30 procent minder koeienscheten door innovatie FrieslandCampina en DSM

De broeikasgasuitstoot van melkvee staat in toenemende mate onder druk, FrieslandCampina en DSM zeggen in staat te zijn dat terug te dringen

Willen we meer of minder melkvee?
Shutterstock

De zuivelindustrie kampt in toenemende met het imago van milieuvervuiler. Het zijn allang niet meer de militante vegans alleen die de impact van zuivel op de agenda zetten, uit een onderzoek van een jaar geleden (door I&O Research in opdracht van Milieudefensie), bleek dat 62 procent van de Nederlanders vindt dat de overheid zuivel- en vleesbedrijven moet dwingen om hun uitstoot te verminderen als ze daar uit zichzelf te weinig aan doen.

De transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten, is voor een zuivelgigant als FrieslandCampina problematisch. Het concern is gezamenlijk eigendom van de boeren en dient de melk van die eigenaren te verwaarden. FrieslandCampina legt dan ook al een tijdlang de nadruk op het terugbrengen van emissies die gepaard gaan met melkproducten, in plaats van in te zetten op de overgang naar plantaardig. Daar zet het concern nu, in samenwerking met DSM en veevoerreus Agrifirm, een volgende stap in. En wel met het voeradditief ‘Bovaer’ dat de methaan die koeien met hun scheten uitstoten, met gemiddeld 30 procent verlaagt.

Opschalen vanaf 2023

Het nieuws dat het drietal Nederlandse bedrijven nu naar buiten brengt, betreft een grootschalige pilot in Europa om op het boerenerf praktijkervaring op te doen met Bovaer. FrieslandCampina: ‘De EU keurde het middel in februari 2022 goed voor gebruik, waarop de partijen meteen besloten tot deze pilot. De Nederlandse voerleverancier Agrifirm zal het voeradditief aan de deelnemende boeren leveren. Met innovaties als deze bouwen melkveehouders voort op de duurzaamheidsverbeteringen door de jaren heen en dragen ze bij aan een duurzaam voedselsysteem.’

FrieslandCampina, DSM en Agrifirm noemen hun samenwerking een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de zuivelsector. ‘Het is de bedoeling dat ongeveer 200 Nederlandse FrieslandCampina-melkveebedrijven in de tweede helft van 2022 aan de pilot deelnemen. Afhankelijk van de uitkomsten wordt het gebruik van Bovaer vanaf 2023 verder opgeschaald.’

Over Bovaer

‘Bovaer is een voeradditief voor koeien en andere herkauwers. DSM heeft het additief in tien jaar tijd bedacht en ontwikkeld. Slechts een kwart theelepel Bovaer per koe, per dag in het voer vermindert de methaanuitstoot gemiddeld met 30 procent. Het voeradditief draagt direct bij aan een aanzienlijke vermindering van de ecologische voetafdruk van vlees-, melk- en zuivelproducten. DSM adresseert door middel van zijn “Food System Commitments” een aantal urgente maatschappelijke en milieutechnische uitdagingen die zijn gelinkt aan hoe de wereld tegen 2030 voedsel produceert en consumeert. Een van die toezeggingen is om het mogelijk te maken de wereldwijde emissies van zuivelproductie met minimaal 20 procent te verlagen. Bovaer is eind vorig jaar goedgekeurd voor gebruik in Brazilië en Chili, gevolgd door EU-goedkeuring begin 2022.’

Reacties:

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Paula graafland Graafland
Toch baart het mij zorgen: voeding (welke voeding dan ook...) zou toch niet " goedgekeurd door de EU" hoeven worden. Een koe eet gras.
Ik ben reuze benieuwd wat deze toevoeging aan voeding op de lange termijn voor impact heeft.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie