‘Mensen liegen over NIMA-diploma op LinkedIn’

Diploma-informatie op LinkedIn is vaak niet correct, meldt de beroepsvereniging.

Ruim een derde van de NIMA-gediplomeerden die via LinkedIn of een online bedrijfsprofiel aangeeft te beschikken over NIMA A, B of C blijkt in werkelijkheid geen diploma te hebben of heeft een lager diploma dan wordt beweerd. 

Dit blijkt uit een recente steekproef die de beroepsvereniging voor professionals in marketing, communicatie en sales heeft uitgevoerd.

Van de 100 random gelichte cv’s bleken er 38 niet in orde. Uit de steekproef bleek dat deelcertificaten soms worden geïnterpreteerd als volledig diploma. Ook gezakten bleken zich na hun opleiding als diplomahouder te profileren.  

Examens zijn het belangrijkste product van NIMA. Volgens de beroepsvereniging zijn de laatste twee jaren het aantal afgenomen NIMA-examens sterk gestegen. ‘Dit mede door de stijging in het regulier onderwijs en op digital marketinggebied. Door de waarde die het diploma op een cv vertegenwoordigt, stijgt ook het risico op misbruik en fraude.’ 

NIMA leidt nooit zelf op tot een examen, maar neemt als onafhankelijk instituut wel de examens af. Alle geslaagden (99,6 procent) worden vermeld in het openbaar diplomaregister op NIMA.nl. Kandidaten gaan voor het afleggen van hun examen akkoord met deze vermelding. In het register staan bijna 70.000 personen.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie