De klanten van onze klanten

Ontmenselijking is het psychologische proces waarbij een persoon of groep wordt ontdaan van haar menselijkheid. Zodat mensen niet meer als mensen worden gezien. Mensch vindt er wat van.

Bureaucratie en automatisering
Er zijn twee vormen van ontmenselijking. In de eerste vorm wordt de mens teruggebracht tot een stereotype of, in het slechtste geval, een ding. Dat komt veel voor in oorlogen en conflicten.

De tweede vorm van ontmenselijking is veel alledaagser. In deze vorm wordt de menselijke natuur ontkend, zoals in bureaucratie en automatisering. Waar processen efficiënter moeten worden gemaakt loert het abstractiemonster. Mensen worden nummers.

Mensen-business
“De moderne onderneming drijft steeds verder af van wat mensen waardevol vinden”, zo luidt de kop van een recent artikel in Het Financieele Dagblad. Jaap Winter, gasthoogleraar Corporate Governance bij INSEAD, trekt erin van leer tegen ondernemingen “waar menselijke waarden en inspiratie er niet toe doen [en] besluiten enkel worden ingegeven door financiële parameters”.

Tegen precies dit spreadsheetdenken waarin mensen worden gereduceerd tot nummers  verzetten we ons. Want hoewel het in ons vak uiteindelijk om getallen draait, zijn mensen de kritische succesfactor. Mensen maken of breken de business. Onze business is primair een mensen-business.

Het gaat er immers om dat we mensen proberen te enthousiasmeren of in beweging te zetten. Het gaat om de klik tussen de mensen van de opdrachtgever en de mensen van het bureau. En om de mensen met wie we dagelijks samenwerken.

Mensen verstehen
Al die mensen hebben rollen: we zijn forens in de trein, consument in de (digitale) winkelstraat, klant als we afrekenen, collega tussen negen en vijf, burger in het stemlokaal, vader aan het avondeten, geliefde onder de wol. Al deze rollen huizen vaak in één lijf. Maar in elk van die rollen zijn onze drijfveren anders.

Om merken met mensen te verbinden moet je de complexiteit van mensen erkennen en proberen hun rollen en de daarbij horende drijfveren begrijpen.

Verstehen, noemen onderzoekers dat met een mooi Duits woord. En verstehen lukt je niet als je vertrouwt op bijbeldikke algoritmes. Dat doe je out there. Begeef je onder mensen. Sta in hun schoenen. Kijk door hun ogen in hun kastjes. Eet van hun borden. Ga met ze mee.

We verlenen diensten aan onze opdrachtgevers, maar werken primair voor de klanten van onze klanten.

Mensch | creative agency
www.mensch-amsterdam.com

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →