Jacques Wallage wil een nationale waakhond voor overheidscommunicatie

De man die de basis legde voor wijze waarop Nederlandse overheid communiceert, ziet een weeffout.

Jacques Wallage
ANP, Valerie Kuypers

Jacques Wallage vindt dat er een nationale waakhond overheidscommunicatie moet komen. Hij zit dat de rol van de ambtelijk communicatieadviseur makkelijk partijdig, gekleurd, en daarmee uiteindelijk onbetrouwbaar voor de buitenwacht’ wordt ingevuld.

Wallage leidde in 2001 de staatscommissie die de basis schetste voor de communicatie bij de Nederlandse overheid. In het rapport ‘In dienst van de Democratie’ stond dat communicatie een plek ‘in het hart van het beleid’ moest krijgen en de overheid ‘actief’ moest communiceren.

Advertentie
advertisement

Wallage is niet tevreden met hoe dit nu gebeurt, zei hij op de Galjaarddag 2018, afgelopen vrijdag. Door de toegenomen mediadruk en ‘druk vanuit de publieke ruimte’ ervaren veel bestuurders de dagelijkse publiciteitals een gevecht’, stelt hij. ‘Zo ontstaat het beeld van de media als de tegenstanders, uiteindelijk zelfs als de vijand van het volk. Hun medewerkers worden geacht de bestuurder in dat gevecht aan winst te helpen of althans verlies te voorkomen.’

En dat is niet de professionele rol van de communicatieadviseurs, die volgens Wallage ‘niet vàn hun bestuurders en al helemaal niet van diens partij’ zijn, maar‘van de democratie en de rechtsstaat’.

De onafhankelijke toezichthouder zou volgens Wallage alle uitingen van overheidszijde’ moeten toetsen aan de beginselen van goede, betrouwbare communicatie. Overtredingen moet die aan de kaak stellen.

Ook zou de toezichthouder regelmatig aan het parlement moeten rapporteren. Dat alles ‘helpt  de communicatieadviseurs  hun bestuurders  de grenzen te laten zien van wat wel en niet betamelijk is in hun vak’, aldus Wallage 

Advertentie