8 vakorganisaties roepen marketeers op betekenisvolle impact te maken

Het Marketing Manifest is een initiatief van Pim en definieert ‘10 doelen voor en door marketeers’.

Marketing Manifest

Op initiatief van Platform Innovatie in Marketing (Pim), slaan in totaal 8 marketingvakorganisaties de handen ineen om marketeers uit te dagen om betekenisvolle impact te maken, middels een Marketing Manifest. Naast Pim zijn dat Nima, DDMA, Via, PvKO, Moa, ADCN en MWG.

Pim zegt in een begeleidend schrijven: ‘Binnen de impactzones Maatschappij, Markt en Organisatie zijn 10 doelen geformuleerd die marketeers inspireren om hun rol te ontwikkelen en te versterken. De komende maanden zullen de verschillende organisaties onderdelen van het manifest verder uitwerken en aanvullen.’

Dit is het manifest:

Maatschappij:

1.       Leef je standpunt

Mooi, de maatschappelijke issue waaraan jij je als merk verbindt. Maar laat het niet bij mooie woorden alleen. Ga je purpose actief en positief leven en uitdragen. Ga het waarmaken. Binnen en buiten je kantoor. Opdat de wereld er ook echt beter van wordt.

 

2.       Wees kleurrijk

Stimuleer gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit. Weerspiegel de maatschappij. In je producten, diensten en communicatie. En in de samenstelling van je teams. Dat maakt je organisatie inclusiever, creatiever en succesvoller.

 

3.       Omarm de aarde

Reduceer verspilling. Ontwerp klimaatvriendelijke producten en diensten. En bevorder circulair en verantwoord consumentengedrag.

Markt:

4.       Groei samen

Je bent er niet alleen voor de klant, maar om waarde te creëren voor al je stakeholders. Van medewerkers tot leveranciers, van politiek tot partnerships: je hebt elkaar nodig. Help elkaar. Om samen beter te worden.

 

5.       Blijf bij de basis

Laat je niet gek maken door de allerlaatste hypes. De klassieke marketing P’s blijven de pijlers van je merkstrategie en nieuwe businessmodellen.

 

6.       Digitaliseer voor vermenselijking

Technologie is geen trucje, maar een middel om je mensgerichtheid te verhogen. Gebruik data en insights in het belang van je publiek. Voor het creëren van persoonlijker en betere merkervaringen.

Organisatie:

7.       Blijf leren

Ontwikkel en borg de juiste tools en competenties. Blijf jezelf verbeteren. Ga toekomstgedreven om met talent, kennis en vaardigheden. Ben klaar voor wat komt. Nu en straks.

 

8.       Inspireer je organisatie

Verspreid je boodschap door de hele organisatie. Van sales en HR tot financiën en service. Inspireer, motiveer en verbind. Zorg ervoor dat iedereen die filosofie kent en leeft. Opdat die klopt. Maak van iedereen een marketeer.

 

9.       Organiseer beweging

Cultiveer waardecreatie en optimalisatie. Want het kan altijd beter of anders. Formeer wendbare teams. Ga experimenteren. Leer van elkaars fouten en bloei.

 

10.     Toon je waarde

Vertel wat je opbrengt als je invloed wilt. Maak je groei meetbaar. Verhelder je financiële en maatschappelijke impact. En verduidelijk wat je zelf voor de organisatie waard bent.

Niet van Pim

Hoewel Pim de initiatiefnemer is, wil voorzitter Yvonne Nassar benadrukken dat het Marketing Manifest nadrukkelijk niet ‘van Pim is: ‘Marketing raakt iedereen. Het vak draagt bij aan innovatie, groei, ontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Marketeers hebben geregeld goede gesprekken over hoe we relevanter kunnen zijn voor onze organisaties, de markt en de maatschappij. Het is nu tijd om die inzichten om te zetten in een brede beweging vooruit.'

Nassar zegt om die reden actief de verbinding te hebben gezocht met de andere vakorganisaties. 'We hebben gesprekken gevoerd met alle voorzitters, die enthousiast reageerden. De praktijk van het marketingvak is dynamisch en de aandacht voor duurzame impact verliest het soms van de hectiek van alledag. We onderkennen allemaal dat een gezamenlijk gedragen manifest kan helpen om die strategische focus meer ruimte en richting te geven.’

Zo kwam het manifest tot stand

Het manifest is volgens Pim gevormd op basis van literatuuronderzoek en intense inhoudelijke sessies met wetenschappers, opinieleiders en topmarketeers uit verschillende branches. Hierna is het aangescherpt in twee sector-brede bijeenkomsten waar zo’n 100 marketeers met elkaar in gesprek gingen. Parallel daaraan brachten verschillende vakorganisaties hun onderzoek en visie in.

Stefan Harzevoort, co-auteur van het manifest licht toe: ‘Iedereen in het marketingvak is het erover eens dat we betekenisvolle impact kunnen en willen maken. Daarom hebben we het manifest verwoord in de vorm van 10 actiegerichte doelen. Belangrijk blijkt steeds het vinden van een balans: tussen focus op de klant en op andere stakeholders, tussen innovatieve technieken en bewezen pijlers, tussen korte en lange termijn. Iedereen heeft daarin een eigen visie, toch bleek bij het tot stand komen van het manifest vooral dat er veel is dat ons bindt en dat we samen het verschil kunnen en willen maken.’

Actie!

Pim daagt marketeers uit zichzelf en hun organisatie te toetsen op de tien doelen uit dit manifest. ‘Download en daag het manifest uit. Omarm het of scherp het verder aan vanuit je eigen belofte.’

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie