Circulaire Economie’ tijdens de CommunicatieBreak van Adformatie op 14 juni. Deze dag bestaat uit drie verschillende workshoprondes. Deelnemers kunnen hun eigen programma samenstellen. Benieuwd naar álle workshops? Neem hier een kijkje op de website!

http://www.communicatiebreak.nl/

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.