Hoe ga je om met zieke werknemers: zo help je werknemers reïntegreren

Bij ziekte van een werknemer heeft een werkgever diverse verplichtingen. De meeste werknemers zijn binnen twee weken weer aan het werk.

Er is echter een kleine groep die langer uit de roulatie is. In dat geval is het belangrijk om het reïntegratieproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Bij langdurige ziekte vindt er mogelijk een terugval in inkomen plaats. Het getuigt van goed werkgeverschap om de werknemers daarin bescherming te bieden. Een WIA verzekering afsluiten biedt daarvoor uitkomst. In het omgaan met zieke werknemers zijn er vervolgens meerdere manieren om werknemers te ondersteunen om te reïntegreren.

WIA verzekering: bescherming tegen inkomensterugval

Ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben mentaal invloed op mensen. Indien daar zorgen bij komen over het financiële aspect versterkt dat de negatieve spiraal. Daarom is het belangrijk om dat punt van zorg bij werknemers weg te nemen. Dat is op meerdere manieren mogelijk. Een WIA verzekering biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om met een WGA Hiaat dekking in inkomensbescherming te voorzien als een zieke werknemer na twee jaar nog niet volledig is gereïntegreerd. Een WGA Hiaat verzekering vult namelijk het inkomen van een werknemer aan als deze na twee jaar ziekte achteruit gaat in inkomen. Afhankelijke van de mate van arbeidsongeschiktheid krijgt een werknemer een gedeeltelijke uitkering.

Een WGA Hiaat verzekering kan daarbij het salaris aanvullen tot 70% van het laatste inkomen. Wel moet rekening gehouden worden met een maximum. Zo is er ook een dekking WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen om zieke werknemers met een hoog inkomen te beschermen. Heeft een werknemer een hoger inkomen dan het maximum van WGA Hiaat, dan kan een extra aanvulling geregeld worden met een WIA Arbeidsongeschiktheidspensioen.
Door de financiële zorgen bij voorbaat uit te schakelen, heeft dat een positieve invloed op de mentale gesteldheid en levert dat een bijdrage aan een succesvol reïntegratieproces.

Houd persoonlijk contact

Een van de belangrijke vormen van ondersteuning om werknemers te helpen te reïntegreren, is het onderhouden van persoonlijk contact. Menselijk contact is belangrijk en vaak zelfs een belangrijk aspect om het herstel van een zieke werknemer te bevorderen. Het is belangrijk om betrokkenheid te tonen en op een structurele manier invulling te geven aan het onderhouden van contact. Daarbij is het van belang dat een zieke werknemer zich niet in de steek gelaten voelt door het bedrijf of zich geïsoleerd voelt van het werk. Het onderhouden van contact kan door een leidinggevende worden gedaan. Bij het brengen van een bezoek aan een zieke werknemer komt het sociale contact op de eerste plaats. Neem een kleine attentie mee, zoals een bosje bloemen of een fruitmand. Informeer altijd eerst naar de persoon en begin niet direct over het bedrijf of over een terugkeer.

Probleemanalyse en aanpak voor herstel

Indien de uitval door ziekte lang lijkt te gaan duren, dient er binnen zes weken een probleemanalyse gemaakt te worden. Hierin komen de mogelijkheden tot herstel te staan. Binnen acht werken dient er een plan van aanpak voor herstel te komen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat er tijdelijk of blijvend aanpassingen op het werk moeten komen. Dat kan gaan om een andere richting van de werkzaamheden, zoals andere taken of een lager werktempo. Ook verbeteringen op de werkplek kunnen werknemers helpen sneller te reïntegreren. Denk daarbij aan een ergonomische stoel en ergonomisch bureau. Het is eveneens mogelijk om de arbeidsvoorwaarden aan te passen, zoals het vrijwaren van nachtdiensten of werktijden een flexibele invulling te geven. Zo is het eveneens mogelijk om training en therapie aan te bieden, zoals voor de behandeling van psychische klachten of van fysieke klachten.

Hulp bij reïntegratie

Een van de voordelen van een WIA verzekering is dat er hulp bij reïntegratie mogelijk is. Op deze manier is het eveneens mogelijk om een zieke werknemer op een efficiënte en professionele manier te laten terugkeren naar het werk. Het is uiteraard ook mogelijk om een reïntegratiebedrijf in de arm te nemen. Dat is geen verplichting, maar vergroot wel de kans dat een zieke werknemer weer aan de slag gaat. Het is altijd het uitgangspunt om een zieke werknemer weer in het bedrijf te laten terugkeren.