Behoud van talent is het nieuwe werven; de 5 employee journey-trends van 2020

In de slag om het talent zijn binden, boeien en behouden de kernwoorden. En hoe gaat dat er in het komend jaar uitzien?

Wenda Bolink en Sascha Becker
Proof

Door Wenda Bolink en Sascha Becker, Proof

Het binden en behouden is steeds uitdagender voor werkgevers. Die zien ook steeds meer het belang in van een goede ‘employee experience’, zeker gezien de slag om het talent die gaande is. Hoewel nog relatief nieuw is de zogeheten reis van de medewerker, de employee journey, volop in ontwikkeling en onderhevig aan trends. Wat staat ons komend jaar te wachten? Dit zijn de 5 employee journey-trends van 2020.

1. Verbeteren met Mapping

Wie een medewerker van werving, tot doorgroeimogelijkheden tot uitstroom een zo goed mogelijke ervaring wil bieden heeft inzicht nodig. Door de hele employee journey met zijn fases te visualiseren kunnen punten ter verbetering worden gevonden. Dat heet Employee Journey Mapping. Zet met een samengesteld team van Communicatie en HR de contactmomenten, beïnvloedingsfactoren en gewenste moments of truth op een rij en ga het gesprek aan. Betrek daar de verschillende onderdelen van je bedrijf bij om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen.

2. Behoud van talent is het nieuwe werven

Behoud van talent is het nieuwe werven. Met name in het begin van een dienstverband is er veel te winnen: onderzoek wijst namelijk uit dat 33% van de nieuwe medewerkers in de eerste zes maanden alweer op zoek gaat naar een nieuwe baan.  En 23% verlaat binnen een jaar de organisatie. Dat kost kort gezegd veel geld. 2020 staat dus in het teken van de vraag: hoe behouden we talent? Het antwoord daarop is niet zomaar gegeven en is organisatieafhankelijk. Hieronder een aantal tips.

  1. hoe scherper en realistischer de belofte aan medewerkers is en hoe helderder de verwachtingen vooraf over en weer, hoe gerichter je talent aantrekt en behoudt. Investeer daarom in een sterk werkgeversmerk, en betrek recruiters en het management daarbij\
  2. Analyseer na de onboarding-periode samen met je nieuwe medewerker en luister naar diens feedback. Hoe kunnen we de onboarding verbeteren? Wat heeft het nieuwe talent nodig om zich echt thuis te voelen in jouw organisatie? Hoe kunnen we het faciliteren zodat talent kan bijdragen aan de ambities van de organisatie?
  3. Bekijk waar de verbeterpunten in je employee journey zitten. Welke beïnvloedingsfactoren worden nog onder de maat ingevuld? Eventueel kan je het ‘mappen’ aanvullen met persoonlijke interviews met medewerkers op plekken waar veel uitstroom is, of kan je leren van de feedback die is gegeven in beoordelings- of exitgesprekken.

3. De invloed van rolmodellen

Onderschat nooit de kracht van rolmodellen. Zo weten we al een tijdje dat 70% van het werkgeluk wordt beïnvloed door de manager. Het is dus belangrijk die zo goed mogelijk mee te nemen in de gewenste veranderingingen en in het gedrag dat daarbij van medewerkers wordt verwacht. Minstens zo krachtig is beïnvloeding van collega’s onderling, zowel negatief als positief. Is een directe collega positief over een verandering en gaat die daarin mee, dan is de kans aanzienlijk dat je die zelf ook positief benadert. Andersom is ook het geval. Onderzoek wie de influencers zijn en denk met hen na hoe een verandering zich als een olievlek kan verspreiden door de organisatie. Dat kan twee kanten op, van management naar medewerkers en van werkvloer naar de leiding van het bedrijf.    

4. Flexibilisering, alle medewerkers zijn gelijk


Het aantal flexibele krachten stijgt. Soms gebeurt dit uit vrije wil, zoals de digital nomads die hun werk willen doen op de tijd en plaats die zij kiezen. Soms gebeurt het uit luxe, bijvoorbeeld in sectoren met een nijpend tekort aan krachten, zoals het onderwijs, de zorg of de bouw. En soms is de flexibilisering gedwongen door de arbeidsmarkt, neem de bezorgers van eten of pakketten. Maar vast of zzp’er; medewerkers zetten zich dagelijks in voor jouw organisatie. Hun werkgeluk is even belangrijk en draagt net zo goed bij aan blije klanten en waarde voor de organisatie. Hanteer daarom geen onderscheid in communicatie en behandel ze als iedere andere medewerker.    

5. Diversiteit en inclusiviteit

Jong en oud, man en vrouw, Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst;  bedrijven die divers zijn trekken niet alleen meer nieuwe medewerkers aan, ze presteren ook beter. Zorg daarom voor goede samenwerking en kennisuitwisseling tussen de vertrekkende generatie ‘boomers’ en de net aantredende generatie millennials of ‘generatie z’. En investeer in een inclusiviteits- en diversiteitsbeleid in de breedste zin van het woord: in het personeelsbestand, maar ook in arbeidsvoorwaarden, leiderschap en leiderschapsstijlen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wenda Bolink en Sascha Becker zijn respectievelijk senior strategy consultant  en Head of Strategy bij Proof. Zij legden hun visie en adviezen vast in het boek De employee journey.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie