Het vertrouwen van Nederlanders in de corona-aanpak daalt fors

In april had 75 procent nog vertrouwen in Nederlandse aanpak, in juni nog 68 procent, nu nog maar 50 procent.

Protest tegen de noodwet van Hugo de Jonge (VWS)
ANP, Bart Maat

Het vertrouwen van Nederlanders in de aanpak van corona is behoorlijk achteruit gegaan. Uit het onderzoek ‘communicatie en vertrouwen’ van het RIVM blijkt dat de helft van de Nederlanders geen vertrouwen uitspreekt in het gevoerde beleid:14 procent heeft (helemaal) geen vertrouwen en de rest (36 procent) is neutraal.

Bijna de helft van de ondervraagden heeft nog wel vertrouwen in de manier waarop de Nederlandse overheid probeert het coronavirus onder controle te houden, waarvan 6 procent ‘veel vertrouwen’.

De cijfers zijn daarmee behoorlijk gekelderd. In april had 75 procent nog (veel) vertrouwen in de Nederlandse aanpak, in juni was dat nog 68 procent. Toen gaf 7 procent aan (helemaal) geen vertrouwen te hebben. Dit is in het huidige onderzoek verdubbeld.

De peiling onder 60 duizend Nederlanders werd gehouden van 9 tot en met 23 augustus, nog voordat de trouwfoto's van minister Ferd Grapperhaus (CDA) naar buiten kwamen.

Advertentie
advertisement
Beeld aanpak corona

Sentiment in gesprekken negatiever

Om de ontwikkeling van het vertrouwen nog preciezer te kunnen aangeven heeft het RIVM ook gekeken naar alleen de deelnemers die aan alle meetrondes hebben meegedaan.

Het vertrouwen in de Nederlandse aanpak van corona onder hen is sinds juni afgenomen met 22 procentpunt. Het percentage deelnemers dat Nederland het beter doet dan andere landen is met 23 procentpunt afgenomen.

Het sentiment in gesprekken met anderen is negatiever geworden. Het percentage deelnemers dat gesprekken als (zeer) positief ervaart is gedaald met 21,5 procentpunt ten opzichte van de eerste meetronde.

Verandering vertrouwen

Onduidelijkheid maatregelen en kritische geluiden

61 procent van de deelnemers geeft aan dat ze de gedragsregels soms inconsistent vinden. Op de vraag wat ze daar vervolgens mee doen, antwoordt meer dan de helft (53 procent) dat ze het naast zich neerleggen en de adviezen van de overheid opvolgen.
31 tot 43 procent van de mensen geeft echter aan dat ze door die inconsistentie ze in de war raken, minder gemotiveerd zijn om de regels op te volgen of niet weten wat te doen.

Van de onderzochte Nederlanders praat 88 procent wekelijks met anderen over de Nederlandse aanpak van de coronacrisis, een derde bijna dagelijks tot meerdere keren per dag. 32 procent van de ondervraagden geeft aan dat de gesprekken (zeer) positief waren en 26 procent vond de gesprekken (zeer) negatief.

Stellingen 

Aan de deelnemers is een aantal stellingen voorgelegd die gaan over de beslissingen van de overheid ten aanzien van de coronamaatregelen. De uitspraak dat de Nederlandse overheid haar best doet het goede te doen, krijgt de meeste steun (87 procent is het er (helemaal) mee eens). Ook vinden veel deelnemers dat de overheid zich goed laat informeren (75 procent). De minste steun krijgt de stelling dat de Nederlandse overheid rekening houdt met verschillende meningen van mensen (58 procent).

Stellingen

Plaats als eerste een reactie

Advertentie