Nederland krijgt nationaal centrum wetenschapscommunicatie om ‘steviger te staan’ voor de feiten

Minister Robbert Dijkgraaf (OCW): ‘Kloof tussen wetenschap en samenleving moet verkleinen.’

Robbert Dijkgraaf, minister OCW
- ANP Lex van Lieshout

Er komt een nationaal centrum voor wetenschapscommunicatie. Dit nieuwe centrum gaat expertise verzamelen en delen, om zo wetenschapscommunicatie doeltreffender te maken.

Voor het centrum, dat samen met wetenschappers moet worden ingericht, stelt minister Dijkgraaf (OCW) de komende tien jaar in totaal ruim € 10 miljoen beschikbaar.

Dijkgraaf wil dat we als land steviger staan voor de wetenschappelijke feiten en degenen die ze verkondigen. Hiervoor is een stevig fundament onder onze wetenschapscommunicatie nodig. Minister Dijkgraaf: ‘Ik sta voor wetenschappelijke feiten en degenen die ze verkondigen. De afgelopen coronaperiode hebben we gezien hoe wetenschappelijke kennis onder druk kan komen te staan in ons publieke en politieke debat.’

Advertentie
advertisement

Kloof verkleinen

Volgens Dijkgraaf is er een ‘schaarbeweging’, met enerzijds de groeiende invloed van wetenschap op ons dagelijks leven en anderzijds groeiend onbegrip over die wetenschap. In een lezing eerder dit jaar zei hij dat het de opdracht aan de wetenschap is is zichtbaarder en toegankelijker te worden

Dijkgraaf: ‘Als we willen dat meer mensen inzien hoe belangrijk het is om kennis te vergroten, dan moeten we de kloof tussen wetenschap en samenleving verkleinen.’

In Nederland zijn veel mooie initiatieven als het gaat om wetenschapscommunicatie, vindt Dijkgraaf. Talloze wetenschappers gaan in gesprek met burgers over de vragen, opzet, uitkomsten en implicaties van hun onderzoek. Vooral jonge onderzoekers vinden creatieve wegen om een nieuw publiek te bereiken.

Via een landelijk centrum kan beter worden samengewerkt op het vlak van wetenschapscommunicatie, vindt de minister. De bedoeling is dat kennis hierover terecht komt bij de mensen die in de praktijk hiermee bezig zijn.

Expertise op dit vlak van wetenschapscommunicatie - wat wel en niet werkt, en hoe je het vorm kan geven – zou via het nieuwe centrum breder kunnen worden gedeeld dan nu het geval is. Ook kan het centrum zelf onderzoek initiëren naar de doeltreffendheid van wetenschapscommunicatie en naar manieren om deze te verhogen.

De minister wil samen met wetenschappers zelf de contouren van het centrum gaan uitwerken. Daarbij wordt gekeken naar soortgelijke initiatieven in Duitsland (‘Wissenschaft im Dialog’) en Engeland (‘National Center for Public Engagement’).

Positieve reacties en scepsis

De eerste reacties op de komt van het centrum in Nederland zijn overwegend positief, hoewel er ook de nodige academische scepsis is.

De belangenvereniging SciCom NL ‘voor iedereen met een verhaal over wetenschap’ juicht het initiatief toe, stelt Stephan van Duin, woordvoerder van de vereniging.

Volgens Van Duin biedt het centrum voor wetenschapscommunicatie ‘een kans voor kennis delen in allerlei richtingen. Bijvoorbeeld tussen wetenschappers die wetenschapscommunicatie onderzoeken, onafhankelijke experts, communicerende wetenschappers, musea, communicatieafdelingen en journalisten’.

Ook zou er volgens Via een dergelijk centrum zou ook heel goed landelijk voor alle graduate schools een opzet voor een basistraining wetenschapscommunicatie verder uitgewerkt kunnen worden.

Advertentie