Het toegevoegde effect van Digital Out of Home

De digital out of home bestedingen stijgen. Maar wat is nu eigenlijk het toegevoegde effect van digital out of home? Dat onderzochten we.

In de eerste helft van 2023 zijn de out of home (OOH) bestedingen met 9% gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei wordt grotendeels veroorzaakt door de groei van digital (+24%). Met deze stijgende vraag blijft ook het aanbod van digitale schermen op straat sterk groeien. Maar wat is nu eigenlijk het toegevoegde effect van digital out of home? Dat onderzochten we in samenwerking met onderzoeksbureau Validators, IPG Mediabrands (Rapport), Dentsu (Posterscope) en Lidl aan de hand van effectmetingen voor de merken Amazon Prime, Lidl SilverCrest en Texels Skuumkoppe 0.0. Er zijn campagne effectmetingen uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de toegevoegde waarde van digital out of home (DOOH) advertenties op statische out of home (OOH) advertenties.

Uitingen Effectmetingen

Sterkere mening bij hogere contactfrequentie

De groep die (meerdere malen) in aanraking is geweest met de campagne heeft een sterkere mening gekregen over de campagne. De DOOH campagnes worden bij een hogere contactfrequentie beoordeeld als plezieriger om naar te kijken (tot +14%), verrassender (tot +9%), interessanter (tot +11%), opvallender (tot +11%) en aansprekender (tot +9%). Als we naar de waardering van de campagnes kijken zien we dat de groep die in aanraking is geweest met OOH+DOOH tot +12% hoger scoort in vergelijking tot de groep die alleen in aanraking is geweest met OOH. 

Bijdrage van DOOH op campagneherkenning en bekendheid proposities

Van de respondenten die aangeven dat ze de campagne gezien hebben, heeft de grootste groep zowel de OOH als DOOH gezien. DOOH heeft een afzonderlijke bijdrage van 25% op de totale herkenning van de campagne. DOOH heeft dus niet alleen een positief effect op de campagne-evaluatie, maar ook een complementair effect op de herkenning van de campagne. Daarnaast laat de groep die zowel OOH als DOOH heeft gezien een significante stijging zien op de bekendheid van de proposities van alle drie de merken (tot +23%).

Wil je meer informatie over deze case? Neem contact op met Karel Stoel, via karel.stoel@clearchannel.nl.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →