BVA toch strijdbaarder ten aanzien van racisme

De adverteerdersbond stelde zich aanvankelijk neutraal op, maar stuurt nu een brief naar leden die het belang van stellingname onderstreept.

Actie!
123rf

Vorige week meldden wij dat de Nederlandse adverteerdersbond BVA zich een stuk behoudender opstelde dan zijn internationale evenknie, de WFA. De World Federation of Advertisers riep merken in een open brief op om zich teweer te stellen tegen racisme en intolerantie ‘in al zijn gedaanten’, terwijl de BVA zich meer op de vlakte hield: ‘Het is voor de meeste merken niet logisch is om “opeens” de barricades op te gaan.’ Met een meer activerende brief aan zijn leden, lijkt de BVA zich nu toch strijdbaarder op te stellen.

Aandacht

In die brief, ondertekend door Henriëtte van Swinderen (directeur) en zowel de huidige voorzitter (Frenkel Denie) als de aankomende voorzitter (Erik van Engelen), is te lezen: ‘Tot nu toe hebben we ons als bvA neutraal opgesteld en uitgedragen dat het aan merken en merkleiders is om te kiezen voor publieke stellingname. Dat vinden we nog steeds, maar het onderwerp is daarmee niet van tafel, want zoals we hebben aangegeven: “De huidige ontwikkelingen maken het des te dringender om hier meer dan ooit alle aandacht aan te geven.” Dat “aandacht geven” moeten en willen we concreet maken. En daarbij willen we het tegengaan van racisme nadrukkelijk extra aandacht geven.’

The right thing to do

In een toelichting op de brief aan de pers zegt Van Engelen: ‘Als netwerk van merkleiders kunnen we veel bijdragen aan maatschappelijke verandering. En als bvA gáán we dat ook doen, met extra aandacht voor het tegengaan van racisme. Vanuit de overtuiging dat het the right thing to do is.’

Actie

In de brief aan de leden, stelt BVA zich op het standpunt dat het niet bij woorden kan blijven en kondigt het actie aan op drie gebieden:

• Bewustwording in de organisatie van BVA

• Bewustwording breed in de branche: kennisontwikkeling en informatie

• Samenwerking met relevante industrie-initiatieven

Fifty-fifty

Zo wil BVA onder meer inzetten op diversiteit (niet alleen man-vrouw, maar ook cultureel en etnisch) in de bezetting van zowel het eigen bestuur, taskforces, werkgroepen en jury’s. Met de verdeling man-vrouw zit het in het bestuur dat op 24 september onder Van Engelen opereert wel goed (fifty-fifty), maar het is wel een volledig wit bestuur. Ook zegt BVA aan de slag te willen met het uitvoeren en aanmoedigen van zelfonderzoek, bijvoorbeeld met behulp van zelftests van Code Diversiteit & Inclusie [https://codedi.nl/het-stappenplan-van-de-code-diversiteit-inclusie/]

Verder is de BVA van plan om de resultaten uit het eigen onderzoek ‘Beeldvorming door Merk-communicatie’ breed te delen. Bovendien staat nog vóór de zomervakantie een webinar op de rol. Daarin worden de resultaten in samenwerking met experts uitgediept. Tevens moet daar aan de orde komen welke actieve rol het vak hierin kan nemen.

Onder de ‘relevante industrie-initiatieven’ waar BVA mee wil samenwerken noemt de bond in ieder geval de Coalitie Beeldvorming in de Media en het Dutch Marketing Diversity Fund & Program.

De invloed van merkcommunicatie

Uit het eerder genoemde onderzoek – dat is in maart uitgevoerd, dus nog voor alle #BLM-commotie – blijkt volgens BVA dat reclame en merkcommunicatie door de jaren en generaties heen een grote invloed hebben op wat we in Nederland wel en niet ‘normaal’ vinden. BVA: ‘Dit geldt ook voor hoe we bijvoorbeeld naar de verhouding westerse en niet-westerse mensen in reclames kijken (en naar andere verhoudingen zoals man-vrouwrol, seksuele voorkeur of geloof). Ook bleek heel helder dat Nederlanders van reclamemakers verwachten dat ze op evenwichtige en realistische wijze de verhoudingen binnen onze samenleving weergeven.’

De bedoeling was om deze resultaten te presenteren op het 100-jaar MerkKracht event, dat door de crisis verzet is naar september. Door de recente gebeurtenissen worden de onderzoeksresultaten nu eerder gedeeld.

Dialoog

In de brief aan de leden stelt BVA dat het allemaal begint met de hierboven genoemde stappen. ‘Maar’, zegt BVA, ‘we weten dat het probleem daarmee niet is opgelost en dat het daar niet stopt. We hopen dan ook met jou, jullie, ons netwerk van merkleiders de dialoog te blijven voeren op welke manier we die rol en bijdrage kunnen leveren. Vanuit de overtuiging dat dat goed is voor onze merken, dat het onze bedrijven helpt en vooral omdat het the right thing to do is.’

Het bestuur van BVA bestaat vanaf 24 september uit:

Erik van Engelen (voorzitter, a.i. directeur bij Wildlands Zoo)

Heleen Crielaard (penningmeester)

Machiel Bolhuis (Eneco)

Nicole Freid (Hak)

Arno de Jong (Nederlandse Loterij)

Louise Meijer (VodafoneZiggo)

Valerie van Schaick (Nestlé)

Brenda Smith (AS Watson)

Aart Jan van Triest (Fitchannel.com)

Theo van Uffelen

Reacties:

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Dave Winters
Kern van het verhaal: BVA wil nog meer 'excuusnegers' in reclames zien. Bizar!
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Paul Blok
Als Rutte van gedachten kan veranderen, kan de BvA dat ook. Niks mis mee, maar de suggestie wordt nu ook gewekt, dat een "volledig wit bestuur" van 10 niet representatief zijn. Hoeveel procent van de populatie is eigenlijk zwart in Nederland? Ik vermoed dik minder dan 5. Het gaat er dus niet om dat alleen "Black lives matter", maar dat hetzelfde geldt voor alle andere groepen die mogelijk gediscrimineerd worden in de maatschappij en in reclame. Het is goed dat de betrokkenen zich daarvan meer bewust zijn en hun handelingen binnen de mogelijkheden en in alle redelijkheid daarbij aanpassen.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie