Stimuleringsfonds voor de Pers keert 1,79 miljoen uit

Roderick Mirande, redactie | 6 juli 2011, 10:28

Het fonds honoreert 18 aanvragen in de derde en voorlopig laatste aanvraagronde.

Het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft de subsidiebedragen vastgesteld die na de derde en voorlopig laatste aanvraagronde uitgekeerd worden in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie. Achttien aanvragen kwamen in aanmerking voor een subsidie.

De aanvraag MyMagazine (werktitel) kreeg een bedrag van 165.000 euro. Het idee van Marten Blankesteijn (journalist bij Dagblad de Pers) behelst het ontwikkelen en bouwen van een applicatie waarmee gebruikers alle losse artikelen van alle Nederlandse dagbladen en publiekstijdschriften kopen. Die artikelen kunnen ze direct lezen, maar het is ook mogelijk om van al die artikelen een eigen tijdschrift te maken. Zo moeten er duizenden nieuwe persoonlijke tijdschriften ontstaan, die weer kunnen worden verkocht aan vrienden, collega's en bewonderaars van de maker. In Adformatie van deze week meer uitgebreide verslaggeving over dit initiatief dat overigens zakelijk wordt bestierd door Gert Jan Oelderik van NDC Media.

De overige toekenningen puntsgewijs hieronder.

RTL Nieuws – RTL Nieuws Facts (€ 92.500,-)
RTL Nieuws Facts is een platform waarop nieuwswaardige datagegevens op basis van een combinatie van onderzoeksjournalistiek, datajournalistiek en Wob-procedures worden onthuld, ontsloten en relevant gemaakt voor consumenten en professionele gebruikers zoals andere media. Het project richt zich op voor burgers belangrijke informatie met als focus: verkeer, veiligheid, gezin, werk, gezondheid en geld. Dit platform kan nieuws en informatie opleveren die anders niet beschikbaar zouden zijn gekomen en waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de transparantie van het bestuur en de democratische meningsvorming.

Dagblad De Pers – Newscard (€ 167.500,-)
De Pers wil – in samenwerking met partijen die expertise hebben op dit gebied - distributiemogelijkheden via NFC-chips (Near Field Communication), ook wel NFC-tags of RFID’s genoemd, onderzoeken en invoeren. Die chips kunnen worden ingezet voor mediadistributie: de digitale krantenbak. Het idee is dat het voldoende is om de NFC-telefoon tegen de tag aan te houden, die daarmee wordt geladen met specifieke informatie. Dat kan de digitale uitgave zijn van De Pers, maar ook lokale of regionale informatie.

Ode Uitgeverij - Ode Sociaal Nieuws Netwerk (€ 157.250,-)
Het project betreft de ontwikkeling van een interactief sociaal netwerk en de publicatie van een nieuw wekelijks digitaal tijdschrift. Hiermee voegt Ode nieuwe dimensies toe aan de relatie met haar lezers.

Young & Connected - Betrouwbaar nieuwswijs met Kidsweek en 7Days ( € 65.000,-)
Met dit project ontwikkelt Jongerenplatform Young & Connected een crossmediaal product waarmee kinderen op verschillende manieren bij nieuws betrokken worden.

VBK Media/ Historisch Nieuwsblad - Ontwikkeling digitale historische verhalen (€ 103.000,-)
Met dit project ontwikkelen VBK Media en het Historisch Nieuwsblad een app waarmee historische verhalen verteld worden en in verband gebracht worden met het nieuws. De app bestaat niet alleen uit een verhaal, maar ook uit commentaar en bronnenmateriaal zoals audio, video, foto’s en archiefmateriaal.

AT5 – AT6, Amsterdams Nieuws Netwerk (€ 84.500)
Het Amsterdams Nieuws Netwerk is een netwerk van correspondenten bestaande uit gewone burgers. Zij worden door AT5 geselecteerd, gescreend en opgeleid middels een e-learning traject. Op deze manier wil AT5 de kloof tussen burger en journalist overbruggen, waarbij nieuws uit de buurt wordt ontsloten voor een groot publiek.

Wegener / De Stentor - MijnZ.nl (€ 140.000,-)
Het project is een lokaal-regionaal nieuwsmedium gericht op jongeren (15-30 jaar) in de gemeente Zwolle. MijnZ wil een voorloper zijn en mobiele apps ontwikkelen die speciaal gericht zijn op jongeren, om hen nog meer bij het lokale nieuws te betrekken dan de bestaande website al doet.

Leeuwarder Courant – Regionale journalistiek op tablets (€ 166.348)
Het project behelst het (door)ontwikkelen en implementeren van een generieke app voor tablets, waarbij de journalistieke werkwijze en organisatie anders worden ingericht en waarbij interactie met de gebruiker wordt gestimuleerd met het doel een gezonde exploitatie te bereiken.

Stichting Deventer Radio en Televisie - VerbeterDeventer (€ 19.700)
Met dit project ontwikkelt Stichting Deventer Radio en Televisie een ‘democratiekanaal’ van videoportaal Hart voor Deventer. Het is een crossmediaal lokaal- regionaal project dat gebruik maakt van radio, lineaire tv, on demand tv, webvideo en sociale media.

eReaders Groep bv - Collectief uitgeversplatform (€ 128.350)
Met dit project ontwikkelt eReaders Groep bv een collectief platform voor de verkoop van losse, zowel oude als nieuwe journalistieke artikelen. Het platform is bedoeld als toekomstbestendig businessmodel voor uitgevers van kwalitatief hoogwaardige journalistieke producten in het digitale tijdperk.

Lobas Media - Wat zeggen ze nou eigenlijk (€ 54.373,-)
Het project betreft een nieuw journalistiek model om de in het publieke debat geïnteresseerde burger op een moderne, visuele manier te helpen grip te krijgen op het publieke debat en een eigen mening te vormen. Doel is te komen tot een verrijking van het bestaande journalistieke aanbod.

Stichting Het Nieuwe Stemmen - VolgMijnStem ( € 75.000,-)
Met het online politiek observatorium VolgMijnStem wil Stichting Het Nieuwe Stemmen het voor burgers en journalisten mogelijk maken om de Tweede Kamer te controleren.

Stichting Sargasso – Sargasso Verlicht (€ 84.471,-)
Sargasso Verlicht richt zich op vernieuwende online journalistiek met nadruk op datajournalistiek en transparantie. Voor het project wordt een partnerschap aangegaan met open-datastichting Het Nieuwe Stemmen en met de Dutch School for Datajournalism (in oprichting).

Spinque BV – PuppyNews (€ 30.000,-)
Puppynews is een online dienst gericht op het ontsluiten van nieuws voor kinderen en ondersteunt hen bij het maken van hun opstel of het houden van een spreekbeurt over actuele zaken.

CCinq b.v. (i.o.) – Geautomatiseerde nieuwsdetectie (€ 200.000,-)
Met het inzetten van mathematische algoritmes willen de initiatiefnemers (CCinq met de Vrije Universiteit en NU.nl) een applicatie ontwikkelen waarmee nieuwsdetectie op Twitter mogelijk is, een soort ‘early warning system’ voor nieuws. Dit systeem moet redacties helpen bij het detecteren van opkomende onderwerpen die kunnen uitgroeien tot nieuws.

Vereniging van Onderzoeksjournalisten – VVOJ Medialab (€ 53.750,-)
De Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeks journalistiek wil nieuwe vertel- en presentatietechnieken ontwikkelen en overbrengen die nodig zijn voor het aanbieden en duiden van complexe journalistieke verhalen.

Thomas de Leeuw – Kopij te koop (€ 4.000,-)
Op deze website kunnen freelance journalisten hun producten (tekst, geluid, beeld, web) aanbieden en via een veilingsysteem kunnen gevestigde media deze kopen. Op die manier beoogt dit project een brug te slaan tussen gevestigde media en freelance journalisten.

Over de auteur

Roderick Mirande
Redacteur Merk & Strategie Lees meer over Roderick Mirande

Reacties op dit artikel (2)

Comment author avatar
Avatar

Paul Disco

(6 juli 2011, 14:37)
Naar mijn bescheiden mening is alleen het RFID-experiment van De Pers als innovatief te betitelen. De projecten zullen best innovatief zijn voor de afzonderlijke bedrijven, maar ik vermoed dat ze geen structurele oplossingen zijn voor de journalistiek. En daar wat het toch allemaal ooit om begonnen. Maar goed, ik laat me graag overtuigen van het tegendeel.

Gerelateerde items Stimuleringsfonds Pers Derde