Met welke Digital & Online Marketing trends ga jij in 2016 aan de slag?

Uit de vele studies naar marketingtrends die we de afgelopen periode hebben zien voorbijkomen, maken we in ieder geval op dat veel marketeers op zoek zijn naar innovaties, de nieuwe ‘dingen’… Maar, die vernieuwingen renderen meestal niet gelijk. Het lijkt effectiever om minder voorop te lopen, maar investeren in kennis over innovaties is meer dan ooit een ‘verplichting’ geworden voor marketeers.

Sterker nog, wij vinden dat marketing de verantwoordelijkheid dient te nemen voor de klantbeleving en de organisatie alert moet houden op die vernieuwingen en veranderingen die er werkelijk toe doen. Daarom dit whitepaper, we helpen u graag een handje en geven u alvast wat aanknopingspunten voor komend jaar.
Kijkend naar diverse internationale onderzoeken zien we ten opzichte van 2014 en 2015 wel enkele verschuivingen. Drie grote veranderingen vallen op:

2016 wordt het jaar van Marketing Automation

In 2015 stond marketing automation al hoog op de agenda, maar het wordt een absolute must in 2016. Digitale marketing is bij veel organisaties een behoorlijk arbeidsintensief proces geworden. Er zijn veel digitale kanalen bij gekomen en zonder verdere automatisering hiervan is het onmogelijk om op een efficiënte wijze succesvolle grote aantallen marketingcampagnes uit te voeren. Professionele segmentatie, e-mailmarketing, display advertising, campaign management, tracking en analyse zonder marketingsoftware wordt een lastige opgave. Inmiddels is de software gebruiksvriendelijk geworden en met de vele cloud-oplossingen die nu verkrijgbaar zijn, zijn geen grote investeringen meer nodig.

Content Marketing doet een forse stap terug

Content marketing stond de afgelopen twee jaar boven aan de prioriteitenlijst van marketeers. In 2016 noemt nog maar door 18 procent in plaats van 30 procent content marketing als digitaal marketinginstrument met de grootste impact. Naar schatting 50 procent van de tijd en budgetten (exacte cijfers en onderzoeken zijn er nog niet) wordt inmiddels besteed aan content marketing. Veel marketeers zijn teleurgesteld geraakt in de resultaten van content marketing en zullen marketeers in 2016 minder tijd en geld besteden aan content marketing. Marketeers willen meer resultaten op de korte termijn. Het probleem met content marketing is dat directe resultaten vaak op langere termijn gerealiseerd worden. Voordat zoekmachines de content goed geïndexeerd hebben, social media de content gecureerd hebben en dat prospects hoog in de funnel geconverteerd worden, ben je vaak al anderhalf jaar verder. Onze voorspelling is dat veel marketeers in 2017 en 2018 spijt zullen gaan krijgen dat zij in 2016 minder aandacht hebben besteed aan content marketing.

Social Media Marketing zakt ver weg

Social media marketing, in het verleden getipt als meest beloftevolle marketingkanaal, zakt ver weg. Nog maar 5 procent van de marketeers verwacht belangrijke resultaten van dit kanaal. Social media vormen een grillige omgeving voor marketeers. Er is een moeheid ten opzichte van social media ontstaan. Het lijkt erop dat veel marketeers afgehaakt zijn en zich liever in 2016 en daarna concentreren op andere digitale marketinginstrumenten. Slimme marketeers kunnen echter in 2016 gebruik maken van deze terugtrekkende beweging en makkelijker in contact komen met hun doelgroep. Mocht deze zich hier bevinden uiteraard.

Belangrijke online marketingontwikkelingen

Op basis van gesprekken met honderden deelnemers die het afgelopen jaar deelnamen aan de online en digital marketing- en communicatieopleidingen is een aantal ontwikkelingen opgevallen. We beschrijven deze kort om daarna iedere trend af te sluiten met twee actiepunten die belangrijk zijn om met de trends aan de slag te kunnen. Lezen over trends is belangrijk, er mee aan het werk gaan is uiteindelijk waar het om draait. Voor u persoonlijk als marketeer maar ook voor de organisatie(s) waarvoor u werkt.

Wij hopen van harte dat u in 2016 voordeel haalt met de opvolging van de genoemde trends. Op basis van ons kwalitatieve onderzoek verwachten wij dat de volgende zes ontwikkelingen zich in het marketinglandschap duidelijk zullen aftekenen.

Welke zes digitale marketingtrends verdienen in 2016 extra aandacht:

  • Programmatic kopen en verkopen is de standaard geworden

Programmatic of automated trading is het op een geautomatiseerde manier verkopen van advertentieruimte. Door technische ontwikkelingen is het nu mogelijk om zonder tussenkomst van personen ruimte te kopen bij uitgevers. Hierdoor kunnen adverteerders zelf bepalen hoeveel impressies ze wanneer willen inkopen en kunnen ze dit allemaal zelf direct organiseren en dat zonder advertentieverkopers. Voordelen van automated trading zijn dat adverteerders specifieker kunnen inkopen en uitgevers meer tijd kunnen besteden aan maatwerkoplossingen en minder kosten hoeven te maken voor de verkoop van advertentieruimte. Er bestaan vele mogelijkheden om display advertising te targetten op gebruikersniveau zoals gedrag en interesse. Daarnaast kan de ad getarget worden op de context zoals specifieke onderwerpen en specifieke sites. De combinatie tussen gebruikskenmerken en context maakt programmatic zeer interessant voor digital marketeers.

  • Content overload

Veel marketeers hebben content marketing omarmd en er wordt een enorme berg content geproduceerd. De eisen die door gebruikers aan content gesteld worden, zullen verder stijgen. In steeds meer markten zien we dat meerdere grote spelers met vergelijkbare content naar het engagement van hun publiek dingen. Content overload zal de grote uitdaging worden in 2016.Zoals in elke markt waar sprake is van een overaanbod zullen de eisen stijgen. Een goed uitgewerkte content strategie is crucialer dan ooit. Daarnaast zal het belangrijker worden om de content goed te marketen. Content marketeers zullen meer aandacht moeten gaan besteden op welke plaatsen content onder de aandacht wordt gebracht

  • Combineren van CRM en digital en social data

Organisaties beschikken over vele databronnen. Meestal worden klantdata vastgelegd in een CRM-systeem. Zaken als koopgedrag, klantcontact en sociodemografische gegevens. Deze data zouden het vertrekpunt moeten vormen van alle data driven marketingactiviteiten. Bij veel organisaties bevinden de CRM-data zich op een eiland. Data met betrekking tot digitale interacties op de websites, advertenties, e-mail en social bevinden zich meestal in verschillende delen van de onderneming. Om een goed begrip te krijgen van de klant is het belangrijk dat alle databronnen gecombineerd worden om zo een volledig mogelijk beeld van de hele customer journey te verkrijgen. Zonder dit inzicht is het heel lastig goed te kunnen bepalen of marketingcampagnes succesvol zijn of niet.

  • Focus op verbeteren online customer experience

Zowel analisten van Gartner als Forrester hameren op het belang van customer experience. Forrester heeft het zelfs over “het tijdperk van de klant”, waarbij klanten snel een organisatie de rug toekeren als de klantbeleving niet goed is. Verbeteren van de (online) klantbeleving staat hoog op de agenda. Customer experience wordt door veel organisaties gezien als het onderscheidende vermogen. De voortgaande digitalisering heeft het vakgebied van marketing en communicatie definitief andere contouren gegeven. De consumenten beschikken over steeds meer informatie en dat leidt tot andere vormen van interactie. De online klantbelevenis zal steeds meer centraal gesteld worden in 2016.

  • Kennis Digital Marketing veroudert sneller

De ontwikkelingen binnen de verschillende digitale marketinginstrumenten gaan steeds sneller. Op het gebied van digital advertising is mede door de opkomst van programmatic een revolutie gaande. Digital zal steeds meer als branding-instrument worden ingezet. Willen organisaties hier optimaal gebruik van maken, dan zullen zij kennis moeten opbouwen en beschikken over de toepassing van deze technologie. Kennis van digitale media wordt in toenemende mate een concurrentiefactor voor zowel personen als organisaties. Kennis van digitale marketing alleen is niet voldoende. Er moet ook een cultuur komen van testen, proberen en snel interpreteren. Falen mag, als er maar learnings uit volgen. In het verleden werd er veel geld uitgegeven aan onderzoek en analyse. In het digitale tijdperk zal dat verschuiven naar proberen, leren en snel implementeren. Digital Marketing = Agile Marketing.

  • Integrale Digital Marketing

Bij veel grotere organisaties is er nog steeds sprake van een offline marketingclub en een online marketingclub. De online groep wordt wel steeds groter. Inmiddels is bij de meeste marketeers het kwartje gevallen en bouwen zij ook kennis op over digitale marketing. Veel marketingafdelingen zijn inmiddels getraind en marketeers die niet meewillen, worden vriendelijk doch dringend verzocht iets anders te gaan doen. Het onderscheid tussen on- en offline is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Veel organisaties komen er echter nu achter dat tussen de digital marketeers relatief weinig samenwerking is. De SEO-specialist, de e-mailmarketeer, de specialist van social media, de affiliate-marketeer en webanalist zijn allemaal heel druk bezig, maar met weinig oog voor samenwerking. Er is veel winst te halen door de verschillende digital marketingspecialisten goed samen te laten werken en te zorgen dat de verschillende activiteiten elkaar versterken. In 2016 zullen professionele marketingorganisaties naast verdere groei ook aandacht gaan besteden aan integratie en afstemming, teneinde zo betere resultaten of lagere kosten te bewerkstelligen.

In het whitepaper;Digital & Online Marketingtrends 2016&; worden de bovenstaande 6 belangrijkste digital marketingtrends voor 2016 uitgebreider beschreven en geven we bij elke trendbeschrijving ook direct 2 actiepunten om direct aan de slag te kunnen met het toepassen van de trends in uw eigen organisatie. Wacht niet langer. ga er morgen al mee aan de slag en !

geeft regelmatig clinics over diverse onderwerpen en publiceert regelmatig nieuwe kennisdocumenten in de vorm van whitepapers. Deze clinics en whitepapers zijn voor iedereen gratis bij te wonen of te downloaden via de site van Beeckestijn Business School. Beeckestijn Business School doet dit in het verlengde van haar opleidingen... gaat verder dan alleen de opleidingen en de bijhorende colleges.

Plaats als eerste een reactie