Pim: ‘Marketeers zijn mensen van de reclame geworden’

Platform Innovatie in Marketing vindt dat marketeers hun strategische rol moeten en kunnen pakken om betekenisvolle impact te maken.

Bezig zijn met grote issues
Shutterstock

Platform Innovatie in Marketing (Pim) komt met een herijking en aanscherping van de eigen missie, visie en strategie. Het platform vindt namelijk dat de hedendaagse marketeer veel meer impact kan en moet maken dan hij nu doet. Pim-voorzitter Yvonne Nassar verwoordt de zorgen als volgt: ‘We zien dat marketeers in veel gevallen op afstand zijn komen te staan, dat ze de regie verliezen over de organisatiestrategie, het merk en de klantervaringen. Hun rol is in sommige gevallen gereduceerd tot “de mensen van de reclame”. We geloven dat marketing zijn strategische rol kan en moet pakken. Als regisseur van waarde voor alle stakeholders, zijn ze de verbinder en inspirator om oplossingen aan te dragen voor de vraagstukken van vandaag en morgen.’

Advertentie
advertisement

Manifest

De marketeer van nu maakt dus te weinig het verschil in de wereld van vandaag, maar Nassar cum suis is wel degelijk van mening dat hij (m/v) een unieke positie heeft om dat te doen. ‘De marketeer is juist de persoon die betekenisvolle impact kan hebben op klanten, de business en de wereld als geheel.’ Om marketeers daarbij te faciliteren, heeft het platform haar missie, visie en strategie herijkt en aangescherpt. Pim roept zowel marketeers, andere organisaties als stakeholders op om samen deze visie waar te maken. De eerste stap is de formulering van een gezamenlijk marketingmanifest.

Uitspraken die duidelijk maken dat veel marketeers zelf ook ervaren dat ze op dit moment te weinig impact kunnen maken

‘Het vak is verbreed maar ook versplinterd. Verantwoordelijkheden zoals interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie zijn erbij gekomen. Het vak is uiteengevallen in verschillende specialismen.’

 

‘Als je niet oplet, wordt marketing een bijzaak.’

 

‘Het is positief dat andere disciplines zoals IT, Finance en Operations zich bekommeren om de klant, die wordt zo meer van ons allemaal. Alleen lopen wij nu het risico te veel in een marcom-rol terecht te komen.’

 

‘Hoofd en hart moeten samengaan in marketing. Er is nu een te eenzijdige focus op data.’

 

‘We moeten de klant en marketing weer leading maken bij de transformatie.’

 

Stellingname: ‘Elke organisatie een impactorganisatie’

Pim denkt groot in zijn nieuwe visie: ‘We geloven dat marketeers de impactmakers kunnen zijn voor klanten, de business en de wereld als geheel. Dat zij ervoor verantwoordelijk zijn om de buitenwereld naar binnen te vertalen en om te rammelen aan de deuren als er geen actie wordt genomen. Marketeers zien wat er speelt in de wereld, of het nu gaat om klanten, economische factoren of eisen die de maatschappij tegenwoordig aan organisaties stelt. Zij kunnen er daardoor aan bijdragen dat elke organisatie een impactorganisatie wordt, die rekening houdt met álle stakeholders.’ 

Verbreden netwerk

Mooie woorden, maar wat nu? Pim zegt marketeers actief te willen helpen om aan deze rol invulling te geven. Actie dus, en wel op vier fronten: kennis, bewijskracht, podium en netwerk. De inhoud en de vorm van de evenementen van Pim worden aangepast aan het helpen maken van betekenisvolle impact. Pim is van plan om innovatieve en inspirerende praktijkvoorbeelden van de betekenisvolle impact van marketing te spotten en te delen.

‘En’, zegt Nassar, ‘er worden nieuwe manieren gelanceerd om marketeers als impactmakers een podium te bieden, om de kracht van marketing binnen en buiten het vakgebied te tonen.’ Tot slot zegt Pim actief te willen gaan werken aan het inzetten van het eigen netwerk om marketeers verder te brengen. Het verbreden van het netwerk, ook met andere vakgebieden en organisaties, moet hier onderdeel van zijn.

Marketingmanifest voor Nederland

Impact begint wat Pim betreft bij focus en ‘samen iets heel graag willen’. Op maandag 1 maart wordt om die reden een sessie voor marketeers georganiseerd om samen een marketingmanifest op te stellen, waarin de visie van de marketeer op de toekomst en op het vak vastgelegd dient te worden. Pim: ‘Hoe zij willen dat Nederland eruitziet in 2030, inclusief de rol die marketing speelt om de betekenisvolle impact te realiseren. Het is nadrukkelijk iets dat we in de volle breedte van de marketingcommunity willen doen. Verschillende perspectieven vullen elkaar aan en samen hebben we de meeste impact.’ Pim biedt deze sessie aan en nodigt alle marketeers en marketingverenigingen uit om deel te nemen. Belangstellenden kunnen zich hier aanmelden.

Wie dachten mee met de nieuwe visie?

Bij het formuleren van de vernieuwde visie van Pim werd nauw samengewerkt met Joris van Zoelen en Ariane Roos van Synergie. Het bureau ging voor Pim in gesprek met vooraanstaande marketeers, waaronder Arno de Jong (Nederlandse Loterij), Caroline van Turennout (Zeeman) en Joris van Heukelom (Makerstreet) en het voltallige Pim-bestuur. In de zomer van 2020 organiseerde Pim een online rondetafelgesprek met ruim vijftig marketeers.

Team Pim

De strategie is geformuleerd door het PIM-bestuur, bestaande uit: Ab Chakai (Movir), Alexander van Dam (AGU), Aljan de Boer (TrendsActive), Mariëlle van der Zouwen, Stefan Harzevoort (strateeg & spreker, gevestigd in Beijing, China), Wankie Chan (Dell Technologies) en Yvonne Nassar (RAI Amsterdam).

Plaats als eerste een reactie

Advertentie