Muitende mariniers beschadigen reputatie Zeeland, zichzelf en het onbetrouwbare Rijk

Dat politici, topambtenaren en legeroversten op de knieën gingen voor militairen geeft op veel fronten een merkwaardig beeld.

Screenshot wervingsvideo Korps Mariniers.

Qua patet orbis - Zo wijd de wereld strekt

Het Korps Mariniers is overal inzetbaar, met levensgevaarlijke missies op ijzige sneeuwvlakten of in brandende woestijnen. ‘Qua patet orbis’, luidt dan ook de wapenspreuk van dit elitekorps, ‘zo wijd de wereld strekt’. Alleen voor Zeeland lijken onze meest onverschrokken strijders een uitzondering te maken… Dat politici, topambtenaren en legeroversten op de knieën gingen voor deze muitende militairen geeft op veel fronten een merkwaardig beeld.

Het imago van de Nederlandse soldaat werd in de vorige eeuw bepaald door dienstplichtige slungels met lang haar die bij een officier in het voorbijgaan hun hand opstaken en ‘hoi!’ riepen.

Sommigen droegen zelfs een gebroken geweertje – het symbool van de pacifistische beweging – op hun uniform om duidelijk te maken dat de animo om de vijand zonder aarzeling tegemoet te stormen niet bijster groot was.

Niet dat het gevaar voortdurend op de loer lag. De meeste dienstplichtigen brachten gapend hun tijd door met het poetsen van roestende tanks, in afwachting van de Russen die maar niet wilden komen.

Jan Soldaat

De weinig tot de verbeelding sprekende reputatie van Jan Soldaat tekent ook de maatschappelijke ambivalentie die in ons land voor de krijgsmacht nog steeds bestaat. Alleen op Prinsjesdag mogen onze militairen in vol ornaat door de straten marcheren.

We hebben sinds enkele jaren ook nog de Veteranendag. Maar de traditie van imponerende militaire parades die veel andere landen kennen, is ons vreemd.

Misschien dat dat ook verklaart waarom in geen enkel ander Europees land zo weinig inwoners bereid zeggen te zijn om voor hun land te sterven. Slechts 15% van de Nederlanders voelt ervoor om voor het vaderland te vechten, tegenover bijna driekwart van de bevolking in Finland. Wij zijn kennelijk een land van lafaards en lapzwansen.

Storytellers

De verhuizing van de mariniers naar Zeeland was een uitgelezen kans om het imago van het leger een stevige boost te geven. Het zou een feest voor ‘storytellers’ zijn geweest.

De bekende wapenspreuk van Zeeland, ‘Luctor et Emergo’ (‘ik worstel en kom boven’) is geen verwijzing naar de strijd van Zeeuwen tegen het wassende water, zoals vaak wordt gedacht, maar gaat terug op de Tachtigjarige Oorlog. Met het slaan van een speciale herdenkingsmunt met deze spreuk vierde Zeeland in 1585 het Verdrag van Nonsuch waarin Nederland en Engeland besloten samen militair op te trekken tegen Spanje.

Het Britse leger kreeg onder meer Vlissingen – de stad waar de Mariniers vier eeuwen later gevestigd zouden worden – als uitvalsbasis voor de strijd tegen de Spaanse troepen toegewezen. Daarmee kwam de Zeeuwse havenplaats op de militaire kaart te staan.

Heilige grond

Vlissingen ging natuurlijk vooral de geschiedenisboeken in als de geboorteplaats van Michiel de Ruyter (1607-1676), de grootste militaire zeeheld die ons land heeft gehad en naar wie de beoogde kazerne van de mariniers vernoemd zou worden.

De Ruyter geldt samen met raadspensionaris Johan de Witt als een van de oprichters van het Korps Mariniers in 1665 dat daarmee tot de oudste (maritieme) elitekorpsen ter wereld behoort. De US Marines bijvoorbeeld werden pas meer dan een eeuw later opgericht.

Voor een legeronderdeel dat Trots, Eer en Traditie steevast hoog in het vaandel hijst, is het onbegrijpelijk dat het weigert om zich te verbinden aan deze heilige grond van de Nederlandse militaire geschiedenis en de kans afslaat om de herinnering aan Michiel de Ruyter nieuw leven in te blazen. Een kans om zelf geschiedenis te schrijven.

Moodboard

Nog los van deze historische banden kost het weinig moeite om een ‘moodboard’ vol te plakken met Zeeuwse associaties die naadloos aansluiten op het DNA van de mariniers.

Het is stoer, het is stug, het is storm, het is strijd, het is strand, het is staren naar de zee, het is zilte seks in de duinen waar zand op je huid nog dagenlang aan herinnert. Het is Sergio Herman, Bløf en Zoutelande.

Nee, dan Nieuw-Milligen, een gehucht met een paar honderd inwoners onder de rook van Apeldoorn, de hoofdstad van burgerlijk Nederland waar een rollatorrace het spannendste is dat je kan overkomen en zilvergrijs het straatbeeld bepaalt.

Toch verkiezen onze mariniers de ballingschap in dit bejaardenoord boven Vlissingen. Tsja….

Vaandelvlucht

Alhoewel Haagse spindoctors hun uiterste best doen om het schrappen van Vlissingen als een volstrekt logische keuze te presenteren, weet iedereen dat er maar één reden voor de staatssecretaris van Defensie is geweest om deze vaandelvlucht te prefereren boven het vasthouden aan eerder gemaakte keuzes: het gemor van de troepen en een enquête onder de mariniers waarin 85% aangaf niets voor een verhuizing naar Zeeland te voelen.

Natuurlijk is de zorg begrijpelijk om ook het Korps Mariniers op gezonde sterkte te houden. Maar het gaat hier niet over zeldzame ‘raketgeleerden’. We hebben het over 1.800 veelal jonge mensen, die al met een vmbo-diploma welkom zijn en vooral heel goed moeten kunnen sporten.

Met een maximumsalaris van 2.550 euro per maand heb je het ook niet over topverdieners. Geef die mannen een paar honderd euro Vlissingenbonus en ze staan in de rij voor de verhuiswagens. Qua patet orbis…

Publiekscampagne

Dat heel Zeeland woedend is over het Haagse besluit om de witte vlag te hijsen, is volstrekt begrijpelijk. In plaats van buitenlandse terroristen onder vuur te nemen of andere vijanden van het Koninkrijk te bestrijden, heeft een handjevol frontsoldaten de reputatie van een toch al kwetsbare provincie om zeep geholpen.

Niet op basis van feiten maar vanwege vage beelden, vooroordelen en onderbuikgevoelens die neerdaalden in een laffe anonieme enquête. ‘Het is best ver rijden’ en ‘mijn vriendin voelt er weinig voor’, waren voldoende om het tij te keren.

Zeeland zal daarom een hoge prijs vragen om de reputatieschade te herstellen. Over het zonnige vestigingsklimaat dat Zeeland doorgaans uitdraagt, is met dank aan nukkige mariniers een donkere wolk getrokken.

Een blinkende publiekscampagne is onvoldoende om dat weg te nemen. Door investeringen in infrastructuur, banen, woningen, voorzieningen, etc. zal heel Nederland overtuigd moeten worden dat je wel gek bent als je níet in Zeeland wilt wonen. De rekening om dat te realiseren zal ongetwijfeld naar Den Haag worden gestuurd.

Reputatieschade

Toch hebben niet alleen de Zeeuwen reputatieschade opgelopen. Zeker voor iedereen buiten de Randstad heeft de Rijksoverheid zich wederom een onbetrouwbare partner getoond.

In Den Haag lijkt een hardnekkige blinde vlek te bestaan voor wat er in ‘de regio’ (alles voorbij zeg Amersfoort, Gorinchem en Rotterdam) aan de hand is. Er is sprake van krimp en vergrijzing. Jonge mensen trekken weg, scholen worden gesloten, winkels verdwijnen.

In plaats van beleid om het aantrekkelijk te houden om ook buiten de Randstad te wonen, halen Haagse politici hun schouders op vol onverschilligheid en worden dure beloften niet waargemaakt. Zie Groningen. Zie de boeren. Zie Zeeland.

‘Er komt een nieuwe storm aan’, waarschuwde columnist Jan van Damme onlangs in de Provinciale Zeeuwse Courant. ‘We zijn weer even terug in de tijd van de Zeven Provinciën. De vuist op tafel tegen Hollandse overheersing en arrogantie.’

Buiten Zeeland zullen deze woorden met instemming zijn gehoord. In Den Haag moeten ze echt aan de bak om het verhaal geloofwaardig te houden dat heel Nederland hen even lief is.

Windkracht 3

Ook de reputatie van het Korps Mariniers heeft een kras gekregen. Het is gewoonweg niet uit te leggen dat militairen die een dure eed afleggen om waar dan ook ter wereld zich in te zetten voor het verdedigen van het vaderland, het boven hen gestelde gezag kunnen trotseren door met succes te mokken over de locatie van een nieuwe kazerne.

Het verzet van de mariniers om naar Vlissingen te verhuizen lijkt als Michiel de Ruyter die eist dat hij niet hoeft uit te varen wanneer er meer dan windkracht 3 in de zeilen blaast.

Kennelijk krijgen wij de militairen die we verdienen. Qua patet orbis. De Ruyter zou zich kapot schamen.

Reacties:

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Musiclover
Uit bovenstaand artikel blijkt al dat de auteur geen oud marinier is of deze niet in zijn familie of kennissenkring heeft.
Want als je het woord heilige grond durft te gebruiken kun je niet zomaar voorbij gaan aan de periode 1945 tot en met heden , voor die generaties is de kazerne in Doorn heilige grond ,en vlissingen absoluut niet.

De verbondenheid van het korps mariniers met Doorn is vergelijkbaar met de term ” korpsgeest ” , het is niet concreet voor leken en buitenstaanders en ook niet begrijpelijk maar voor mariniers is het de beslissende factor , mariniers en oud mariniers weten dit , het is er in gebrand en zit in hun dna. Natuurlijk zou er een kazerne in vlissingen gebouwd kunnen worden en een kleine eenheid van de marns hier geplaatst kunnen worden , bijvoorbeeld door de bootgroep te verplaatsen van texel naar vlissingen. Daarnaast zal de marsof / bbe nooit verplaatst worden naar zeeland ivm terroristische dreiging en het snel in kunnen grijpen bij calamiteiten zoals gijzelingen en of aanslagen . Daarnaast zijn er nog ontelbare voor en nadelen van vlissingen te bedenken maar die gaan voorbij aan de heilige grond en de korpsgeest . Israeliers of palestijnen hoef je ook niet mede te delen dat de tempelberg even 200km verderop opnieuw opgebouwd wordt. Het Ajax voetbal stadion ga je niet bijvoorbeeld verplaatsen naar het drielandenpunt of schiphol omdat dit qua ligging beter uitkomt , want ook dat ligt gevoelig in Amsterdam en omgeving , dit zal voor leken een vreemd argument zijn maar om een poging te doen duidelijk te maken wat voor categorie problematiek dit is. De conclusie is er wordt door bestuurders en leken te makkelijk over gedacht , bij massale uitstroom houdt men onvoldoende kwaliteit meer over , en dat is al bijna het geval , want het is niet meer wat het ooit geweest is.
Vanuit noord nederland is er ook geen bereidheid om in zeeland gestationeerd te zijn , het is simpelweg veel te ver weg en niet te combineren met je privéleven.

Dat de auteur denkt dat als je heel goed kan sporten en een vmbo dimploma hebt je al marinier kan worden zegt ook genoeg over deze auteur , want er zijn namelijk ook veel mariniers met een havo of vwo diploma , in mijn tijd werden er van de 100 gekeurden 1 goedgekeurd bij de aanname , en gedurende de opleiding vielen er van de 33 man 27 af binnen 6 weken , 6 man over en toen nog bleef de boom schudden , de meeste mensen die sios gedaan hadden etc vielen binnen 3 weken af , nu zijn het andere tijden , maar als je al te weinig mensen in nederland kunt werven om de kwaliteit op peil te houden is het niet slim om het wervingsgebied fors te verkleinen.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
René Toonen
Er wordt voorbijgegaan aan het 'why' van de hele missie: waarom moet de kazerne verhuizen, en waarom naar Zeeland? Als je dat uitgelegd krijgt, is er geen issue meer.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Maria
Misschien gewoon omdat er in 2012 handtekeningen gezet zijn?
Deze hele discussie had daarvoor plaats moeten vinden en niet jaren later, terwijl er al gedwongen onteigeningen hebben plaatsgevonden en er al miljoenen zijn uitgegeven.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Arie Ouwerkerk
Apart dat de heer Wits de Randstad erbij haalt. Het betreft een verhuizing van een locatie buiten de Randstad naar een locatie buiten de Randstad. Er is een troost voor de heer Wits: de inwoners van de Randstad gaan evenredig mee betalen aan de compensatieregeling voor Zeeland.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Cor Ligthert
Er komt nu ruimte vrij voor een kerncentrale.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Cor Ligthert
Er komt nu ruimte vrij voor een kerncentrale.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Marco
Volgens mij heb je geen enkele kennis waar mariniers toe in staat zijn. Volgens mij heb jij de lom school gehad voordat je leerde schrijven en denken. Je noemt ze vmbo jongetjes die 2150 euro verdienen. Hier zitten toppers tussen. Mountainleaders, snipers, mensen in het hoogste geweldsspiraal. Mensen die van huis zijn om ons land te verdedigen.
Leer eerst eens iets over de mariniers voordat je ook maar iets durft te schrijven.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Han Huijting
Deze kortzichtige "auteur" heeft wel een mooi stukje geschiedenis verwoord. Maar vergeet dat we in 2020 leven. Hij gaat voorbij aan de ware redenen waarom Vlissingen gewoon een slechte keuze is geweest door de politiek. Durft de mariniers muiters te noemen. Als hij lef heeft gaat hij inde VBHKAZ in Doorn dit beschamende stuk uitleggen en proberen te verdedigen. Maar deze papieren tijger kijkt wel uit. Droeftoeter!
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Arie
Wat een grapjas zeg, weet niet waar ie het over heeft.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Anno
Gadverdamme wat een zuur toontje. Misschien wat van dat zeelt van Vlissingen uit je slijmvijver wassen.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Harold
We mogen als samenleving blij zijn met staatssecretaris Visser en Generaal der Mariniers Mac Mootry! Beide personen hebben lef getoond en hun gezond verstand gebruikt in plaats van macht en onbezonnen gedrag. Vlissingen had nooit een optie mogen zijn (vanaf dag één "not fit for purpose" i.v.m. -onder andere- de te grote afstand tot de juiste oefenlocaties op de Veluwe) Het verhuisbesluit is er destijds doorheen geperst in zes weken tijd terwijl daar normaliter een jaar voor nodig is.. Dit kan alleen gebeuren wanneer slechts de macht regeert, hetgeen nogmaals bleek toen Gen. Mac Mootry na het uitten van zijn oprechte zorgen -een unicum!- een veeg uit de pan kreeg van de aanstichter van deze soap. Schandalig ! Bij politieke beslissingen op het gebied van Defensie en staatsveiligheid dienen de belangen van Defensie altijd voorop te staan en niet eventuele bijkomstige werkgelegenheid (hoe wenselijk dat ook mag zijn!). Laat het een wijze les zijn geweest voor huidige en toekomstige politici. Waar het werkelijk om gaat is dat de marinierseenheden in Doorn operationeel gezien op geen enkele wijze gebaat zijn bij huisvesting in Vlissingen. Het is zoiets als het Nederlands elftal verbannen van een strakke grasmat naar een schelpenstrand. Hoe zou zo’n speler zich voelen en welke prestaties mogen we dan nog van hem verwachten?
Het is ook erg makkelijk om staatssecretaris Visser publiekelijk neer te sabelen, maar zij heeft uiteindelijk het juiste besluit durven te nemen in de wetenschap dat hoongelach en woede haar ten deel zouden vallen.
"Sint Barbara" was volgens de geschiedenisboekjes reeds de beschermvrouwe der artillerie, daar kunnen nu ook de mariniers aan worden toegevoegd.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
JP L
Waarom geven ze mensen zoals Jan Willem een platform om zijn mening te delen, zuur persoon, geen onderzoek gedaan naar hoe de vork in de steel zit. Geen aandacht meer aan besteden
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Bruno
Linkse ratten zijn jullie heel typerend dit. Schoften
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Sven
Zelden zo'n kanloos stuk gelezen als dit. Mariniers afschilderen als vmbo jochies die voor een paar honderd euro meer ineens alles doen wat je wil is gewoonweg beschamend te noemen. Marinier word je niet als je gedreven bent door financiële motieven. Mariniers gaan zonder aarzelen de hele wereld over als de situatie daar om vraagt. Zij stellen hun verantwoordelijkheden als marinier zelf boven hun gezin, waardoor het onderhouden ervan vaak ook mis gaat. Tijdens de weken op de kazerne lijkt het even net alsof ze een normale baan hebben met normale werktijden. Dit zijn de weken dat band met het thuisfront kan worden hersteld na weken/maanden afwezigheid. Precies dit laatste dreigde de politiek af te pakken, waardoor veel mariniers hun baan opzegde. (inderdaad, marinier is uiteindelijk gewoon een baan die je, als de baan je niet meer aanstaat, kan inruilen voor eentje waar je waarschijnlijk een hoger loon krijgt en je zelf kunt uitzoeken in welke plaats je dit wenst te doen.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Sven
Zelden zo'n kanloos stuk gelezen als dit. Mariniers afschilderen als vmbo jochies die voor een paar honderd euro meer ineens alles doen wat je wil is gewoonweg beschamend te noemen. Marinier word je niet als je gedreven bent door financiële motieven. Mariniers gaan zonder aarzelen de hele wereld over als de situatie daar om vraagt. Zij stellen hun verantwoordelijkheden als marinier zelf boven hun gezin, waardoor het onderhouden ervan vaak ook mis gaat. Tijdens de weken op de kazerne lijkt het even net alsof ze een normale baan hebben met normale werktijden. Dit zijn de weken dat band met het thuisfront kan worden hersteld na weken/maanden afwezigheid. Precies dit laatste dreigde de politiek af te pakken, waardoor veel mariniers hun baan opzegde. (inderdaad, marinier is uiteindelijk gewoon een baan die je, als de baan je niet meer aanstaat, kan inruilen voor eentje waar je waarschijnlijk een hoger loon krijgt en je zelf kunt uitzoeken in welke plaats je dit wenst te doen.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
rick
Wat een koekebakker deze meneer Wits
geen flauw benul waar ie het over heeft.De VBHK is een toplocatie voor het Korps zelf 10 jaar gediend de politiek heeft deze verhuizing besloten niet het Korps en dat jan kaas niet naar Vlissingen in e.o.a treurige nieuwbouw kazerne gaat zitten lijkt me logisch de plaatselijke middenstand meneer Wits die hebben er last van
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Martin
En wie is die Jan Willem Wits dan ???

Draai eens een dagje mee joh ouwe toetsenbord ridder. (En hier doe ik de ridders enorm mee te kort!)

Het was een onderonsje van het CDA. Van Peys en Hillen. Handje klap !

Reageer op de inhoudt Jan W.

Reageer of het gebied voldoet aan de eisen van deze éénheid...
Daar gaat Jan W. gemakshalve even aan voorbij.

Defensie was nergens in gekend tijdens de initiatief fase.

Mijn advies aan JW : verdiep je in de leden van het Korps ...

Wat een minachting. VMBO .... kunnen sporten.

Wat is er mis met VMBO ? Sporten ?

Voor het marinier kunnen zijn komen er nog wel een paar andere eigenschappen om de hoek kijken: KARAKTER.

Het karakter wat zij in hun body hebben kun je bij de auteur kwijt in zijn wijsvinger.

Ga maar eens een bergtraining of een koudweertraining in Noorwegen meedraaien...

JW moet zich kapot schamen.

Maar voor het handje klap van het CDA gaat JW al door de knieën. Ik schreef het al eerder : karakterloos!

Niet de politieke miskleun ook nog eens op de schouders van de mariniers zetten.
Zij worden de hele wereld over ‘geschopt’ zodat jij in vrijheid je karakterloze stukjes kunt spuien.

Nogmaals : je moet je kapotschamen. Werkelijk.

Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Martin
Types als Jan Willem hebben overal wel een mening over...

GOD bestaat niet JW.

En mocht ie wel bestaan : Mariniers komen in de hemel ! Die hebben de hel al overleefd 😉
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
P van Driel
Men snapt het echt niet waar het nou allemaal om draaid.
Wat een politiek gelul.

Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Ronny
Nog nooit zo vreselijk DOM en vooringenomen artikel gelezen, misschien moet de schrijver dezes zich eerst eens laten voorlichten over het Korps Mariniers!
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Paashaas
De Ruyter zou zich kapot hebben geschaamd om de Politieke leiding in Nederland die geen visie, geen daadkracht en geen ruggengraat meer heeft...!!!

Nog meer zou hij zich hebben geschaamd om de algemene tendens in de maatschappij die helemaal niets meer opheeft met Defensie...

Maar bij stukjes zoals deze had ie waarschijnlijk een klopjacht geopend op de schrijver te laten kielhalen....

Wat een droeftoeter...!!!
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
D van Dokkum
Echte weer door iemand geschreven die zich weer wil profileren met een artikel waarbij niets maar dan ook niets onderzocht is of waar ook maar een beetje research inzit. Het is niet alleen iemand die bij het Korps verhuisd maar het is ook vrouw/vriendin en kinderen die nu ergens rond het midden van het land wonen en waar ze gebruik kunnen maken van hun achterban als de marinier weer eens op uitzending gaat voor een paar maanden. En daar werk doet wat maar weinig andere Nederlanders zouden willen doen. En dan is het handig als de achterblijvers vrouw/vriendin en kinderen hulp kunnen krijgen van ouders of opa en oma's of vrienden. En dit zijn precies die mensen die niet mee verhuizen naar Zeeland. Durf eerst een iets te onderzoeken voordat je zo een waardeloos artikel schrijft. QPO
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Anton
Het wordt tijd dat de auteur Jan Willem Wits wordt uitgenodigd in Doorn. Niet dat ze daar zitten te wachten op deze pannekoek, maar een stuk tekst gebaseerd op naakte waarheden moet hij dan wel kunnen produceren.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Ash
Schrijver weet totaal niet waar hij het over heeft
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Arie
droevig artikel van een persoon die even wil scoren. Jammer dat hij zich niet verdiept in het dossier.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Arie
droevig artikel van een persoon die even wil scoren. Jammer dat hij zich niet verdiept in het dossier.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Ari Stotel
Wat is de insteek van Jan-Willem Wits om deze blog te schrijven?
Wits is communicatie adviseur, nieuwsduider, opiniemaker, marketing deskundige, woordvoerder voor verzekeraars, hoofd communicatie van de Rooms-Katholieke kerk, Theoloog, blogger en nog veel meer. Het blijkt maar weer! Je kunt niet overal goed in zijn..
Ik denk dat ie er gewoon voor betaald is, betaald om deze pulp te schrijven. Er zijn krachten die er alles aan gelegen is om de, excuses voor de woordkeuze, “zwarte piet” bij de mariniers neer te leggen.
Dat onder andere hij, diverse media en de politiek daarmee duizenden mariniers, gezinnen en familieleden schoffeert deert onze katholieke “vriend” niet. Een beetje schijnheiligheid is hem niet vreemd blijkbaar. Net als die Zeeuwse politiek bestuurders met hun uitgestreken gereformeerde gezicht. Nee, aan hun lag het allemaal niet. Zij zijn netjes geweest en transparant ook, jaja.

Dan het stuk ofwel blog.

Eerst start Wits met een stukje stemming maken, door middel van het opsommen van de wapenspreuk en de inzetgebieden van het korps mariniers, idd die beslaan alle delen van onze wereldbol. Hiermee probeert Wits een eventuele verhuizing naar Vlissingen te versimpelen. Waarom wel naar Afghanistan, Mali, Aruba, Noord Noorwegen en Irak maar niet naar Vlissingen? Die twee zaken aan elkaar koppelen is onzinnig.

Jan Soldaat

Vervolgens gaat Wits de Nederlandse soldaat/militair van de vorige eeuw kleineren, langharige slungels met een gebroken geweertje (vooral veel verklein woordjes gebruiken), zij bepalen het imago van de huidige militair volgens Wits.
De besmeuring van de militair is nog niet klaar, Wits refereert aan de vechtbereidheid van het Nederlandse volk die zegge en schrijve rond de 15% zou liggen, eindigend met de woorden “wij zijn kennelijk een land van lafaards en lapzwansen”.
Nou, die mariniers die je probeert te fileren zijn daartoe dus wel bereid, net als vele andere defensie onderdelen. Luchtmacht, Landmacht en Marechaussee, ook zij zouden zich aangesproken moeten voelen met de aanvallen aan het adres van de mariniers want het zou zomaar zo kunnen zijn dat jullie arbeidsvoorwaarden in de toekomst met meer zorg beschermd gaan worden dankzij deze strijd.

Storytellers

“Vlissingen was een uitgelezen kans om het imago van het leger, (nu is het ineens leger en geen mariniers), een boost te geven”. Met een blaartrekkend verhaal over zaken die 400 jaar geleden hebben plaatsgevonden probeert meneer Wits de verhuizing naar Vlissingen te rechtvaardigen. Dit is natuurlijk waanzin. Het Korps Mariniers en de rest van defensie is geen organisatie meer met zoals hij het zelf noemt, langharige slungels met een roestige tank of gebroken geweertje maar een club professionals die vanuit een vrije keuze kiezen om militair te zijn. Die mannen en vrouwen hebben passie voor hun beroep, het is een manier van leven. Dat betekent ook dat zij verwachten van hun werkgever dat zij kunnen beschikken over goede oefenterreinen, schietbanen, plaatsen voor amfibische landingen enzovoort. En ja, ze gaan ook voor hun gezin staan. Excuses daarvoor, stelletje watjes..Moodboard

Vlissingen, DNA, storm, BLOF blablabla
Gaat nergens over.

Vaandelvlucht

Hier vliegt Wits volledig uit de bocht. Als er iemand aan het “spinnen” is, dan is het Wits zelf.
Het is inderdaad heel logisch om je besluit terug te draaien als bijna alle voordelen die een verhuizing naar Vlissingen billijk maakten, als sneeuw onder de Zeeuwse zon verdwijnen. Geen goede schietbaan, kleiner terrein die bovendien ernstig vervuild is, beperkingen met landingsvaartuigen en met helikopter landingen enzovoort. Daarbovenop de terughoudendheid van het personeel mbt verhuizen naar Zeeland.
“Het gaat hier niet om raketgeleerden”? Nee dat klopt, maar wat is je punt? Ze kunnen goed sporten, euh ja inderdaad…
1800 jonge mensen? Onzin! Uiteraard bestaat het korps voor een groot gedeelte uit jonge mariniers maar ook voor een groot gedeelte uit dertigers/veertigers, en dat is nou net de groep mensen waar het over gaat Wits. Je snapt er niets van! Ze doen het ook niet voor het geld Wits, de vooringenomen arrogantie komt je oren uit.

Reputatieschade

De reputatie van Zeeland is zeker beschadigd, wellicht moeten ook de Zeeuwse bestuurders in het vervolg eerlijker en daadkrachtiger zijn.

Windkracht 3

De enige die hier echte reputatieschade oploopt is het Korps Mariniers! Door de politiek, media en hapsnurkers als u die niet gehinderd worden door enige kennis van zaken en heel veel onzin verkondigen. Zelfs collega militairen gaan aan dit spelletje mee doen, triest.
Mariniers muiten niet, zij maken gebruik van het recht om ontslag te nemen als zaken hen niet bevallen en kiezen voor hun gezin en arbeidsplezier. Simpel. Heeft helemaal niets met het ondermijnen van gezag te maken, iets wat u probeert te veronderstellen.
Als laatste reduceert u onze mariniers tot lafaards die volgens jou niet durven op te treden als het spannend wordt.

“Kennelijk krijgen wij de militairen die we verdienen. Qua patet orbis”

Wat een schandelijke woorden Wits. Ga dit stuk maar eens voorlezen aan de families van gesneuvelde en gewonde mariniers en militairen van andere onderdelen. Je moet je ogen uit je kop schamen toetsenbord held!
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Ari Stotel
Vaandelvlucht
Hier vliegt Wits volledig uit de bocht. Als er iemand aan het “spinnen” is, dan is het Wits zelf.
Het is inderdaad heel logisch om je besluit terug te draaien als bijna alle voordelen die een verhuizing naar Vlissingen billijk maakten, als sneeuw onder de Zeeuwse zon verdwijnen. Geen goede schietbaan, kleiner terrein die bovendien ernstig vervuild is, beperkingen met landingsvaartuigen en met helikopter landingen enzovoort. Daarbovenop de terughoudendheid van het personeel mbt verhuizen naar Zeeland.
“Het gaat hier niet om raketgeleerden”? Nee dat klopt, maar wat is je punt? Ze kunnen goed sporten, euh ja inderdaad…
1800 jonge mensen? Onzin! Uiteraard bestaat het korps voor een groot gedeelte uit jonge mariniers maar ook voor een groot gedeelte uit dertigers/veertigers, en dat is nou net de groep mensen waar het over gaat Wits. Je snapt er niets van! Ze doen het ook niet voor het geld Wits, de vooringenomen arrogantie komt je oren uit.
Reputatieschade
De reputatie van Zeeland is zeker beschadigd, wellicht moeten ook de Zeeuwse bestuurders in het vervolg eerlijker en daadkrachtiger zijn.
Windkracht 3
De enige die hier echte reputatieschade oploopt is het Korps Mariniers! Door de politiek, media en hapsnurkers als u die niet gehinderd worden door enige kennis van zaken en heel veel onzin verkondigen. Zelfs collega militairen gaan aan dit spelletje mee doen, triest.
Mariniers muiten niet, zij maken gebruik van het recht om ontslag te nemen als zaken hen niet bevalllen en kiezen voor hun gezin en arbeidsplezier. Simpel. Heeft helemaal niets met het ondermijnen van gezag te maken, iets wat u probeert te veronderstellen.
Als laatste reduceert u onze mariniers tot lafaards die volgens jou niet durven op te treden als het spannend wordt.
“Kennelijk krijgen wij de militairen die we verdienen. Qua patet orbis”
Wat een schandelijke woorden Wits. Ga dit stuk maar eens voorlezen aan de families van gesneuvelde en gewonde mariniers en militairen van andere onderdelen. Je moet je ogen uit je kop schamen toetsenbord held!
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Martin
Bedankt. Prima reactie !!

Types als Wits beschadigden Nederland.

Werkelijk ongehoord. Excuses zouden op z’n plaats zijn van deze believer.

QPO
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Martin Gouka
Als je ergens geen verstand van hebt ,kun je beter zwijgen!!Of de politiek in gaan Wits,daar pas je wel tussen.Laffe nitwit!!
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
George Knight
Mee eens, prachtige opinie. De top van het ministerie van Defensie heeft de leiding van het Korps Mariniers niet in toom weten te houden. Ik ben van mening dat generaal Mac Mootry wegens insubordinatie ontslagen dient te worden. Ook dienen de falende en liegende staatssecretaris Visser en de afwezige, onwetende minister Bijleveld op te stappen. In mei 2018 schreef ik het volgende commentaar waarin ik ervoor pleitte dat de leiding van Defensie paal en perk stelde aan het verzet van de top van het Korps Mariniers. Dat is niet gebeurd. https://georgeknightlang.wordpress.com/2018/05/15/leiding-defensie-dient-paal-en-perk-te-stellen-aan-verzet-van-het-korps-mariniers-tegen-verhuizing-van-kazerne-naar-vlissingen/
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Martin
Jouw reactie is totaal niet relevant.

Je kunt hier wel de toetsenbord ridder uit hangen maar je mag de veters nog niet strikken van de Generaal.

Mac Mootry is een Topper die op durft te komen voor zijn organisatie en collega’s.

En Mac Mootry heeft recht van spreken. Enorm sterk dat hij zich uitspreekt.

Diep respect voor de Generaal 🙏🏻

Met QPO groet !

Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Martin
Jouw reactie is totaal niet relevant.

Je kunt hier wel de toetsenbord ridder uit hangen maar je mag de veters nog niet strikken van de Generaal.

Mac Mootry is een Topper die op durft te komen voor zijn organisatie en collega’s.

En Mac Mootry heeft recht van spreken. Enorm sterk dat hij zich uitspreekt.

Diep respect voor de Generaal 🙏🏻

Met QPO groet !

Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Ari Stotel
Onzin George, niets moois aan dit blogje.
Het is zeer eenzijdig, beledigend en bovendien met veel dedain geschreven. Dat zegt veel over de auteur en klaarblijkelijk over jou. Als een politieke keuze in 2012 een slecht idee is, is dat in 2020 nog steeds een slecht idee. Dat blijkt.
Jij neemt grote woorden in de mond als insubordinatie, maar dat is ook onzin. Dat is ook meteen typerend voor types als jij en Wits, veel grote woorden gebruiken en weinig nuance, zwart wit. Ook de commandant van het Korps Mariniers heeft het recht om te twijfelen aan een op valse voorwaarden genomen politiek besluit, niets mis mee. Als er wel iets mis mee was geweest dan was de commandant ontslagen en het plan was doorgegaan.
Dat zijn feiten!
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Richard Wolf
Je bent militair en dan ontvang je orders en die orders moet je uitvoeren.En als het betekent dat je moet verhuizen is dat zo.Lijkt me sterkbdat je wel 6 mnd inafg afganistan of waar ook te wereld kan wonen en niet in zeeland.Je moet niet zeiken maar uitvoeren.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Martin
Daarom ben jij geen Marinier Richard Wolf 😉
Jij bent maar een kakelende kip. Een toetsenbord ‘ridder’.

Het wordt tijd dat je je eens verdiept in het Christelijke karakter van de veroorzakers : Peijs en Hillen van het CDA.
Handjeklap over de rug van de Marns. Schande!

QPO
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Harold
Citaat van George Knight “Nu zijn het ministerie van Defensie en het kabinet gezwicht voor eisen over SECUNDAIRE arbeidsvoorwaarden van de mariniers.”
“WELZIJN boven nationale veiligheid”

Sorry George, maar dan heeft u het helaas nog niet begrepen (of niet willen begrijpen?)

Primaire doorslag gaf het feit dat de kazernelocatie in Vlissingen “not fit for purpose” zou worden. Dat heeft gevolgen voor de operationele status van de mariniers oftewel dat zou de staatsveiligheid in gevaar brengen.
Dat de mariniers zelf ook geen heil in de locatie Vlissingen zien om operationele en thuisfront-redenen is voor eenieder duidelijk, maar doe nou niet alsof slechts het niet willen verhuizen de hoofdreden is.
De tijd van domweg bevelen opvolgen is gelukkig voorbij, al dacht een oud minister van Defensie blijkbaar dat die regel nog gold. Van muiterij is geen sprake. Het huidige kabinet gebruikt gewoon haar verstand en herziet een eerder te snel genomen (onbezonnen) besluit.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Paulien van Stijn
Wat een zeldzaam dedain over de rug van de mariniers. Ik neem aan dat de heer Wits hulp van deze VMBO opgeleiden gaat weigeren als hij ooit in de gelegenheid raakt dat de mariniers te hulp moeten schieten. Lees even voor wat achtergronden het dossier 'marinierskazerne' op Follow the Money. Er was naast het handjeklap van Hillen/ Peijs, nog wat anders aan de hand. Vervuilde grond, niet sluitende begrotingen, afspraken met de gemeente Doorn die niet doorgingen en zo verder. De afrekening hoort niet bij de mariniers maar bij Hans Hillen en Karla Peijs. Zij hebben een kongsi gesloten met de provincie met enkel opportunistische resultaten. En meestal loopt dat anders af dan je denkt.

Paulien van Stijn - lid follow the money en in het bezit van een MAVO diploma
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Paulien van Stijn
Wat een zeldzaam dedain over de rug van de mariniers. Ik neem aan dat de heer Wits hulp van deze VMBO opgeleiden gaat weigeren als hij ooit in de gelegenheid raakt dat de mariniers te hulp moeten schieten. Lees even voor wat achtergronden het dossier 'marinierskazerne' op Follow the Money. Er was naast het handjeklap van Hillen/ Peijs, nog wat anders aan de hand. Vervuilde grond, niet sluitende begrotingen, afspraken met de gemeente Doorn die niet doorgingen en zo verder. De afrekening hoort niet bij de mariniers maar bij Hans Hillen en Karla Peijs. Zij hebben een kongsi gesloten met de provincie met enkel opportunistische resultaten. En meestal loopt dat anders af dan je denkt.

Paulien van Stijn - lid follow the money en in het bezit van een MAVO diploma
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie