Recessie of niet, Nederland loopt economisch langzaam leeg

Onderzoek van MeMo² brengt de huidige economische situatie van Nederland in kaart.

Bron: Anna Tarazevich

Gaat Nederland nu wel of niet richting een recessie? Dat is de kernvraag die in de pers de afgelopen tijd vaak de revue passeerde. Bij de beantwoording ervan wordt vaak verwezen naar internationale macro-economische ontwikkelingen. Het klopt dat Nederland onderdeel is van een internationaal economisch en monetair systeem. En ja, als het regent in Amerika dan komen de druppels door het dak in Nederland. Maar wat is nu eigenlijk de reële economische situatie in Nederland?

MeMo² heeft onlangs onderzoek gedaan naar het welvaart- en welzijnsniveau onder 3.000 Nederlanders. Daarbij stond de volgende hoofdvraag centraal: gaan welvaart en welzijn de komende tien jaar nog omhoog? In dit eerste artikel uit een serie zal worden ingegaan op de welvaart in ons kikkerlandje.

Tekst en onderzoek: Marcel en Julius Vogels namens MeMo²

Gemiddeld worden we welvarender, maar grote groepen blijven achter

Gelukkig is de algemene verwachting nog wel dat het gemiddelde niveau in welvaart en welzijn omhoog kan gaan. Tegelijkertijd zien we dat sommige (grote) groepen nu al structureel worstelen voor een fatsoenlijk bestaan. We zien daarbij dat deze groep groter wordt naarmate inflatie, onzekerheid en belastingen toenemen.

Deze groep zal, recessie of niet, blijvend en structureel zijn, waarvan de economische impact uiteindelijk voelbaar zal zijn. Kortom, de vraag of er een recessie aankomt is relevant, maar belangrijker is de groep die in Nederland blijvend vastzit. En die groep groeit, ook als er een recessie uitblijft.

Structureel niet kunnen rondkomen

Een of de vijf Nederlanders met een salaris van tussen de €12.000 en €26.000 komt regelmatig geldtekort. 4% zit in de schulden. De Nederlanders uit de lage inkomensgroep bestaat voornamelijk uit praktisch opgeleiden en is overwegend vrouw.

Als je de totale groep met serieuze financiële tekorten wilt vertalen naar een percentage van de werkende bevolking, dan is dat 10%. Bij aanhoudende inflatie en ondermijning van besteedbaar inkomen zullen steeds meer mensen die het nu nog net redden in de problemen komen en doorschuiven naar de danger zone.

Boven modaal komt ook in de problemen

De groep die één tot twee keer modaal verdient, is gemiddeld nog niet in acute problemen, al geeft 44% aan net rond te kunnen komen en/of actief te bezuinigen. 9% komt structureel geldtekort. 1% zit in de schulden. Als het besteedbaar inkomen van deze groep onder druk blijft, dan zal ook deze groep op termijn structureel in de problemen komen.

Al met al betekent dit dat bij voorzetting van de huidige economische omstandigheden 20 tot 25% van werkend Nederland te maken zal krijgen met blijvende financiële tekorten. Daarmee wordt Nederland een moeilijk land om in rond te komen.

Implicaties voor retailers en fabrikanten

Retailers, marketplaces en fabrikanten doen er daarom goed aan om zich te bezinnen over wat dit gaat betekenen. We zullen in Nederland meer rekening moeten gaan houden met een grote en structurele groep die in toenemende mate zeer prijselastisch gedrag gaat vertonen of het überhaupt niet meer kan betalen.

Gaat dit een tijd worden van goedkopere huismerken, aanbiedingen en aantrekkelijke financiële afbetalingen? Linksom of rechtsom betekent het ook marges die onder druk komen te staan en mogelijke versobering van de commerciële vooruitzichten. Nederland is gewaarschuwd. 

De volgende publicatie uit deze serie zal gaan over de ontwikkeling van het welzijn in Nederland. 

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →