Effie nuanceert uitspraken Levi: ‘Hoofdjury moet inderdaad diverser'

Effie-stuurgroep en BvA reageren op het interview met juryvoorzitter Alfred Levi over de overwegend witte jury van de vakprijs.

De Effie Awards worden dit jaar uitgereikt op dinsdag 8 november in Theater Amsterdam

Een recent interview met Alfred Levi heeft het nodige stof doen opwaaien. Gevraagd naar de opvallend witte Effie-(hoofd)jury zegt de juryvoorzitter dit gegeven 'geen halszaak' te vinden.

'De jury oordeelt op basis van feiten, namelijk het behaalde resultaat van een campagne in cijfers. Met de logica en rechtlijnigheid van een computer als het ware. Dan maakt het minder uit of onze jury divers is of niet', aldus Levi in het interview op Adformatie afgelopen donderdag.

Heleen Crielaard, lid van de Effie-stuurgroep, reageert in een post onderaan het interview. Zij wil de nodige nuance aanbrengen. 'Sinds twee jaar heeft de Effie-organisatie zich nadrukkelijk ten doel gesteld om de diversiteit van de Effie-jury’s te vergroten: ons doel is om minstens 20 procent juryleden met een niet-Westerse achtergrond te hebben. We zijn er trots op dat we daar sinds 2020 ieder jaar in slagen, ook na het uitbreiden van het aantal inzendcategorieën en de daarmee gepaard gaande toename van 32 naar 54 juryleden.'

Crielaard stelt dat Levi 'het betreurt' dat de Effie niet divers is, maar het lijkt er juist op dat hij de zaak vooral rationeel bekijkt: de Effie-jury beoordeelt objectief, namelijk het op feitelijk behaalde resultaat van een campagne, dus wíe dat doet, is van minder belang, is de teneur van zijn uitspraak.

Hoofdjury

Van de hoofdjury, bestaande uit een voorzitter (Levi), onafhankelijk hoofdjurylid (Hans Middelhoek) en voorzitters van de zeven deeljury's, heeft niemand een diverse achtergrond, ziet ook Crielaard. 'Ons doel is om de komende jaren ook daar dezelfde mate (minstens 20 procent, red.) van diversiteit te realiseren. Maar natuurlijk blijft voor de selectie van alle juryleden gelden dat ze in staat moeten zijn om effectiviteit van campagnes te beoordelen op basis van feiten en argumenten.'

Desgevraagd reageert Henriette van Swinderen, directeur van de BvA, dat samen met VIA de Effie Awards organiseert, op bovenstaande. 'Helaas zijn we er bij de samenstelling van de hoofdjury inderdaad nog niet in geslaagd om het doel van 20% juryleden met een niet-Westerse achtergrond te halen. Dat heeft te maken met het feit dat juryvoorzitters in verband met continuïteit langer onderdeel blijven van de jury’s en bij voorkeur al enige jaren Effie-jury ervaring hebben. Omdat juryleden met een niet-Westerse achtergrond nog niet zo lang zitting in de jury’s hebben, zit hier vertraging in. Wel verwachten we het komende Effie-jaar ook de diversiteit van de hoofdjury verder uit te kunnen breiden. Wat daarnaast ook nog beter kan is diversiteit op andere gebieden zoals leeftijd, mensen met een beperking en gezinsomstandigheden.' 

Een case inzenden voor de Effie Awards kan nog tot vrijdag 26 augustus. De uitreiking vindt plaats op dinsdag 8 november in Theater Amsterdam.

Advertentie

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Wordt lid van Adformatie!

Wordt lid van Adformatie → Login →
Advertentie