GDPR wordt de redding van de reclame-industrie

CEO Candid Group Gérard Ghazarian haakt in op Koffiedik Kijken met drie niet te negeren kansen in 2018.

De General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei in werking treedt biedt grote kansen voor de reclame industrie. Verdere consolidatie van exploitanten en bureaus is onvermijdelijk. En ondernemende bedrijven zullen komend jaar nóg succesvoller zijn. 

Mer deze visie wil ik inhaken op de jaarlijkse bijeenkomst Koffiedik Kijken, komende donderdag. Ik voorzie het komende jaar drie belangrijke kansen voor de reclame industrie om het vakgebied op een hoger plan te krijgen. 

1. GDPR biedt grote kansen voor gecertificeerde bureaus
Hét allerbelangrijkste issue voor komend jaar is dat de nieuwe privacyregels van de GDPR (wet) op 25 mei aanstaande van toepassing worden, over nog geen vijf maanden. Er zijn al vele whitepapers over geschreven. Maar als je aan adverteerders vraagt of ze GDPR-proof zijn, weten ze het niet. Ze steken hun kop in het zand.

Ik denk dat 90 procent van de bedrijven niet weet wat ze moeten doen. Wat adverteerders bovendien te weinig beseffen, is dat ze zelf aansprakelijk zijn voor de naleving van de regels, ook als de dataverzameling en campagne door een bureau worden gedaan. Dat gaat best ver. Vroeger kreeg je een waarschuwing en herstelde je dat, straks loop je het risico dat je meteen fors moet betalen en is je reputatie beschadigd. Misschien wel onherstelbaar. 

De gehele privacywetgeving wordt nu nog door menig bureau als een bedreiging gezien. Met als gevolg dat maar weinig bureaus tijdig gecertificeerd zullen zijn. Ik voorspel dan ook dat bureaus die voor hun certificaat slagen, het druk gaan krijgen en dankzij de GDPR bovendien een veel meer toekomstbestendige relatie met hun klanten weten op te bouwen.

De GDPR gaat eigenlijk niet over privacy maar over de manier waarop consumenten met jou als merk een relatie willen aangaan. En dat is niets nieuws, want dat is altijd al het uitgangspunt geweest van commerciële communicatie, van reclame. We zijn het alleen teveel uit het oog verloren door de consument te bombarderen met niet relevante content. Dankzij de GDPR word je nu als merk gedwongen om hier anders mee om te gaan en meer over na te denken.

Hier ligt een grote rol weggelegd voor de bureaus. Vanuit die optiek gezien is de GDPR misschien wel de grootste ‘force’ voor 'return of the industry'.


Gérard Ghazarian

2. Verdere consolidatie van exploitanten en bureaus is onvermijdelijk
We zien steeds meer consolidaties; zowel aan bureau- als aan media-exploitatie kant. Logisch, want nieuwe technologie schept nieuwe mogelijkheden en nieuwe economische regels. De snelheid waarmee markten zich nu ontwikkelen, gaat gepaard met een sterk verkorte levenscyclus. Snel kunnen inspelen op nieuwe klantbehoeften is een cruciaal onderdeel van elke strategie en speelt dus bij elke marketeer een cruciale rol.

Deze tijd vraagt om een andere visie op strategie-ontwikkeling, gericht op innovatie en het actief signaleren en valideren van nieuwe mogelijkheden. Een strategie gericht op flexibiliteit en een constante evolutie van de koers. Altijd gericht op de steeds veranderende behoefte van de markt.

Samenwerking is daarbij het devies, tussen alle betrokkenen: adverteerder, exploitanten (ook Google en Facebook) en bureau. Of beter: bureaus. Want steeds vaker is er behoefte aan specialistische kennis en worden meerdere partijen ingezet.

Dat verklaart ook de consolidatie aan bureauzijde; het werken met één partij met het juiste DNA kent immers vele voordelen. De ene marketeer kan de rol van regisseur zelf invullen, de andere laat dat graag aan één van de bureaus over. Maar alleen door met elkaar samen te werken, kan dit succesvol worden ingevuld. 

3. Wie wil innoveren moet meer ondernemen
De klassieke bureauwereld staat niet bekend om zijn innovatievermogen. Wie succesvol wil blijven, zal dan ook moeten kijken naar de manier waarop mensen willen werken. We werken in een dynamische bedrijfstak, waar veranderingen aan de orde van de dag zijn.

Ik ben ervan overtuigd dat je een cultuur moet creëren waarbij ruimte is voor mensen om te experimenteren. Waar ondernemerschap gestimuleerd wordt. Want onze branche heeft schreeuwende behoefte aan nog meer ondernemende en slimme mensen. Talent ontwikkelt zicht door te ondernemen en te experimenteren, in een inspirerende en incubator-achtige omgeving. Waar mensen gestimuleerd worden en niet in hokjes hoeven denken en werken. Waar ze leren oplossingen te vinden die ook buiten de kaders kunnen liggen. Waar ze fouten mogen maken, waardoor ze een nóg betere in-company ondernemer worden.

Dat leidt tot hechtere samenwerking en betere oplossingen. Niet omdat ‘het management’ het heeft bedacht, maar omdat de oplossing komt van de mensen en de klanten met wie ze samenwerken. Organisaties die erin slagen zo’n cultuur te creëren en dat te implementeren in een structurele omgeving zijn uiteindelijk de bedrijven die in the long run zullen floreren.

Gérard Ghazarian is CEO van Candid Group

Advertentie