Effectmetingen: Optimalisatie van campagnes voor gedragsverandering

Effectmetingen: Optimalisatie van campagnes voor gedragsverandering

  • whitepaper
  • 18 August 2022
  • Delta Marktonderzoek

Met de campagne effectmetingen van Delta Marktonderzoek kun je veel meer dan sec evalueren in hoeverre doelstellingen op het gebied van kennis, houding en gedrag behaald zijn. Voor campagnes, die een gedragsverandering tot doel hebben, is het in kaart brengen van motivatie, triggers én mogelijke barrières een essentieel onderdeel. Op basis van deze gedragspsychologische inzichten kun je een campagne heel gericht optimaliseren en werk je effectiever aan gedragsverandering.


Deze whitepaper aanvragen

Aanhef