Rijksoverheid gaat in zee met nieuwe softwareleverancier

Rijksoverheid lanceert een Huisstijl Portaal met de Brand Portal software van Capital ID. Een nieuw platform voor merkbeheer en toepassing.

De aanleiding

Rijksoverheid was op zoek naar één online platform om interne en externe gebruikers optimaal te informeren, faciliteren en inspireren over de huisstijl van de Rijksoverheid.
Maren Wiersma, Senior-adviseur visuele communicatie: De herkenbaarheid van de Rijksoverheid is juist zo belangrijk om onze doelen te bereiken. Het herkennen van onze communicatie zorgt ervoor dat onze communicatie als betrouwbaar wordt beschouwd. Met een heldere Rijksidentiteit die overal op de juiste wijze wordt uitgedragen verbeteren we onze herkenbaarheid.
Onze huisstijlrichtlijnen, bestanden en sjablonen worden op dit moment ontsloten via een eenvoudige statische website. De site is echter verre van ideaal. Het is zoeken naar de juiste richtlijnen, bestanden zijn niet eenvoudig te downloaden en overal moet toestemming voor gegeven worden. Al met al veel zoekwerk voor de gebruikers en veel beheerwerk voor onze huisstijlcoördinatoren die we op de diverse Rijksonderdelen hebben rondlopen. Dit heeft afgelopen jaren ertoe geleid dat veel van onze communicatie-uitingen niet meer die eenduidige uitstraling meekrijgen, een situatie die we graag willen veranderen.
Het Zwolse Capital ID ontwikkelt sinds 2002 software tools voor merk & huisstijl management. Het doel is om iedereen in een organisatie de mogelijkheid te geven om herkenbare en professionele communicatiemiddelen te maken. Daarnaast helpt het de brand & marketingcommunicatie teams om merk & huisstijl beheer te stroomlijnen, zonder de ‘’huisstijl politie’’ te hoeven spelen.

Waar was het Rijks naar opzoek?

Een belangrijke wens is dat een eindgebruiker er direct mee aan de slag kan. Zonder voorkennis of training. Het gaat namelijk om meer dan 120.000 medewerkers. Zij moeten allemaal intuïtief hun weg vinden in het portaal. Een gebruiksvriendelijke tool is dus essentieel. Hier kwam de oplossing van Capital ID goed uit de verf.

Wat maakt het portal tot een succes?

Maren: We hopen met het portaal een echt ‘brandportal’ neer te kunnen zetten. Een plek waar niet alleen helder wordt gemaakt wat onze Rijksidentiteit is maar ook hoe je deze kunt uitdragen én waar je vervolgens bediend wordt met de juiste bestanden of templates om direct aan de slag te kunnen gaan. Ons doel is de ambtenaar in breedste zin handvatten te bieden communicatiemiddelen met de juiste uitstraling zelf te maken of te laten maken bij onze grafische leveranciers.

Welke doelgroepen kunnen er straks mee aan de slag?

Voor potentieel alle rijksambtenaren, burgers, samenwerkingspartners, media en externe leveranciers die iets van ons merk(beleid) willen lezen, van onze huisstijl moeten weten of daarmee aan de slag moeten, willen we een inspirerend en praktische omgeving beschikbaar stellen waarin je bekend raakt met ons merk, geïnspireerd raakt met goede voorbeelden, leert wat de huisstijlregels zijn en bestanden kunt downloaden om huisstijldragers te maken zodat de merk- en huisstijlkennis vindbaar en geborgd is en daarmee onze herkenbaarheid en dus identiteit sterker wordt.

Maren: Op dit moment staan wij aan het begin van het zogenaamd ‘vullen’ van het portaal met content uit de oude omgeving. Deze mag echter nog eens goed doorgelicht en aangepast worden en dat gaat ons nog veel tijd kosten. Verder bestaat de Rijksoverheid uit ruim 120 organisatieonderdelen, waarvan een hoop ook een eigen plekje willen krijgen in het portaal, ook daarvoor moeten we de nodige tijd inplannen. We hopen daarom dat we ergens begin 2023 live te kunnen gaan.

Waar bestaat het portaal uit?

Met de ID Brand Book module kan je alle richtlijnen over merk & huisstijl vastleggen, beheren en delen. De ID Mediabank, ook wel bekend als Digital Asset Management, is de centrale database waar je alle corporate mediabestanden zoals fotografie, video, logo’s & iconen etc. kan vastleggen, beheren en vindbaar maakt. Om zelf uitingen te maken, zoals drukwerk & online, kan je de slimme huisstijl templates gebruiken, oftewel ID Templates.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Wordt lid van Adformatie!

Wordt lid van Adformatie → Login →