Premium

Judith Peters (Havas Lemz) over de Shell-schok en tijden van succes

Interview met een ceo die laveert tussen een onderzoek van B Lab en een winst-reeks bij de strijd om de overheidscampagnes

Judith Peters

Vanaf de derde etage van het pand van Havas in Amsterdam is er een weids uitzicht over het westelijk havengebied. De grote ramen laten de waterige januarizon toe tot de open etage waar de creatieven van Havas Lemz en de planners en inkopers van Havas Media door elkaar heen zitten te werken.

Havas Media en Havas Lemz zijn in 2021 geïntegreerd in ‘de Havas groep’, een samenwerking die daarna steeds hechter is geworden. Met de zogenoemde Havas Meaningful Brands-methodiek kunnen de gecombineerde teams, ‘bedrijven en merken betekenisvoller’ maken. De komst van Judith Peters als leidsvrouw van Havas Lemz in september 2022, markeerde volgens Havas de samenwerking tussen beide.

Die innige band is echter niet waar Peters vandaag de nadruk op legt. Naar aanleiding van de berichtgeving over het Shell-account van 27 miljoen dollar dat Havas Group vorig jaar na een internationale pitch binnensleepte, heeft ze Adformatie uitgenodigd om toe te lichten wat de positie van Havas Lemz in dit alles is.

Ze wil daarbij nadrukkelijk ‘de context van het bureau’ over het voetlicht brengen, want daar gaat juist zo goed mee, zegt ze. Havas Lemz rijgt de gewonnen minicompetities voor de campagnes van de rijksoverheid aan elkaar, heeft de nodige pitches bij klanten gewonnen en is in trek bij talent.

Maar eerst Shell. Het binnenhalen van de oliegigant als klant is saillant en mogelijk risicovol voor Havas Lemz. Saillant omdat het bureau één van de eerste ondertekenaars is van Fossiel? No Deal! de alliantie van Nederlandse bureaus die weigeren nog voor de ‘fossiele industrie’ te werken.
Risicovol omdat Havas Lemz onderwerp van onderzoek is van B Lab, de organisatie achter de B Corp-certificering, waar ook de milieu-inspanningen van organisaties zwaar worden meegewogen.

B Lab startte zijn onderzoek na een groot aantal klachten van andere B Corp-bedrijven die vinden dat het werken voor Shell van Havas niet samengaat met het B Corp-certificaat van vier bureaus in het concern. 

JM: Je zei voor dit gesprek dat je ‘inmiddels anders in de zaak van Havas en het Shell-account staat’ en daarom nu wel vragen wil beantwoorden. Wat is er aan je positie veranderd?
JP:

‘Toen in september bekend werd dat Havas de pitch van Shell had gewonnen, was dat eerlijkheidshalve een schok voor ons.  Maar het partnerschap was iets dat tussen Havas Media Global en Shell, daar stonden wij als creatief bureau buiten. Maar inmiddels zijn wij betrokken als bureau omdat we worden onderzocht door B Lab. Dus wil ik ook graag vertellen hoe wij erin staan.’

Wat is jouw verhaal tegen B Lab?

‘Dat Lemz 23 jaar geleden is opgericht met de missie om creativiteit in te zetten om de wereld wat eerlijker, gezonder en mooier te maken. Dat verandert niet. We staan buiten het partnership van Havas Group en Shell. Dat is een media-account waarvoor Havas Media in Amsterdam aan de slag is gegaan, maar Havas Lemz niet. Wij gaan er ook niet voor werken. Dat is wat mij betreft het belangrijkste voor B Lab om te beseffen. We hebben voor hooguit twee procent internationale klanten. En voor de rest zijn wij een lokaal bureau met lokale opdrachtgevers. Met die klanten werken we aan de verandering waar zij onderdeel van zijn. Milieu, duurzaamheid, alles vanuit het gedachtegoed van B Corp.

Lemz heeft een uitgesproken profiel als een ‘force for good’. Is dat wel te behouden binnen zo'n groot concern als Havas?

‘De identiteit en het DNA van Lemz is juist waarom Havas Group het bureau in 2016 gekocht heeft. Dat is waarom we nog steeds een unieke positie binnen de groep hebben. Die wordt nog altijd als enorm waardevol gezien. Het werk wat wij doen is klanten helpen in hun veranderingen. De situatie die nu is ontstaan schetst eens te meer dat dat werk ook intern te doen is. Dat we, net zoals we in de maatschappij en creatieve industrie doen, ook intern het gesprek voeren om mensen mee te nemen. Dat doen in onder meer binnen Genus, het sustainability-netwerk van de creatieve bureaus binnen de Havas Group, en hier in Amsterdam.

In de creatieve sector zijn jullie voortrekker bij Fossiel? NoDeal!, een oproep en belofte om niet voor de Shells van deze wereld te werken. Het moreel gezag daarvoor ben je nu wel een beetje kwijt door de deal van het moederconcern met Shell.

‘Ja, dat is ook lastig…’

Als je er zo principieel in staat, zou je dan je niet beter kunnen losmaken van Havas?

‘Nee, want de groep brengt heel veel goeds. We zijn onderdeel van een mooi netwerk met heel veel expertise, kennis, ook buiten de landsgrenzen. En daar werken we ook heel nauw mee samen. Alleen op dit punt verschillen wij wel fundamenteel van mening.’

Havas zelf lijkt niet bijster in dat gesprek geïnteresseerd. Dat kiest gewoon voor Shell, zonder overleg met jullie begrijp ik.

‘Ja, het besluit om in dit partnership te stappen is op global niveau genomen. Dat klopt. En daar ben ik niet bij betrokken geweest, niet in gekend. Dat hoeft ook niet, want het is een mediadeal waar wij als creatief bureau in Nederland geen werk voor gaan doen. Deze keuze verandert niks aan hoe wij in de wedstrijd zitten. Wij hebben onze eigen missie en zijn heel gemotiveerd om daar zoveel mogelijk mensen in mee te nemen. Dat is het geluid wat ik wil laten horen. Daarom heb ik ook vertrouwen in het onderzoek van B Lab doet. Ik vertrouw erop dat zij onze eerlijke motivatie blijven waarderen.’

Heb je gesproken met die drie andere B Corp-bureaus binnen Havas naar aanleiding van Shell?

‘Ja, er is contact, niet alleen tussen de B Corp-bureaus, maar ook met de groep. Dat gesprek is Shell-overstijgend en gaat over de vraag: Waar staan we voor en hoe kunnen we als groot bureau met 25.000 medewerkers ons meer inzetten voor de thema's die wij vanuit het B-Corp-gedachtegoed belangrijk vinden?’

Jullie werken hier wel geïntegreerd met Havas Media. Dat werkt wel voor Shell. Is dat niet vreemd?

‘We wonen in hetzelfde huis en zitten door elkaar. Dus dat levert gesprek op. Het is belangrijk in deze situatie dat we met elkaar daarover praten. Hoe zit iedereen erin? En waarom zitten mensen er anders in? Als je daarover kan praten, dan kom je ook nader tot elkaar.’

Zijn er mensen bij Havas Lemz die zijn weggegaan vanwege deze stap van Havas?

‘Nee, omdat wij blijven doen waar we in geloven. Vergis je niet, mensen zitten hier echt primair omdat ze mee willen doen, bij willen dragen. Alles en iedereen hier wil positieve impact maken. Zolang we dat kunnen blijven doen met elkaar, zijn mensen, denk ik, meer gemotiveerd dan bij enig ander bureau. Het werkt ook als een hele sterke magneet.’

Hoe bedoel je dat?

‘Waar veel bureaus problemen hebben met aantrekken van talent, is dat bij Lemz niet het geval. Het scherpe profiel helpt ons erg in deze onrustige tijd, ook bij het aantrekken van nieuwe klanten en samenwerkingspartners. We hebben onder meer de Vereniging Afvalbedrijven en Kinderpostzegels als nieuwe klant, en ook een merk als Vintastic, een natuurlijk schoonmaakazijn en met een uniek, mooi, eerlijk product.  We werken ook nog steeds pro bono met JustDiggit en maken voor het World Resources Institute de impact van lokale vergroeningsorganisaties zichtbaar te maken om dit verder aan te jagen.

Een van die nieuwe klanten is de Rijksoverheid, dat zo ongeveer bij jouw komst liet weten dat jullie een van de bureaus waren die geselecteerd zijn bij de aanbesteding van overheidscampagnes…

‘Ja, dat was op mijn allereerste werksessie met het MT. Toen kwam de mail binnen. Ik begon hier met champagne…’

Wat heeft jullie dat opgeleverd? Want het werk wordt later in minicompetities toegewezen aan de bureaus.

‘Tot nu toe hebben we 9 minicompetities gewonnen. We zijn al aan de slag gegaan met armoede en schuld, wat natuurlijk een heel actueel thema is, en met een campagne over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast doen we voor het ministerie van LNV een campagne over circulaire landbouw, zijn we rond gezondheidsbescherming en sociaal-maatschappelijke thema’s aan de slag voor VWS en voeren we ook een koepelcampagne over cybersecurity. Ook hebben we vorig jaar een campagne ontwikkeld voor DUO rond de terugkeer van de basisbeurs. En dan komen er nu nog een stuk of vijf campagnes aan.’

Het is wel opvallend dat een nieuwkomer tussen de bureaus die de Rijkscampagnes doen, zoveel werk binnenhaalt.

‘Is dat zo? Dat wist ik niet.’

Er schijnt enige ervaring nodig te zijn om die pitches volgens de wensen van de betrokken ministeries te doen.

‘Dat zou kunnen, dat we er toch in geslaagd zijn zit wat mij betreft echt in het team en de samenstelling ervan. In het net een beetje beter zijn en willen zijn dan de rest. Er wordt tot de laatste seconde voor het indienen geschaafd aan de plannen. Ik moet niet vergeten de samenwerking met Duwtje te noemen, het bureau uit Zutphen dat gespecialiseerd is in gedragsverandering, een belangrijk onderwerp natuurlijk in de overheidscampagnes. Die inbreng is onmisbaar voor ons. Nou ja, dat lukt ons fantastisch, dat is gewoon heel gaaf voor iedereen binnen het bureau. Of je daar nou op mee hebt gewerkt of niet, als we winnen staan we hier letterlijk te springen.’

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie