De 5 voordelen van crossmediatransparantie voor Return On Advertising Spend

Vergroot als merk je ´ROAS´ met het crossmedia-meetplatform THX., dat nu één jaar bestaat.

THX.: Facts & Figures

Het crossmedia-meet en -optimalisatieplatform THX. (spreek uit als ‘thanks’, red.), ontwikkeld door MeMo², bestaat precies één jaar. THX. heeft een enerverend lanceringsjaar achter de rug met nieuwe releases, strategische samenwerkingen, nationale én internationale awards. Maar wat maakt THX. nu zo’n awardwinnend platform? Heel concreet biedt THX. een oplossing voor vijf uitdagingen, te weten crossmediavalidatie, crossmedia-overlap, real-time tracking, digitaal meten en concurrentieanalyse, zodat merken hun ROAS kunnen verbeteren.

1. Valideren van crossmediale campagnes

Stel: een grote Nederlandse adverteerder koopt 300 GRP’s per week, maar om tot een accurate berekening van de Return Of Advertising Spend (ROAS) te komen is validatie en bewijsvoering van de bereikseffecten van groot belang. De volgende vragen rijzen dan: hoeveel Nederlanders zijn er kwalitatief, ofwel daadwerkelijk, bereikt? Welke doelgroepen zijn selectief bereikt? En hoe vaak worden ze bereikt? Als het om inzet op tv gaat, wordt het bereik opgebouwd via lineair kijken, maar ook uitgesteld en via de online videoplatformen eromheen.

Maar hoe breng je dat als adverteerder in kaart? THX. kan de adverteerder handvatten bieden met media-metrics als Validated Quality Reach (vQR) en Validated Quality Frequency (vQF). Het gaat hier dus om daadwerkelijke geregistreerde bereikscijfers. Hierdoor wordt het voor adverteerders mogelijk om dagelijks hun media-inzet te monitoren.

2. Overlap tussen crossmediale inzet monitoren

Naast blootstelling aan losse kanalen van een campagne, is het ook van belang om de overlap tússen deze kanalen in kaart te brengen. Dat kan met THX., waardoor adverteerders hun campagnes kunnen optimaliseren door gebruik te maken van synergievoordelen.

THX. maakt het mogelijk om inzichtelijk maken of bijvoorbeeld out-of-home en de AV-inzet gezamenlijk hebben bijdragen aan searches, websitetraffic en online conversies. Dit was tot voor kort niet mogelijk, maar THX. kan hiervoor de oplossing bieden. Binnen het platform worden namelijk vrijwel alle mediavormen tegelijkertijd en geïntegreerd gemeten.

3. Real-time tracking op campagne- en merkniveau

Het derde element waar merken tegenaan lopen is dat inzichten op onvoldoende detailniveau aanwezig zijn. Als merken willen optimaliseren vanuit een gedegen meetplan, moet dat wel op merk- en campagneniveau beschikbaar zijn. Waarbij de adverteerder dagelijks zo’n campagne crossmediaal en real-time moet kunnen volgen en bijsturen. Vanuit THX. kan dat, maar vanuit allerlei generieke bereiksdata is dit niet mogelijk.

4. Digitale inzet alsnog accuraat meten

Merken worden geconfronteerd met een afname omtrent de meetbaarheid van digital advertising. We weten allemaal dat cookies langzaam verdwijnen en dat de grote Amerikaanse walled gardens hun eigen waarheid verkondigen. Beter is om te kiezen voor nieuwe innovatieve vormen van digitaal meten. THX. biedt een meetsysteem waarbinnen online video en social media zonder cookies of walled garden feedback werkt. THX biedt daarmee een blijvende methode om de ROAS van digitale kanalen objectief te kunnen vaststellen.

5. Concurrentie in kaart brengen

Als dagelijkse crossmedia-data en -informatie op campagne- en merkniveau beschikbaar is, is het zaak om dit te vergeleken met de concurrentie. Door het maken van die vergelijking, context en nuance kunnen crossmediale campagnes beter inspelen op de zwakte van concurrerende merken en promoties. THX. maakt dit mogelijk.

Waarom is crossmediatransparantie zo belangrijk voor merken?

  • Snel, snel, snel. Crossmediatransparantie is vrijwel real-time.
  • Volledige controle en regie vanuit het merk.
  • Betere afstemming tussen interne en externe stakeholders.
  • Dagelijkse actionable data, insights en optimalisatiemogelijkheden tijdens de campagne.
  • Maar het belangrijkste is natuurlijk een hogere Return on Advertising Spend (ROAS)

Meer weten over het crossmediameetplatform THX. en de expertise van MeMo² op het gebied van crossmedia-effectiviteit en attributie? Stuur dan een mailtje naar THX@MeMo2.nl.

Plaats als eerste een reactie