Het ‘andere zomer’ effect op de luistercijfers   

Geen sportzomer, minder vakantie in het buitenland en een hittegolf. Met op de achtergrond de covid-19 crisis. Wat betekende dat voor radio?

123RF

Geen grote sportevenementen, veel minder vakantie in het buitenland, een hittegolf, het was in alle opzichte een memorabele zomer. De vraag is dan ook wat het effect is op ons luistergedrag naar de radio.

Het totale weekbereik in juli/augustus 2020 lag iets hoger dan in de vergelijkbare periode in 2019: 12.652.000 personen 10+ in 2020 versus 12.516.000 personen in 2019. We zien ook een duidelijke verschuiving in luisterplaats: het aandeel van ‘thuis’ is met 60 procent maar liefst 6 procent hoger dan in 2019, terwijl het aandeel van zowel werk/school als auto/onderweg met 3 procent gedaald is.

Advertentie
advertisement

Op zenderniveau zoomen wij in op de meest opmerkelijke ontwikkelingen, waarbij we deze cijfers vergelijken met de vergelijkbare maanden van de afgelopen jaren (alle weekdagen, tijdvak 06.00-24.00 uur).

  • Het gemis van de sportzomer en met name geen Radio Tour de France is gelijk terug te zien in de cijfers van NPO Radio 1, op 10+ ligt het zenderaandeel maar liefst 1,1 procent lager dan in 2019.
  • Opvallend is de stijging van Sky Radio in de doelgroep 20-34 jaar, een stijging in zenderaandeel van maar liefst 2,5 procent.
  • Minstens even opvallend: de sterke daling van zenderaandeel Radio 538 in deze doelgroep, in totaal 3,4 procent. En ten opzichte van 2017 zelfs een daling van bijna 10 procent in de 20-34 leeftijdsgroep.
  • Ter vergelijk: in 2017 was zenderaandeel Radio 538 op 20-34 jaar nog 24,1 procent, deze hoge score wordt in 2020 bijna gerealiseerd door Qmusic met 22,1 procent.
  • De gestage groei van NPO Radio 2 blijft indrukwekkend, jaar op jaar weet men in alle leeftijdsgroepen een stijging te realiseren.
  • De onstuimige opmars van Radio10 lijkt ten einde, alleen bij leeftijdsgroep boven de 50 jaar weet men nog te groeien.
  • Bij 20-34 jaar is het marktaandeel van Slam! hoger dan van NPO 3FM (ondanks veel beperktere distributie).
  • Zonder etherfrequentie haalt Kink bij 35-49 jaar een zenderaandeel dat al bijna de helft is van de score van NPO 3FM in deze doelgroep (1,4 versus 3 procent).
  • (Mede) door de toevoeging van Kink aan het Epower zenderpakket, scoort deze combinatie van zenders groene cijfers.
  • De publieke regionale zenders (ORN) blijven het lastig houden en verliezen in core doelgroep 50+.

Gezien de recente negatieve ontwikkeling van de covid-19 cijfers zullen de zenders die traditioneel vooral goed scoren in de luisterplaatsen Auto/Onderweg en Werk/School de komende maanden het lastig blijven houden. Op basis van de huidige ontwikkelingen en de eerder gemaakte analyse over het effect van luisterplaats wijzigingen, is de verwachting dat in de komende meting Qmusic en NPO Radio 2 verder (licht) stijgen en de afstand met de nummer 3 (Radio 538 en Radio10) verder zullen vergroten.

Evert Bronkhorst is strategy director Vizeum Netherlands

Plaats als eerste een reactie

Advertentie