Premium

Rijksoverheid begint Europese aanbesteding campagnes en wil in zee met vijf bureaus

Er zijn nu nog drie aparte raamovereenkomsten met elk eigen bureaus.

De aanbesteding moet leiden tot rijksbrede raamovereenkomsten met vijf leveranciers. De raamovereenkomsten gaan in op 1 januari 2019. Dienst Publiek en Communicatie (DPC) begeleidt het aanbestedingsproces.
 
De aanbesteding draait om het ontwikkelen en het uitwerken in middelen, content en acties van aangemelde campagnes van de Rijksoverheid. Dit betekent dat er kan worden gevraagd om het gehele traject van ontwikkeling en uitwerking van een crossmediale campagne van A tot Z te begeleiden, maar ook dat er wordt gevraagd om een alleen online of offline advies of campagnemiddel te ontwikkelen.

Bureaus moeten beide uitersten van het spectrum van campagnedienstverlening en alle mengvormen daartussen kunnen bieden. De aanbesteding vervangt de raamovereenkomsten voor Grote campagnes, Middelgrote en Kleine campagnes en PR bij aangemelde campagnes. 

Volgens een woordvoerder van DPC gaat het om een aanbesteding alle campagnes met mediabudget van 150.000 en daarboven en de campagnes die gebruikmaken van de zendtijd Rijksoverheid (vroeger Postbus 51). De overeenkomst is straks verplicht voor campagnes met mediabudget van 150.000 en hoger en op vrijwillige basis voor campagnes met een lager mediabudget. 'De vorige aanbesteding is alweer vier jaar geleden.' 

De verdeling is momenteel zo:
- Rijksbrede overeenkomst grote campagnes (met mediabudget voor de campagne groter is dan 500.000 euro: J. Walter Thompson Amsterdam, KesselsKramer, Publicis, Roorda in combinatie met Tabula Rasa

- Rijksbrede overeenkomst middengrote en kleine campagnes: Roorda, GreyPossible en The Oddshop

- Rijksbrede overeenkomst pr bij campagnes: BKB, Hollander van der Mey, Schuttelaar & Partners
 

Twee fases
De aanbesteding kent twee fases: de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase wordt de geschiktheid van de inschrijvers beoordeeld aan de hand van gerealiseerd werk. Vervolgens selecteert DPC tien partijen. Deze selectiefase is nu begonnen, partijen kunnen tot 27 maart 2018, 11:00 uur hun belangstelling kenbaar maken en een verzoek tot deelneming indienen via www.TenderNed.nl.  
 
Na de sluitingstermijn worden de tien partijen met de hoogste score uitgenodigd om tijdens de gunningsfase een inschrijving in te dienen. Met de vijf partijen die het beste scoren in de gunningsfase wordt vervolgens een raamovereenkomst afgesloten.
 
De nieuwe overeenkomst moet 1 januari 2019 ingaan.

premium

Registreer en probeer 1 maand gratis

Om dit artikel te kunnen lezen heb je een Premium account nodig. Registreer nu en probeer de eerste maand gratis.

Probeer 1 maand gratis Abonneer direct
Advertentie