Blijf investeren in marketing en reclame in tijden van coronarecessie

Is het zinvol om te investeren in marketing in tijden van crisis? Ja, zegt Fons van Dyck, zich baserend op onderzoek naar grote recessies.

De stier op Wall Street die symbool staat voor marktoptimisme
123rf

Door: Fons van Dyck - strategisch merkadviseur bij Think BBDO (Brussel)

De vraag is niet langer of we ons in een economische recessie bevinden, als gevolg van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, maar wel hoe diep de crisis zal snijden, en hoelang zal zij duren. Het zijn pertinente vragen voor vele ondernemers, groot en klein, waarop vandaag niemand het antwoord heeft. Ook rijst de vraag of het zinvol is om te blijven investeren in marketingcampagnes. Hier alvast een poging tot antwoord, op basis van onderzoek naar grote recessies van de voorbije 100 jaar.

Vooreerst deze belangrijke kanttekening: elke vergelijking met recessies uit het verleden loopt wellicht spaak. De economische gevolgen van de coronacrisis zijn niet te vergelijken met voorgaande economische crisissen, of uitbraken van virussen (zoals bijvoorbeeld de Mexicaanse griep). Ik vergelijk deze crisis wel eens met een oorlog in vredestijd.

Veranderend consumptiegedrag

Tijdens deze crisis zal de ‘P’ van ‘Plaats’ in de marketingmix de belangrijkste ‘P’ blijken te zijn (wat ze ook in normale tijden is). De vraag is namelijk of de onderneming erin slaagt zijn producten tot bij de consumenten te krijgen. Voor velen onmogelijk in tijden van ‘lock down’ en vrijwillige sluiting van winkels (van Apple Stores tot JBC afgelopen week). Investeren in marketing en reclame veronderstelt dat het product of dienst ook kan gekocht en geconsumeerd worden (zie ook de sluiting van pretparken wereldwijd). Anderzijds blijft het belangrijk voor merken om de directe relatie met hun klanten, en zelfs het brede publiek, te onderhouden, ook als de winkels tijdelijk gesloten zijn.

Marketing volledig stil leggen, maakt de heropstart later veel zwaarder. En ook nog dit: in crisistijden stellen consumenten hun aankooproutines en prioriteiten bij. Het is belangrijk dat zij na de crisis opnieuw de weg vinden naar hun vertrouwde merk. Voor merken die te lang afwezig blijven (in de winkel, maar ook in de hoofden van consumenten) geldt het spreekwoord ‘uit het oog, uit het hart’. Gezond verstand, quoi.

Wat leert onderzoek?

Met dit belangrijke voorbehoud in het achterhoofd: wat weten we dan wel over het effect van marketing en reclame in tijden van recessie, op basis van ernstig, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek uit het verleden?

Professor Gerard J. Tellis (Marshall School of Business, Los Àngeles) verdiepte zich in het antwoord op die vraag aan de hand van een meta-studie van bestaand empirisch onderzoek over de materie die in 2009 werd gepubliceerd in Journal of Advertising Research. Tellis analyseerde tien rapporten van diverse onderzoeken die gedaan werden tussen 1920 en 2005, voornamelijk bij bedrijven in de VS. Ze konden ingedeeld worden in twee grote thema’s: het effect van economische cycli op reclame en het effect van reclame door individuele bedrijven op hun verkoop, marktaandeel en winstgevendheid.
Niet verwonderlijk bleek dat reclame in verschillende grote economieën ter wereld sterk onderhevig is aan economische cycli. Zo zou een verandering van het bruto binnenlands product (bbp) van 1 procent in de positieve of negatieve zin gepaard gaan met een verandering van de reclame-uitgaven met 1,4 procent in dezelfde richting. Die cycliciteit uit zich sterker in landen die zich eerder op de korte termijn richten. Reclame in geschreven pers zou volgens dit onderzoek ook sterker onderhevig zijn aan economische veranderingen dan tv-reclame.

Onderzoeken wezen ook uit dat huismerken of private labels van supermarkten zich acyclisch gedroegen. In tegenstelling tot gewone merken doen ze het beter wanneer de economie inkrimpt. Bovendien is de stijging van hun marktaandeel in tijden van recessie groter dan de daling ervan in economisch betere tijden. Een aantal van die private labels gaven hun marktaandeel na een periode van recessie ook niet meer af. En dat geldt vandaag opnieuw voor voedingswinkels zoals Delhaize en Colruyt. Het is ook geen toeval dat het aandeel van Colruyt krachtig opveerde omdat de voedingswinkels wel open zijn.

Reclame doet kopen

Wat de effecten van reclame zelf op de verkoop betreft, gaf een merendeel van de door Tellis bestudeerde empirische onderzoeken aan dat snoeien in reclamebudgetten tijdens een recessie een negatieve impact op de verkoop kan hebben tijdens en zelfs na de recessie, zonder noemenswaardig meer winst op te leveren. Bedrijven die meer in reclame investeerden tijdens een recessie zagen hun verkoop, marktaandeel en winst toenemen tijdens en na een recessie. Verschillende studies toonden aan dat de reclamestrategie tijdens een recessie ook vele jaren later nog steeds een positief effect had. 

Ook wat de impact op winstgevendheid betreft, waren de resultaten in de bestudeerde onderzoeken gelijklopend. Twee onderzoeken toonden aan dat er geen sprake is van meer winst wanneer in reclame-uitgaven wordt gesnoeid in tijden van recessie. Het niet terugschroeven van reclamebudgetten leidde volgens één onderzoek zelfs tot een groei van de netto-inkomsten, terwijl het verhogen van de reclame-inspanningen tijdens een recessie leidde tot meer opbrengsten dan wanneer die inspanningen verhoogd werden tijdens een periode van economische expansie. Toch toonden twee onderzoeken ook aan dat meer adverteren in tijden van recessie niet zou leiden tot meer return on investment.

De verschillende studies die Tellis onderzocht, halen verschillende voor- en nadelen aan van het voeren of opvoeren van reclame-inspanningen tijdens een recessie. Het sterkste argument om reclame terug te schroeven in economische barre tijden is volgens Tellis  het ‘optimaliseren’ of aanpassen van reclamebudgetten in functie van een lagere verkoop, die eigen is aan economische recessies.

Het sterkste argument om méér te adverteren in tijden van crisis, was dat bedrijven doeltreffender campagne kunnen voeren omdat er gewoonweg minder concurrentie is van andere campagnes. Als anderen minder adverteren, steek je er sneller bovenuit als adverteerder. Overigens, zo stelde Tellis, maakten verschillende onderzoeken geen onderscheid tussen sterke of zwakke bedrijven. Zo zou het best kunnen dat sterke bedrijven eerder geneigd zijn om hun reclamebestedingen in tijden van recessie te verhogen, terwijl zwakkere bedrijven ze eerder verlagen.

Groter effect tijdens recessie

De conclusies uit het onderzoek van Tellis werden in zekere mate ook bevestigd in een onderzoek door Jan-Benedict Steenkamp en Eric Fang, dat in 2011 werd gepubliceerd in Marketing Science. Hun onderzoek omspande 1175 Amerikaanse bedrijven binnen een tijdsperiode van drie decennia.

Zij concludeerden dat het verhogen van het reclameaandeel in tijden van recessie een sterkere invloed heeft op winsten en marktaandeel, dan wanneer reclame opgedreven werd in tijden van economische expansie. De resultaten wezen echter ook uit dat de effectiviteit van reclame afhankelijk is van de mate van cycliciteit van de sector. Zo zouden de effecten van reclame in sterk cyclische sectoren tot 50 procent groter zijn wat marktaandeel betreft en tot 200 procent groter wat winst betreft, dan in sectoren met een gemiddelde cycliciteit. Die factor ‘cycliciteit’ – die de impact van de conjunctuur aangeeft – zou zich vooral manifesteren in tijden van recessie.

Ander onderzoek wijst dan weer uit dat het effect van de reclame- uitgaven in tijden van recessie vooral afhankelijk is van de financiële sterkte van een onderneming. Hoe groter de financiële slagkracht van de onderneming, hoe meer een verhoging van de reclame-investeringen tijdens een recessie de winstgevendheid deed toenemen.

Er zijn veel oude en recente voorbeelden van bedrijven die in weerwil van de economische tijden reclame bleven voeren. Procter & Gamble, ’s werelds grootste adverteerder, verhoogde al tijdens de Grote Depressie van de jaren 1930 zijn reclame-inspanningen, onder meer om zijn Ivory-zeep in de markt te zetten. Recentere voorbeelden zijn chipproducent Intel, die de Intel Inside- campagne begin jaren 1990 lanceerde in economisch mindere tijden. Of de lancering van het XC60 model van Volvo in de nasleep van de bankencrisis in het najaar van 2009. Een van de meest succesvolle marketingcampagnes ooit van Volvo.

Goed voor het aandeel

Empirisch onderzoek wees dus uit dat reclame gelinkt kan worden aan betere financiële prestaties en in tijden van recessie kon leiden tot betere verkoopresultaten, een groter marktaandeel en meer winstgevendheid. Het gaat hier zoals gezegd over de directe gevolgen van reclame. Maar heeft reclame ook een indirecte impact, met name op de financiële markten? Beïnvloedt ze de evaluatie die investeerders van bedrijven en aandelen maken?

De professoren Amit Joshi van de University of Central Florida en Dominique Hanssens van de UCLA Anderson School of Management deden onderzoek naar de effecten van reclame op de beurswaarde van een onderneming, dat in 2009 verscheen in Journal of Marketing.

Volgens Joshi en Hanssens heeft reclame zoals gezegd niet alleen een impact op korte termijn, in termen van verkoop en winstgevendheid, maar ook een positief effect heeft op lange termijn, namelijk op het rendement van aandelen van bedrijven. Ze zien daarvoor twee mogelijke oorzaken. Ten eerste is er het spillover effect. Dat houdt in dat investeerders een voorkeur hebben voor sterke en bekende merken, omdat ze denken dat merkbekendheid en kwaliteitsperceptie een invloed kunnen hebben – een spillover – op de vraag naar aandelen van bedrijven die sterke merken in portefeuille hebben. Het is al vele jaren de succesformule van Warren Buffett, een belangrijke aandeelhouder van o.a. Coca Cola en Apple. Een tweede oorzaak is het signalling effect. Dat komt erop neer dat investeringen in reclame bij investeerders overkomen als een teken van financiële gezondheid van het bedrijf in kwestie. Ondernemingen die investeren in marketing en reclame geven het signaal dat zij een groeistrategie volgen wat de waarde van de onderneming op termijn zal doen toenemen.

Voorlopige conclusie

Wat is mijn conclusie? In tegenstelling tot wat vaak wordt geloofd (en gedaan) is het economisch verantwoord om te blijven investeren in marketing en reclame in tijden van een recessie. Het effect zal zelfs groter zijn dan in normale tijden. Voorwaarde is wel dat de merken moeten beschikbaar zijn voor consumenten (in winkels of online). Consumenten stellen immers hun koopgedrag bij tijdens een recessie en wie afwezig blijft, dreigt uit het spreekwoordelijke boodschappenmandje te vallen. Bovendien staat een sterk merk altijd aan de zijde van zijn klanten, in goede en in kwade tijden. Een crisis is een moment van de waarheid voor elke relatie tussen een merk en zijn klanten.

 

Fons van Dyck is strategisch merkadviseur bij Think BBDO (Brussel) en professor merkstrategie Vrije Universiteit Brussel. Hij is auteur van het boek ‘De onsterfelijke onderneming: overleven in disruptieve tijden’ (LannooCampus, 2019).
 

Over dit stuk

Dit is een licht herwerkte versie van het hoofdstuk over ROI van marketing en reclame in tijden van recessie uit mijn boek: ‘Reclame: dood of levend’ ( in het Frans: ‘La publicité: morte ou vivante’), verschenen in 2013 en uitgegeven bij LannooCampus, en nog steeds beschikbaar via de meeste (online) winkels. De Engelse versie is uitgegeven bij Kogan Page onder de titel: ‘Advertising Transformed’ (2014)

Reacties:

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Mark
Op spotview.nl is te zien dat bepaalde merken ten tijde van de coronarecessie éxtra zijn gaan adverteren. Ook wel logisch, merken zoals A.Vogel, Davitamon en Dettol zullen nu flink meer verkopen. Hier zijn de cijfers te vinden: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6645421187344195584/
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Hans de Koning
Heineken heeft aan het einde van de vorige eeuw, tijdens een recessie in NL hun reclamecampagne een paar maanden gestopt. Het heeft een aantal jaren gekost om het, in die periode, verloren marktaandeel weer terug te winnen.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Arjan van Jaaren
Stilzitten is geen optie. En grootmachten kunnen investeren. Maar er zijn twee andere essentiële componenten; gezien de omvang van deze crisis voor alsnog onberekenbaar is.

Ten eerste. Het is essentieel dat investeringen en berekeningen niet wederom enkel op economisch herstel van grote merken wordt gericht. Maar juist op het terugvloeien van investeringen vanuit grootmachten naar de doelgroep die het nodig heeft. Een Circulair marketing model, verbinden aan betekenis. Er ligt meer ten grondslag aan een organische en toekomstbestendige marketing campagne dan snel investeren om nu met kop en schouders boven de zwakkere uitsteken. De wereld vraagt om delen, niet heersen om te verdelen. Been there, done that. And look at the results!

Ook lees is berekeningen uit het verleden. Maar de impact van deze crisis is niet berekenbaar. Corona zal onze toekomst voor altijd veranderen.

Wellicht is de oplossing juist om de kracht uit de samenleving te bundelen waarbij de grootmachten niet alleen vanuit groei denken, maar marketing budgetten gaan laten vloeien richting het co-creatie van een betere Wereld.

In plaats van medicijnen op basis van angst verkopen; dat de farmaceutische industrie ook in welzijn op basis van sport gaat investeren.

Dat supermarkten structureel de voedselbanken voorzien van aanvoer. En dat organisch eten ook voor lagere inkomens de standaard wordt.

Dat de olie-industrie de huidige infrastructuur van benzinepompen ombouwt tot waterstof. Of andere technologische ontwikkelingen versneld (accu heeft te veel impact als gevolg van afval, cobalt en lithium)!

Dat educatie de Switch maakt naar eenvoud en zich richt op Circulaire principes in plaats van 1+1=2. Dan is deze optelsom al snel 1+1=toekomst!

En dat alvorens marketing budgetten verslind worden om “meer” te genereren. In eerste instantie haar weg naar de samenleving vindt.

We leven in een nieuwe tijd en ik denk dat veel onderzoeken opnieuw gedaan moeten worden.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Dave Winters
Sommige mensen zijn echt simpel. Wat heeft een pandemie nou te maken met een recessie??? Investeren in tijden van een crisis is inderdaad aan te raden, met name voor FMCG merken. Dat helpt de economie en het is gebleken dat je er als merk sterker uit komt na de crisis. Het geeft een voordeel dat je zichtbaar was tijdens de crisis en je hebt een voorsprong ten opzichte van de zuinige concurrent.

Maar wat we nu doormaken is geen recessie, deze financiële crisis is niet veroorzaakt door een laagconjunctuur maar door een pandemie! Dat is totaal iets anders en op geen enkele wijze te vergelijken met een recessie of financiële crisis. Het advies om meer te investeren en niet te bezuinigen op campagnes is dan ook simpelweg dom.

Mijn eigen business is helaas gesloten door het virus. Alleen in de zorg, logistiek, e-commerce en levensmiddelenbranche is volgens mij nog werk. Ik kan niets verkopen want daarvoor moet je binnen een straal van 1,5 meter van mensen komen.

Daarnaast is mijn vrouw ZZP'er en we hebben de kinderen thuis omdat de scholen en opvang gesloten zijn. Daardoor kunnen we allebei sowieso om de dag werken. Maar waar moet ik voor adverteren als ik niet open kan zijn? Ik ben op andere manieren aan het investeren door allerlei zaken waar normaal geen tijd voor is te verbeteren en te optimaliseren en we hebben gelukkig arbeidstijdverkorting voor onze mensen zodat ik ze niet hoef te ontslaan. We investeren in het crm en bereiden ons voor om agenda's te vullen voor de periode na ciorona. We hopen ondertussen dat we na de crisis nog bestaan, dat onze openstaande rekeningen betaald worden zodat we na corona klaar zijn om te knallen.

Domme adviezen als meer adverteren zit echt niemand op te wachten. In tijden van recessie is dat bovendien basiskennis voor marketeers. Adformatie nemen we steeds minder serieus met dit soort wereldvreemde artikelen.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Dave Winters
Dit is dus wel een zinnig artikel. Dank Adformatie: https://www.adformatie.nl/purpose-marketing/branding-en-marketing-crisistijd
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie