Web​Summit​ #17: Hoe technologie​ bijdraagt aan een​ betere​ toekomst

In Lissabon ging het vooral ook over het creëren van een betere, meer verantwoorde wereld.

Stel je een gigantisch festival voor met meer dan 60 duizend bezoekers. Vervang de artiesten voor sprekers, het veld entertainment voor start-ups en laat de foodtrucks maar staan. Dan heb je een beetje een idee van de WebSummit in Lissabon, ook wel bekend​​ als​ de​ Olympische​ Spelen​ voor​ geeks.

Het was ons vijfde bezoek aan het event dus namen we genoeg lege koffers mee om te vullen met inspiratie. We verwachtten veel nieuwe technologieën, futuristische vergezichten en start-ups die verliefd achter investors aan lopen, maar dit keer had de summit​​ iets​ nieuws voor​ ons​ in​ petto. 

Waar de vorige Summits vooral gingen over wat we met tech kunnen bereiken, ging het deze keer over wat tech kan bijdragen aan een betere wereld. Waar het vorige keren ging over mogelijkheden, ging het deze keer over noodzakelijkheden. Innoveren om te bieden wat mensen werkelijk nodig hebben, in plaats van innoveren omdat het kan. Of zoals Reddit co-founder & ceo Steve Huffman zei: 'Build something people like to use. A lot of businesses start of wrong and forget the most important thing:​ create​ value​ for​ people​ and​ business​ will​ follow.'
 
Verantwoordelijkheden​ bij​ nieuwe​ technologie 
De eerste grote spreker was niemand minder dan Stephen Hawking. Hij was uitgenodigd om zijn visie op Kunstmatige Intelligentie (AI) toe te lichten, en wees ons op het verantwoordelijk omgaan met technologie: 'Computers can, in theory, emulate human intelligence, and exceed it. ​Unless we learn how to prepare for and avoid the potential risks, AI could be the worst event in the history of our civilization. It brings dangers, like powerful autonomous weapons, or new ways for the few to oppress the many. It could bring great disruption to our​​ economy.​' 

Na dit statement volgde de positieve noot: AI kan grootse dingen brengen, mits we er op een verantwoordelijke manier mee omgaan: 'We simply need to be aware of the dangers, identify them, employ the best possible practice and management, and prepare for its consequences​  ​well​ in​ advance.​'

AI​ tegen​ fake​ news​ &​ cyberbullying
Er zijn meer dan 1200 sprekers op de WebSummit. Onmogelijk dys om alles mee te krijgen. Jared Cohen (Google Jigsaw) was een van de sprekers die een actueel onderwerp aansneed. Hij sprak over de mogelijkheden van AI en big data om te identificeren wie wat online verspreidt. Hij ging in op het onderwerp nepnieuws en hoe propaganda wordt verspreidt via nepprofielen. Vervolgens vertelde hij hoe AI ons kan helpen bronnen te verduidelijken. Cohen voorspelde dat de volgende grote oorlog online zal starten. Internationale relaties die offline nog vriendelijk lijken, blijken online (zichtbaar en onzichtbaar) een stuk minder vriendelijk te zijn.​  ​Zie​ het​ als​ cyberbullying​​ maar​​ dan​ voor​ gevorderden...
 


Een​ van​ de​ laatste​ tweets​ van​ de​ President​ van​ de​ Verenigde​ Staten.  

Decentraliseren​ van​ AI​ power 
Na talks over het ‘reguleren van AI’ en ‘AI als tool om authenticiteit van bronnen te herleiden’, sprak dr. Ben Goertzel over hoe AI ons betere, slimmere en eerlijkere diensten kan leveren. Zijn betoog was ook een van de meest entertaining presentaties, doordat hij ons introduceerde aan de robot Sophia. Sophia is onlangs officieel Saudi-Arabisch staatsburger geworden en ze kon niet nalaten dit bij de ander ‘persoon’ op het podium in te wrijven: dr. Albert Einstein, de robotversie uiteraard. 

Dr. Ben Goertzel begeleidde het gesprek tussen de robots en gebruikte het moment om zijn nieuwe project te lanceren: ​SingularityNET​ . Hij betoogde dat individueel werkende AI nooit zo powerful en slim kan zijn als een collectief werkend AI netwerk. Met zijn nieuwe project streeft hij naar het aan elkaar knopen van individueel opgezette kunstmatige intelligentie projecten tot een netwerk van AI. Zo ontstaat er een ‘super intelligentie’ die in staat moet worden geacht complexe uitdagingen op te lossen.

Zijn idee is om dit netwerk te bouwen binnen de blockchain, waardoor elke gebruiker van het netwerk net zoveel profijt heeft van het netwerk. Al met al een futuristische presentatie, maar aangezien hij met twee robots op het podium stond, voelde het als haalbare​ kaart.

Zelfrijdende​  auto’s 
Naast futuristen zoals Dr. Goertzel, waren er veel ​ disruptors aanwezig op WebSummit die meer praktische uitdagingen, zoals het file probleem en overvolle wegen, trachten te tackelen. Een van hen was ​Waymo​ , onderdeel van Google. Zij presenteerden hun zelfrijdende auto en visie op de toekomst van mobiliteit. ​'We're not building a better car, we're building a better driver,' zei​ ceo John Krafcik. 

Krafcik kondigde aan dat zij momenteel ruim 100 zelfrijdende auto’s op de openbare weg hebben rijden. ​'When people feel confident and comfortable in a fully self-driving vehicle, more of us will want to use them in our daily lives.' Waymo is bezig met de ontwikkeling van zijn eigen ‘taxi-app’ en  presenteerde de futuristische modellen auto’s die je via de app zou kunnen ‘bestellen’. Hij kondigde aan dat het gebruik van auto’s namelijk zal veranderen. Vandaag zijn auto’s er om je van A naar B brengen, maar in de toekomst worden auto’s ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte van de​ gebruiker:​ ​een​ auto​ die​ je​ gebruikt​voor​ afspraken,​ in​ te​ slapen​ of ​ in​ te​ dineren. 

Klimaatverandering 
Al Gore -daar was 'ie weer - beklom het podium en benadrukte de verantwoordelijkheid die wij hebben ten aanzien van klimaatverandering. Een probleem waarbij hij voor de oplossing een grote rol ziet weggelegd voor de tech community. 'Our world is now in the early stages of a sustainability​ revolution...​  ​ that​ has​​ the​  speed​ of​  the​ digital​  revolution'. 

Zijn laatste vraag: ​ Will we change?, voelde retorisch, maar had het gewenste effect toen het publiek zijn oproep met luid gejuich en geklap beantwoordde. Het leek erop dat​​ hij​ de​ hele​ zaal​ had​ overtuigd. 

Technologie​ voor​ een​ betere toekomst
Het kan mijn  perceptie zijn, maar mijn indruk was dat de tech industrie wil bijdragen aan een groter doel door dingen beter en verantwoord te doen. Innovatie richt zich niet alleen op communicatie en entertainment, maar gaat vooral ook over het creëren van een betere, meer verantwoorde wereld. 

Wat betekent dit voor merken en voor ons werk? Nou, merken zouden meer naar de tech industrie kunnen kijken om te leren hoe zij vraagstukken benaderen. Neem een stap terug, ​verdiep je in de eindgebruiker. Zorg dat je iets maakt of doet waardoor je aandacht verdient, in plaats van aandacht te kopen.

Zoals Steve Huffman (Reddit ) zei: ​'Build something people like to use. A lot of businesses start of wrong and​​ forget​ the​ most​​ important​ thing:​ create​ value​ for​ people​ and​ business​ will​ follow.'

Advertentie
advertisement

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Wordt lid van Adformatie!

Wordt lid van Adformatie → Login →
Advertentie