MOA
partner

MOA

De MOA heeft als doel de kwaliteit van survey based en non-survey based information, zowel nationaal als internationaal, in de breedste zin van het woord te bevorderen, ontwikkelen en stimuleren. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van (virtuele) respondenten, gebruikers en aanbieders van digital analytics, marketing research en opinie- en beleidsonderzoek. De MOA streeft naar een ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn binnen bedrijfsleven, overheid en bureaus. Kennis maken en kennis delen staat centraal in deze missie. De MOA bestaat uit vier specifieke secties: de onderzoekbureaus, zoals marktonderzoeksbureaus en bureaus voor digital analytics de opdrachtgevers van marktonderzoek de toeleveranciers en selectiebureaus voor de marktonderzoeksbranche de sectie onderwijs (bijzondere leden). De vereniging kent bedrijfsleden en persoonlijke leden. Pas als een bedrijfslidmaatschap is verkregen, kunnen persoonlijke leden verbonden aan die organisatie lid worden van de MOA. Lees meerLees minder
Advertentie