Raad van commissarissen TMG schorst CEO Van der Snoek

Mediahuis en VP Exploitatie hebben de deal met Telegraaf Media Groep rond.

Samen met financieel directeur Epskamp is topman Geert-Jan van der Snoek met onmiddellijke ingang geschorst. Dat maakt TMG zojuist bekend in een persbericht. Op grond van de statuten van TMG wordt de bestuurstaak vanaf nu tijdelijk door de raad van commissarissen uitgeoefend. 

Mediahuis en VP Exploitatie maakten ook vandaag bekend hun bod op TMG definitief door te zetten. Ze krijgen - zoals eerder bekend werd - de steun van de raad van commissarissen. De raad van bestuur (Van der Snoek en Epskamp) wilde ook met de concurrerende bieder Talpa verder praten. Vandaar nu de schorsing.

'Besluit onvermijdelijk'
'Dit besluit was naar het oordeel van de raad van commissarissen onvermijdelijk in verband met de belangen van TMG, haar onderneming en haar stakeholders, en meer in het bijzonder het bod van Mediahuis en VP Exploitatie en de daarmee beoogde toekomst voor TMG. De raad van commissarissen is intensief bij het proces rondom de aangekondigde openbare biedingen op TMG betrokken geweest en heeft zijn toezichtstaak vormgegeven al naar gelang de omstandigheden dit vereisten', zo staat in het persbericht.

'Voortgang proces te weinig bevorderd'
Naar het oordeel van de raad van commissarissen hebben de leden van de raad van bestuur 'de voortgang van het proces te weinig bevorderd en zich in de laatste fase van de onderhandelingen met Mediahuis en VP Exploitatie 'onvoldoende constructief en realistisch opgesteld'. 'Hierdoor dreigden de onderhandelingen met het Consortium stuk te lopen, waardoor geen merger protocol zou zijn gesloten. In die situatie zou zich het risico voordoen dat het Consortium eenzijdig een bod zou uitbrengen zonder de in het merger protocol bedongen bescherming voor TMG en haar stakeholders.' 

De rvc achtte dit 'onverantwoord en niet aanvaardbaar'. Een en ander heeft geleid tot een vertrouwensbreuk tussen raad van commissarissen en rvb waarna is besloten tot schorsing.

Eerder gaf de raad van commissarissen al aan dat er voorrang moest worden gegeven aan verdere besprekingen met Mediahuis om te zien of volledige overeenstemming kon worden bereikt.

Overeenstemming
Vandaag is overeenstemming bereikt met Mediahuis en VP Exploitatie over een definitief bod. Het consortium biedt 6,00 euro per aandeel, een verhoging van 0,10 euro ten opzichte van hun voorgenomen bod. Daarmee waardeert het TMG op 278 miljoen euro. Het mediabedrijf blijft zelfstandig opereren, en alle merken blijven bestaan. 
- TMG behoudt zijn eigen identiteit en het hoofdkantoor blijft in Amsterdam
- TMG continueert de eigen bestaande merken, 'zoals het iconische merk De Telegraaf'
- De redacties van TMG behouden hun onafhankelijkheid en hun rechten onder de redactiestatuten

De Mol verhoogt opnieuw bod
John de Mol wil ondertussen nog niet opgeven. Talpa liet gisteravond weten het voorgenomen bod op TMG te verhogen met 6,50 euro per aandeel. Mediahuis CEO Gert Ysebaert gaf aan dat Mediahuis/VP Exploitatie niet langer op 95 procent van de aandelen mikt (wat nodig is om TMG van de beurs te halen).

Ook de centrale ondernemingsraad (COR) kwam nog met een persbericht: 'De COR betreurt het dat er vóór het nemen van dit besluit geen inhoudelijke reactie is gegeven door de raad van commissarissen en de raad van bestuur op de brief die op vrijdag 3 maart is verzonden door de COR. Daarin heeft de COR juist gevraagd een beslissing hierover aan te houden totdat het adviestraject is afgerond.' 

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie