Premium

(Boekrecensie) Liemt & Koot schrijven nieuw standaardwerk voor marketing- en communicatieprofessionals

‘Marketingcommunicatie in 14 stappen’ op fliks aantal punten vernieuwend ten opzichte van het boek van Floor & van Raaij.

Al meer dan 25 jaar geldt Marketingcommunicatiestrategie van Floor & Van Raaij als het standaardwerk binnen de marketing- en communicatiewereld. Dat was lange tijd terecht, maar de tand des tijds dit standaardwerk geen goed gedaan. Ook in de meest recente (7de) druk wordt gedaan alsof de digitale vormen van communicatie niet veel meer zijn dan een extra instrument (naast TV, radio en print). Het lijkt de auteurs te zijn ontgaan dat de digitale revolutie het marketingcommunicatie vak radicaal heeft veranderd. Daarnaast heeft het boek een andere fundamentele tekortkoming: de extreem beperkte aandacht voor het marketingplan als uitgangspunt voor het marketingcommunicatieplan.

De belangrijke vraag is nu: zijn Guy van Liemt en Gert Koot er in geslaagd een aanzienlijk beter boek te schrijven? Het antwoord op deze vraag luidt: JA! Daar zijn verschillende redenen voor aan te geven. Om te beginnen is dit boek geheel en al geschreven vanuit de huidige ‘online werkelijkheid’. In ‘Marketingcommunicatie in 14 stappen’ is de digitale wereld een vanzelfsprekendheid en daarom ook volledig geïntegreerd in het stappenplan.

Daarnaast wordt in het boek een zeer duidelijke verband gelegd  tussen marketing en marketingcommunicatie. Marketingcommunicatie is geen doel op zich, maar een middel tot het behalen van de marketingdoelstellingen.  Een diepgravende inzicht  in de markt en de gevoerde marketingstrategie zijn vereist alvorens serieus over het marketingcommunicatiebeleid kan worden nagedacht.  

“Marketingcommunicatie in 14 stappen” is ook op fors aantal andere punten vernieuwend t.o.v het standaardwerk van Floor en van Raaij. Zo introduceren van Liemt & Koot bij stap 7 een zinvol begrip: de marketingcommunicatiebarrière. In stap 8 wordt vervolgens het grote belang (ofwel nut) van consumer insights als de ‘dieper liggende waarheid’ aangetoond.

De definities in het boek zijn scherp geformuleerd en het boek is ook nog eens doorspekt met vele verhelderende voorbeelden.

Per saldo kan worden gesteld dat alles er op wijst dat “Marketingcommunicatie in 14 stappen” het standaardwerk binnen de marketing- en communicatiewereld zal worden. Het hoger onderwijs doet er verstandig aan Floor & Van Raaij na een kwart eeuw te vervangen door ‘Marketingcommunicatie in 14 stappen’. Vast staat dat dit nieuwe boek een ‘must read’ is voor iedere marketing- en marketingcommunicatieprofessional die zijn of haar vak serieus neemt.
 

Praktisch:                                         *****

Leesbaar:                                         ****

Actueel:                                            *****

Vernieuwend:                                  *****   

Oordeel:                                           *****
 

Marketingcommunicatie in 14 stappen

Guy van Liemt en Gert Koot

Noordhoff Uitgevers

ISBN 9789001820596

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie