Akkoord over vervanging Nederlandse Telecommunicatiewet: e-Privacy Verordening

In de verordening worden de nieuwe regels opgenomen voor onder andere e-mail, Whatsapp, sms, telemarketing en cookies.

Akkoord over vervanging Nederlandse Telecommunicatiewet: e-Privacy Verordening

De EU-lidstaten in de Europese Raad zijn het eens over de e-Privacy Verordening. De onderhandeling tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn gestart, dit is de laatste fase voordat de nieuwe privacywet, die de Nederlandse Telecommunicatiewet moet vervangen, kan worden aangenomen. Volgens DDMA, de branchevereniging voor data en marketing, worden in de e-Privacy Verordening ook de regels opgenomen voor onder andere e-mail, Whatsapp, sms, telemarketing en cookies. Matthias de Bruyne, senior legal counsel bij DDMA: ‘Qua impact is de e-Privacy Verordening te vergelijken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beschermen van leven en stimuleren innovatie

De voorzitter van de Europese raad noemt het akkoord een goede balans tussen het beschermen van het leven van mensen en het stimuleren van innovatie.’ De Bruyne zegt dat de wet er zeker gaat komen maar dat het waarschijnlijk nog minimaal twee jaar duurt. 'Voor het zover is moeten de Raad, de Commissie en het Parlement, die ieder een eigen versie van de e-Privacy Verordening goedgekeurd hebben, het nog eens worden over de definitieve tekst.' 

Toekomst cookies

De DDMA laat weten dat de Commissie en het Parlement een strengere tekst voorgesteld hebben dan de Raad, bijvoorbeeld op het gebied van cookies. Het Parlement zou bijvoorbeeld pleiten voor een verbod op cookiewalls, waar de Raad van mening zou zijn dat er ruimte moet blijven voor uitgevers. Volgens de Raad moet er een uitzondering komen voor uitgevers die content financieren met een verdienmodel gebaseerd op advertenties, daartegenover staat dat er dan wel een alternatief geboden moet worden zonder cookies.

Zin of onzin van bepaling cookiewall

De Bruyne: ‘Wat dat alternatief precies moet zijn is niet duidelijk, maar eerder werd gedacht aan betaalde toegang tot content zonder dat er cookies geplaatst worden. Bovendien lijkt het wetsvoorstel dat dateert uit 2017 op dit punt inmiddels te worden ingehaald door de werkelijkheid. De Europese toezichthouders hebben al kenbaar gemaakt dat er met een cookiewall geen geldige toestemming verkregen kan worden, en Google en andere browser-aanbieders gaan stoppen of zijn al gestopt met third-party cookies. Het is daarom de vraag of een bepaling over de cookiewall in de e-Privacy Verordening daardoor nog zin heeft.’

Mate van effect en tijdspanne invoering

Ook na oplevering van een definitieve versie van de wettekst heeft het voorstel volgens De Bruyne nog niet direct effect op het bedrijfsleven. ‘In de tekst van de Raad is een termijn van twee jaar opgenomen voor organisaties om zich voor te bereiden, net zoals dat bij de AVG het geval was. We zullen waarschijnlijk ook in 2022 nog niet met de e-Privacy Verordening te maken hebben, maar dat de wet er in één of andere vorm komt is nu wel zeker.’ 

Lees ook: 

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie