Omroepen verliezen veel leden

Wisten in 1992 de omroepverenigingen nog ruim 60 procent van de huishoudens in Nederland aan zich te binden, dit jaar ruim is dat 41 procent van de huishoudens. Inclusief BNN, Max en DeNieuwe Omroep komt het percentage uit op iets meer dan 46 procent. De Avro verloor in twaalf jaar de meeste leden.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Dat becijfert het Commissariaat voor de Media. Het instituut heeft de ledentallen vastgesteld die officieel meetellen voor de door staatssecretaris Medy van der Laan te verstrekken erkenningen per 1 september 2005.

Het aantal Avro-leden daalde van 608.885 in 1992 naar 392.933 in 2004. Daarmee incasseerde de omroep het grootste verlies. De NCRV ging van 507.945 naar 364.823, de KRO van 577.310 naar 476.489. Ook Tros (van 530.301 naar 430.918) en Vara (544.103 naar 419.998) moesten ruim terug. Dat geldt ook voor de VPRO: van 523.428 naar 361.893 De EO verloor het minst: ruim 23.000 leden naar 476.169.
Alleen BNN zag het aantal leden toenemen (na een vergelijking met 2000, omdat de omroep in 1992 nog niet bestond). Het aantal BNN-aanhangers steeg van 107.442 in 2000 naar 216.446. DeNieuwe Omroep moet volgens die vergelijking terug van 72.876 naar 52.191. Het nieuwe Max komt uit op 65.155 leden.

Het totaal aantal leden van omroepverenigingen daalde sinds 1992 van ruim 3.7 miljoen naar ruim 3.2 miljoen, terwijl het aantal huishoudens volgens het CBS steeg van ruim 6.2 miljoen naar ruim 7.0 miljoen.
In de cijfers van 1992 werd Veronica niet meegeteld, omdat de omroep commercieel is geworden. In dat jaar was Veronica wel de grootste omroep met ruim 1 miljoen leden. Ter vergelijking zijn de cijfers van de laatstgehouden officiële ledentelling (peildatum 31 december 1992, gepubliceerd in 1994) weergegeven.
Sinds 1997 zijn abonnees op omroepbladen niet meer automatisch lid van een omroepvereniging. Zij moeten door middel van een wilsverklaring aangeven ook lid te willen zijn. De uitslag is een door een onafhankelijk accountantskantoor, op basis van een steekproef, berekende schatting van het aantal leden dat op grond van de wettelijke criteria mag worden meegeteld, zo meldt het Commissariaat.

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Advertentie