Dit zijn de freelancer uurtarieven voor Marketing, Communicatie en Sales in 2023

Opdrachtgevers laten zich vaak leiden door het uurtarief van een freelancer, terwijl de doelstelling van de opdracht leidend zou moeten zijn

Waar denk je als opdrachtgever aan wanneer je een opdracht hebt die vervuld moet worden? Harde eisen als een maximaal uurtarief en een maximaal aantal uur voor de opdracht zijn al snel onderwerp van gesprek. Niet gek, want het hebben van een budget en een richtprijs is belangrijk. Toch is het niet altijd realistisch. Er wordt soms vergeten dat een freelancer met een veel hoger uurtarief (en doorgaans meer kennis en ervaring dan iemand met een lager tarief) de opdracht mogelijk naar een hoger niveau tilt, de doelstelling haalt en een beetje extra doet én alles in de helft van de tijd die je voor ogen had. Verlies dus niet de doelstelling die behaald moet worden uit het oog door de focus op budgetten en tarieven.

Het uurtarief van een freelancer is niet toepasbaar op iedere opdracht

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan het bepalen van het uurtarief van de freelancer. Denk hierbij aan de ervaring van de freelancer, het niveau van de freelancer, het vakgebied waarin de freelancer actief is, de specifieke kennis en natuurlijk de vraag naar de expertise. Een andere belangrijke factor die het uurtarief beïnvloedt dat de freelancer hanteert is de opdracht die je aanbiedt. Bepalend hiervoor zijn vooral de duur en de complexiteit van de opdracht en het aantal uur per week dat een freelancer wordt ingehuurd.

Het komt bijvoorbeeld voor dat een freelancer bij een langdurige opdracht, die daarmee veel zekerheid biedt, een lager uurtarief hanteert. Het tarief bij een kortere opdracht kan juist hoger uitvallen doordat de freelancer eerder op zoek moet naar een nieuwe opdracht. 

Het is belangrijk om samen met de freelancer duidelijke afspraken te maken om te voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan. Stel hiervoor altijd een modelovereenkomst op.

Wat zijn de gangbare tarieven voor freelancers?

Gezien alle factoren die het uurtarief beïnvloeden, is het raadzaam om eerst te kijken naar de eigenschappen en vaardigheden die je nodig hebt voor je opdracht om de doelstelling van de opdracht te behalen. Ga op basis daarvan op zoek naar de meest geschikte freelancer. Controleer daarnaast of het uurtarief dat jij voor ogen hebt, realistisch is voor de expertise, vaardigheden en/of ervaring die je vraagt. 

In de afbeelding zijn de gemiddelde uurtarieven weergeven van freelancers actief bij Jellow die werkzaam zijn binnen de vakgebieden marketing, communicatie en sales. Hierbij is onderscheid gemaakt in aantal jaren werkervaring. Ook zie je de toename in het gemiddelde uurtarief in 2022 ten opzichte van een jaar eerder.

Meer gespecificeerd zie je binnen marketing sales en communicatie op functietitelniveau dat de uurtarieven die freelancers hanteren uiteenlopen. Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde uurtarieven die freelancers bij Jellow hanteren met functies binnen Marketing, Communicatie en Sales, op basis van ervaringsniveau.

Meer gespecificeerd zie je binnen marketing sales en communicatie op functietitelniveau dat de uurtarieven die freelancers hanteren uiteenlopen. Hieronder vind je een overzicht van de gemiddelde uurtarieven die freelancers bij Jellow hanteren met functies binnen Marketing, Communicatie en Sales, op basis van ervaringsniveau.

Gemiddelde uurtarieven freelancers in Jellow

Het is goed om je bewust te zijn van de uiteenlopende tarieven, maar laat dat je keuze voor een freelancer er niet direct vanaf hangen. De doelstelling van de opdracht is het vertrekpunt van de zoektocht naar een freelancer. Ga het gesprek aan met de freelancer om er zeker van te zijn dat de verwachtingen van de opdracht overeenkomen en het beoogde resultaat behaald kan worden (binnen het vastgestelde budget en tijdsbestek).

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →