Premium

DDMA: ‘Commissariaat heeft twee jaar de tijd gehad, regels voor YouTubers nog steeds onduidelijk’

De nieuwe Mediawet is ingegaan. ‘Tot op heden is niet duidelijk óf en welke YouTubers onder de bevoegdheid van het Commissariaat vallen.'

Uit een vlog van Monica Geuze
https://www.youtube.com/watch?v=dnz12Tl4lIw

Op 1 november jl. is de nieuwe Mediawet in werking getreden. Deze wet is aangepast vanwege een Europese richtlijn die ook videoplatforms, zoals YouTube, onder de regulering brengt. Dat betekent dat de nieuwe Mediawet naar alle waarschijnlijkheid ook gevolgen zal hebben voor bijvoorbeeld YouTube-kanalen en de manier waarop daar reclame wordt gemaakt.

Het Commissariaat voor de Media (CvdM), is vanaf 1 november belast met het houden van toezicht op YouTube-kanalen. De DDMA, die ook een Commissie Influencer Marketing heeft, is bezorgd. Het CvdM buigt zich op dit moment opnieuw over de vraag óf en welke YouTubers onder hun handhavingsscope vallen. Volgens Naomi van der Louw, de jurist van de DDMA, geeft het Commissariaat aan op een rapport vanuit Europa te willen wachten voordat hier uitsluitsel over kan worden gegeven. Van der Louw: ‘Wij verwachten dat dit nog wel enkele maanden kan duren. Tot die tijd is het dus nog een beetje speculeren, maar de wijzigingen kunnen voor YouTubers een grote impact hebben.’

RM: Het Commissariaat doet er lang over om duidelijkheid te scheppen omtrent de nieuwe Mediawet, en het bekend maken van de nieuwe beleidsregels. Zitten ze te blunderen in Hilversum?
NvdL:

‘Met blunderen doe je het werk van het Commissariaat tekort, maar we zijn inderdaad van mening dat het CvdM meer had kunnen doen om de onduidelijkheid rondom de Mediawet te verduidelijken. Het CvdM roept al jaren dat YouTube-kanalen onder hun handhavingsbevoegdheid gaan vallen zodra de nieuwe Mediawet in werking treedt.’

 ‘Aangezien deze wetgeving ooit gemaakt is voor traditionele media zoals televisie, roept het één-op-één toepassen van die regels veel vragen en kritiek op. Het CvdM heeft sinds de nieuwe Richtlijn in Brussel werd aangenomen twee jaar de tijd gehad om, samen met de sector, te kijken naar oplossingen voor deze vraagstukken. Maar tot op heden is er niet duidelijk óf en welke YouTubers nu onder hun bevoegdheid vallen en welke regels zij moeten naleven. Dit terwijl de Mediawet deze week in werking is getreden.’

‘Dat vinden wij zonde, want het was niet nodig geweest. Er was voldoende tijd om samen te zorgen dat we er klaar voor zijn. YouTubers willen zich graag aan de regels houden, maar die zijn nu onduidelijk.’

RM: Je stelt dat de huidige situatie voor veel verwarring zorgt. De status is dat het CvdM de beleidsregels nog niet helder heeft en dat er voorlopig dus ook niet gehandhaafd zal worden. Wat is daar verwarrend aan?
NvdL:

‘Het CvdM heeft nog niet duidelijk gecommuniceerd dat zij in de tussentijd niet zullen handhaven. Wij zouden dat gezien de onduidelijkheid over het toepassingsbereik van de Mediawet redelijk vinden, maar die zekerheid hebben we niet. Daarbij heeft minister Arie Slob twee weken geleden in een brief aan de Tweede Kamer geschreven dat 300 YouTube-kanalen sowieso onder de Mediawet vallen. Wij weten niet hoe de Minister aan dit getal komt, op basis van welke criteria je onder deze wet valt en welke regels dan nu precies gelden. Wij willen als sector graag op tijd zorgen dat we ons aan de nieuwe wet kunnen houden en dat is op deze manier onmogelijk.’

RM: Het is schering en inslag dat bekende influencers de eenvoudige regel dat je, als er sprake is van een commerciële samenwerking dat duidelijk gemeld moet worden. Dat is een heldere regel. Waarom wordt die toch zo vaak met voeten getreden?
NvdL:

‘Goede vraag, wij hebben het antwoord daarop ook niet. Het is een jonge branche: influencer marketing is een relatief nieuw kanaal, en de influencers zijn ook qua leeftijd een jonge groep professionals. Misschien is het onwetendheid of desinteresse, maar het volgen van de regels hoort er natuurlijk gewoon bij. Zeker als we influencer marketing op de lange termijn geloofwaardig en effectief willen houden. Dit is ook de reden dat we vorig jaar de DDMA Commissie Influencer Marketing hebben opgezet. We willen de sector goed blijven voorlichten door middel van artikelen, hulpdocumenten en voorlichtingsevenementen.’

RM: Wat is DDMA’s wens nu? Wat moet er gebeuren?
NvdL:

‘Wij zien graag dat er één lijn wordt getrokken in de manier waarop je reclame aanduidt op social media, zodat het praktisch en overzichtelijk blijft voor influencers alsmede de (jonge) kijkers. Het uitgangspunt van alle betrokken partijen is: zorg dat je transparant bent over het maken van reclame op social media. Maar de sector heeft duidelijkheid nodig over hóe zij dat moeten doen. In onze Reclamecode Social Media & Influencer Marketing staat bijvoorbeeld per social media kanaal duidelijk vermeld hoe je transparant kunt zijn over reclame. Daarnaast willen we kleinere YouTubers beschermen tegen disproportionele administratieve lasten en kosten vanuit het Commissariaat. Uiteindelijk is het hoofddoel vanuit de Mediawet om de (minderjarige) kijker te beschermen. Dat doel bereik je hiermee mijns inziens niet.'

RM: Influencers krijgen straks te maken met de RCC, de eigen social code én het CvdM. Daarbovenop moeten zij zich ook nog melden bij het Nicam en hebben ze een verslagverplichting met betrekking tot Europese werken. Is dat allemaal haalbaar voor influencers?
NvdL:

‘Dat is inderdaad een hele kluif voor influencers. De meeste influencers zijn eenpitters en zijn fotograaf, redacteur, cameraman-vrouw, presentator, manager en editor in één. Je kunt deze groep niet vergelijken met grote omroepen. Wij vinden het daarom niet eerlijk dat zij te maken krijgen met dezelfde kosten en administratieve lasten. Wanneer het CvdM hier wel voor kiest, willen we kijken naar een manier waarop we influencers beter kunnen verenigen en de administratieve lasten voor hen kunnen wegnemen.’

RM: DDMA tuigt een voorlichtingsevent op begin december, wat gaan jullie daar uitleggen?
NvdL:

‘We willen influencers en iedereen die binnen deze sector werkt consistent uitleggen wat nu precies de regels rondom reclame op sociale media zijn. We zullen concrete situaties bespreken waarvan wij zien dat er verwarring is in de sector. Denk bijvoorbeeld aan het tonen van gratis gekregen producten. Veel influencers zien dit niet als reclame, maar toch moet je ook hierover melding maken in je post. Ook zullen we aandacht besteden aan de nieuwe Mediawet en wat dat eventueel voor gevolgen kan hebben.’

 

Aanmelden kan via deze link.

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie