Ster draagt in 2023 ruim 201 miljoen euro af, maar waarschuwt voor forse daling in komende jaren

'Daling kijktijd kunnen we niet compenseren met online'

Ster heeft in 2023 een bedrag van ruim 201 miljoen euro kunnen realiseren voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met reclameomzet. Dat is 26,1 miljoen euro meer dan het ministerie had begroot. Ondanks dit resultaat, spreekt directeur Frank Volmer zijn zorg uit over het handhaven van deze bijdrage in de toekomst. 'Verandering is noodzakelijk.'

In totaal behaalde Ster ruim 214 miljoen euro omzet dat na aftrek van kosten op 201 miljoen uitkomt voor OCW.

Het ministerie ontvangt jaarlijks een substantiële bijdrage uit Ster-inkomsten. Dat is al lang gemiddeld zo'n 200 miljoen euro per jaar. Maar sinds de beperkingen die voormalig mediaminister Arie Slob de Ster heeft opgelegd, staat de bijdrage onder druk. Zo mag Ster sinds 2021 geen online reclame verkopen aan commerciële partijen en is er alleen ruimte voor boodschappen van algemeen nut. 

'Omzet kan op termijn dalen naar 150 miljoen'

Volmer ageert hier sindsdien tegen. 'We zien dat de lineaire kijk- en luistertijd daalt en kunnen dat door de maatregelen van Slob niet compenseren met de groei van online mediagebruik. Als dit niet verandert, zal afgelopen jaar naar verwachting het laatste jaar zijn dat Ster een bedrag boven de 200 miljoen euro kan afdragen en zal de omzet op termijn dalen naar 150 miljoen euro.'

Als de maatregelen van Slob kunnen worden teruggedraaid, kan op termijn 250 miljoen worden afdragen, verwacht Volmer. 'Een belangrijke som geld in een tijd van economische uitdagingen.’

'Het zou betekenen dat de publieke omroep op een stabiele – en aanzienlijk hogere – bijdrage kan rekenen, ongeacht en onafhankelijk van wisselingen in de politiek, maar ook dat talloze organisaties reclame bij Ster kunnen blijven inzetten om hun (maatschappelijke) doelen te verwezenlijken.'

Rapport adviescollege: reclame onder voorwaarden op alle kanalen

Het Adviescollege Publieke Omroep kwam vorig jaar in een rapport met de aanbeveling dat reclame onder voorwaarden (weer) op alle kanalen van de publieke omroep mag komen. 'Gesteld dat er al een aantal waarborgen is om schadelijke reclame te voorkomen is de publieke omroep gebaat is bij de mogelijkheid om reclame op alle kanalen mogelijk te maken of te houden. Of die nu lineair zijn of online.'

Het college pleit dus voor een verruiming. 'Dan kan het publieke bestel daarop één beleid voeren, ongeacht het type aanbodkanaal.'

Maar de financiering vanuit de rijksbijdrage zou volgens het college niet afhankelijk moeten zijn van de hoogte van de Ster-inkomsten. 'Dit creëert een ongewenste commerciële prikkel. Het vasthouden aan de volgorde van activiteiten is daarom van belang: eerst dient de programmering te worden samengesteld, daarna is de indeling van reclamezendtijd pas aan zet.'

Het jaarverslag van Ster is hier te vinden.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie