Oproep niet te adverteren rond Ongehoord Nederland is principieel onjuist

BVA-voorzitter Erik van Engelen reageert op suggestie in CMO Studio.

Uitzending Ongehoord Nederland

In de aflevering van CMO Studio met Egmont Philips (Tata Consultancy Services) wordt aan BVA en meer specifiek aan mijzelf als voorzitter, de oproep gedaan om namens adverteerders bezwaar te maken tegen het adverteren rondom de programma’s van Ongehoord Nederland. De inhoud zou partijdig zijn en desinformatie bevatten.

(Zie fragment hieronder)

Advertentie
advertisement

 

Eén van de belangrijkste principes van ons mediabestel is de redactionele onafhankelijkheid. Merken moeten geen invloed willen hebben op de inhoud van de programma’s waaromheen zij adverteren. Dit is in het belang van de merken zelf, want redactionele vrijheid is een voorwaarde voor programmakwaliteit. Dit is juist wat het Nederlandse medialandschap kwalitatief, pluriform en onafhankelijk maakt.

Daarom zullen wij nooit – in dit geval bij de omroep of NPO – bezwaar maken tegen de inhoud van programma’s. Wel adviseren wij adverteerders om hun merken niet te tonen op plekken waar de grenzen van hun merkwaarden overschreden worden. Bijvoorbeeld door lijsten aan te leggen van veilige en niet-veilige websites of door campagnes rondom programma’s met niet- passende content stop te zetten.

Indien merken niet rondom programma’s van ‘Ongehoord Nederland’ willen adverteren, dan is ons advies om dit kenbaar te maken aan hun mediabureau of direct bij Ster om te voorkomen dat zij met deze content geassocieerd worden. 

Namens BVA, Erik van Engelen

Advertentie