Zorgseizoen 2022-2023: bijna twee keer zo veel potentiële switchers, klantbehoud is key

Dat blijkt uit jaarlijks onderzoek van MeMo² naar het switchgedrag van Nederlanders inzake zorgverzekeraars.

Het belooft voor zorgverzekeraars een spannend seizoen te worden: naast de toenemende zorgkosten door vergrijzing, inflatie en energieprijzen zal vanaf januari 2023 de collectiviteitskorting op de basisverzekering worden afgeschaft.

Reden te meer om al zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de switchintentie van consumenten. Daarom is MeMo² al in het zomerseizoen gestart met zijn jaarlijkse SwitchMonitor™. De resultaten liegen er niet om.

Potentiële switchers nagenoeg verdubbeld ten opzichte van vorig jaar

Uit de zomermeting van de SwitchMonitor™ blijkt dat 46% van de Nederlanders de intentie heeft om te veranderen van zorgverzekeraar in 2023. In 2021-2022 was dit 25%. Dit betekent echter niet dat we kunnen verwachten dat de helft van Nederland gaat overstappen. Het daadwerkelijke switchgedrag ligt in de praktijk lager. In 2021-2022 stapte uiteindelijk 6,5% over (Vektis, 2022). Als deze trend doorzet kan het aantal switchers in 2022-2023 in potentie oplopen tot 12%.

Binnen de groep potentiële switchers zijn mannen en jongeren (18-34) het sterkst geneigd om over te stappen. De meest genoemde reden? De aanvullende verzekering. Maar we hadden het toch over de prijs? Zeker, dit is de motivatie die men noemt vóór de daadwerkelijke switch. Uit voorgaande edities van de SwitchMonitor™ blijkt elke keer weer dat wanneer men uiteindelijk is overgestapt, de hoogte van de premie toch de doorslaggevende factor is geweest.

Source: MeMo² SwitchMonitor 2016 - 2022
Source: MeMo² SwitchMonitor 2016 - 2022

De toegenomen switchintentie lijkt een logisch gevolg van toegenomen kosten in levensonderhoud door inflatie en de verhoogde energieprijzen. De inflatie heeft daarnaast invloed op de zorgpremie: deze zal aan de hand van berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) gemiddeld stijgen met €100,- per verzekerde per jaar (Zorgwijzer, 20 september 2022). Maar ook het wegvallen van de collectiviteitskorting voor de basisverzekering zal een rol spelen bij het switchgedrag van komend zorgseizoen.

Einde collectiviteitskorting potentiële switch driver

In de SwitchMonitor™ geeft 42% van de Nederlanders aan gebruik te maken van collectiviteitskorting op de zorgverzekering. Onder deze groep Nederlanders zien we een milder switchgedrag. Ten opzichte van de mensen die geen collectiviteitskorting gebruiken is deze groep in 2022 bijna de helft zo vaak overgestapt als mensen die niet collectief verzekerd zijn.

Ook geeft deze groep minder vaak aan de intentie te hebben om in 2023 te switchen dan mensen die niet collectief verzekerd zijn: een veel loyalere klant lijkt het dus. Echter, een kwart van deze groep geeft aan dat zij wél zouden switchen als hun partner of werkgever verandert van zorgverzekering. Dit is ruim driemaal zo vaak als mensen zonder collectieve verzekering. De verwachting is dan ook dat de overall switchintentie zal stijgen zodra de premie (zonder collectiviteitskorting) bekend wordt gemaakt.

Uitdaging voor zorgverzekeraars: aantrekken of behouden?

Voor zorgverzekeraars rest een uitdaging: hoe houd je trouwe klanten bij je en wie trek je aan als nieuwe klant? De écht prijsgevoelige switcher om dit seizoen in de gaten de houden blijft toch de jongere tussen de leeftijd 18 en 34. De helft van hen geeft aan te switchen bij een sterke stijging van de premie. De 55+'er is juist honkvaster, een derde geeft aan dat een stijgende premie geen doorslaggevende factor is om over te stappen. Als iedereen stijgt in prijs, dan verandert er in feite niets natuurlijk.

Hoe de switchintentie en het uiteindelijk switchgedrag zich verder ontwikkelt in deze dynamische markt brengen we de komende maanden uitgebreid in kaart met het MeMo² Switchonderzoek.

Source: MeMo² SwitchMonitor 2016 - 2022
Stijging premie reden overstap (van Zeker wel naar Zeker niet); Source: MeMo² SwitchMonitor 2016 - 2022

Over het onderzoek

SwitchMonitor™ MeMo² voert sinds 2015 jaarlijks een onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in de switchintentie (meting in november) en het feitelijke switchgedrag (meting in januari) met betrekking tot zorgverzekeringen in Nederland. Vanwege de verwachte toename op de zorgpremie heeft MeMo² hier in 2022 een extra meting aan toegevoegd in juni om het sentiment van de consument eerder in het jaar te meten. Meer weten? Neem contact op met Sjoerd Reus en Eveline ten Hoor (MeMo²). Sinds 2015 hebben meer dan 10,000 Nederlanders deelgenomen aan de SwitchMonitor™.

#factualbehaviour #ontopofrends #insights #THX #zorgverzekeraars

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →