Het is tijd voor afzonderlijke ministers voor de grote maatschappelijke issues

Ze moet 'over departementen heen' zorgen voor oplossingen voor de grote problemen van nu. Andere ministeries worden ondergeschikt.

Wim van ' Einde, Unsplash

Door Mayke van Keep, Issuemakers

De formatieperiode kan weer van start. Tjeenk Willink heeft zijn verslag gepresenteerd. Er kan nu gesproken worden over de keuzes die de komende vier jaar genomen moeten gaan worden en waar – op basis van de verkiezingsprogramma’s – de nadruk op moet komen te liggen.

Het is de ultieme kans om eens in de vier jaar vast te stellen welke grote maatschappelijke onderwerpen van deze tijd opgelost kunnen en moeten gaan worden. Deze onderwerpen moeten de basis vormen voor het opstellen van het regeerakkoord en het samenstellen van het kabinet. Dat klimaat, wonen, integratie en veiligheid daarbij zullen staan, is al duidelijk.

Zou het niet stoer zijn als in het komend kabinet ministers worden aangesteld die zich richten op de grote maatschappelijke issues van deze tijd. En een naamgeving die het doel en dus ook de belofte van deze minister expliciet formuleert.

Advertentie
advertisement

Dus een minister van Grondige Klimaataanpak, een minister van Een woning voor iedereen, een minister van Preventie in de breedste zin van het woord (dus inclusief armoedebestrijding, gezonde voeding etc.), een minister tegen Eenzaamheid, etc.

Onbeknot en bovengeschikt

Door deze keuze worden de werkzaamheden van deze ministers niet beknot door de aandachtsgebieden waar een specifiek dossier wordt ondergebracht. De ministers kunnen worden afgerekend op het daadwerkelijk creëren van oplossingen voor deze problemen en de daadwerkelijke implementatie ervan. Alle andere ministeries worden daarbij ondergeschikt en moeten zorgen voor de randvoorwaarden voor succesvol beleid van deze issue-ministeries.

Helemaal stoer zou het zijn als er daarnaast een speciale minister of staatssecretaris van Issuezaken zou worden aangesteld of een minister van Eenvoud zoals voorgesteld door Annemarie van Gaal. Deze minister krijgt tot taak alle problemen die (kunnen) ontstaan op het gebied van nieuwe of bestaande wetgeving in de uitvoering, te signaleren en daar aandacht voor te vragen binnen het ministerie. Om daarmee te voorkomen dat problemen in de uitvoering niet of te laat bij het kabinet terecht komen.

Ook crisiszaken

In feite is dit de persoon die met alle andere ministeries alle mogelijke scenario’s bekijkt, bespreekt en toeziet dat mogelijke problemen in de uitvoering zoveel mogelijk voorkomen worden. De persoon die gericht onderzoek kan laten uitvoeren en zich kan laten voeden door informatie van klantenservices, ombudsmannen en wat er in de media besproken wordt. Deze minister of staatssecretaris rapporteert direct aan de Minister-President, waardoor die ook op de hoogte is van mogelijke problemen en daar tijdig naar kan handelen.

Idealiter is deze minister van issuezaken ook de minister van crisiszaken. Hij of zij wordt bij een crisis direct vrijgesteld om de crisis te coordineren. Hij of zij is goed op de hoogte van wat erbij de andere ministeries speelt en kan van daaruit snel actie ondernemen. Deze minister stuurt in feite de crisisorganisatie aan.

Van deze minister wordt de nodige crisisbestendigheid en goede communicatievaardigheden geëist, eigenschappen die we ook aan iedereen die in een crisisteam van zijn eigen organisatie zit, stellen. Wellicht betekent dit dat de crisisaanpak in de toekomst verbeterd wordt en we problemen zoals het huidige toeslagendossier kunnen voorkomen.

Plaats als eerste een reactie

Advertentie