Een beetje toelichting graag

Wat een krap in zijn tijd zittende mens in toenemende mate hindert, is dat je wel nieuws krijgt aangeboden, maar dat je nauwelijks de kans krijgt te interpreteren wat dat nieuws nu waard is. Een paar voorbeelden.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

CDA-leider Buma houdt een speech op zijn congres , waarvan de inhoud wordt getypeerd als het oppoetsen van 7 christendemocratische principes. Wat schrijft het AD: “Het applaus was lauw, de reacties achteraf vernietigend”. De kop er boven luidde: “Nee, de oorlog gaan we met Buma niet winnen”. Okay, helder.
Wat lees ik daarentegen in De Volkskrant: ”Er was geen gemor, CDA-leider Buma kreeg louter bijval…”….”Het nieuwe geluid van de christen-democraten was hoorbaar. Echt anders en veel beter”. Ook dat sloeg op die 7 principes. Okay, ook helder.
Maar hadden die 2 verslaggevers 2 verschillende congressen bijgewoond, of had Buma 2 verschillende speeches gehouden ? Een voor de linkervleugel en een voor de rechtervleugel ? Politici gaan tegenwoordig heel ver om de boel bij mekaar te houden tenslotte. Zoek het maar uit.
Het FD voegt er aan toe dat Rutte het CDA nu maar eens in zijn kabinet moet opnemen, dan is dat hengelen naar wisselende meerderheden in de Eerste Kamer ook meteen afgelopen. Tja. De vraag of het CDA dat wil (ze hebben al eerder aangegeven van niet), of de PvdA dat wil en of de VVD dat wil, is kennelijk niet relevant.
Veel fundamenteler is natuurlijk dat er in die kranten niet even een paar alinea’s analyse bijgevoegd werden wáárom al die vroegere CDA-stemmers bij de laatste Kamerverkiezingen naar de VVD (en eerder al naar de PVV) waren uitgeweken en in hoeverre die kiezers consistent blijken. Vooralsnog verliest het CDA in de peilingen zelfs nog weer een zetel, al hebben veel kiezers wél alweer de buik vol van de VVD. Heeft dat weigeren terug te keren met afgestorven christelijke wortels te maken; of met Buma als persoon; of met alternatief Henk Krol; of met het feit dat het CDA ook geen oplossing aanreikt om uit de crisis te komen ? Al was het maar om de woningmarkt en bouwsector uit het slop te trekken. Terwijl het toch een eminente deskundige als Elco Brinkman in de gelederen heeft. Raadsels. Ik sméék dus om de feiten.
Een vergelijkbaar vraagteken werd ons aangeboden in de berichtgeving over Jan Pronk, die zijn partij heeft verlaten. Meninkjes daarover genoeg natuurlijk, maar daar zitten we niet op te wachten. Eerst de feiten graag. Zo zegt Pronk dat de PvdA sociaal democratische principes als de solidariteit met de arme mens heeft verloochend. Maar ís dat wel zo ?
• In het beginselprogramma van de PvdA staat nog steeds dat solidariteit tot de idealen van de sociaal-democratie behoort.
• In het verkiezingsprogramma 2012 staat: “De VN-Millennium Development Goals blijven het ook voor de komende kabinetsperiode het uitgangspunt van het Nederlandse beleid voor Ontwikkelings-samenwerking”.
En: “ We behouden het goede van de oude vertrouwde ontwikkelings-samenwerking. We zetten vernieuwing in de wereld van ontwikkelings-hulp door. En we maken van internationale samenwerking een prioriteit voor het hele Kabinet”.
En:” Nederland bezuinigt niet verder op ontwikkelingssamenwerking. We houden ons aan de internationale afspraak om 0,7% van het BNP te besteden aan Internationale Samenwerking en dat gaat zodra er sprake is van een begrotingsevenwicht, terug naar 0,8%”.
En: “De één miljard allerarmsten moeten een stem hebben in de Ministerraad. Er komt een minister voor internationale samenwerking”. Die minister kwam er dan ook (Ploumen) en zij schrijft op haar website dat het beleid zal worden geconcentreerd op een aantal speerpunten, zoals voedselzekerheid en water. Want Nederland heeft immers bedrijven, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties die sterk zijn in bijvoorbeeld waterbeheer, landbouw en tuinbouw. Lijkt me ook logisch, want we hebben sinds Pronk’s ministerschap toch wel geleerd wat echt effectieve methoden zijn om uiteindelijk de allerzwaksten te helpen ?
Ik ben ook naar de universiteit geweest waar Jan Pronk zijn bul haalde, al was ik niet zo slim als hij en had ik niet Tinbergen als prof. Maar kan iemand mij toch eens uitleggen hoe je van het bovenstaande kunt brouwen dat de PvdA het principe van de solidariteit verloochent ?

Ik hoop maar dat Rob Wijnberg met zijn eigen nieuwssite “De Correspondent” vanaf september in bedoelde leemtes gaat voorzien.

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Advertentie