What's In Your Hands?

Betekenismarketing is een kwestie van betekenisgeving; je geeft betekenis. Je geeft betekenis door te geven om mensen. Je geeft om mensen door te geven aan mensen. Je geeft als marketeer of ondernemer aan mensen met wat je gegeven is; met de middelen die je met je bedrijf voorhanden hebt om een betekenisvol verschil te maken in mensenlevens.

  • Blog
  • 2 September 2013
  • Kees Klomp
Helaas hebben we geen rechten meer op deze afbeelding
Adformatie

De betekeniseconomie is, vanwege de hoofdrol voor het geven, een genereuze economie. Het is wederkerigheid wat qua waarde-creatie de klok slaat. Alleen door eerst veel te geven - en daarmee als betekenisvol worden bestempeld - kunnen bedrijven veel krijgen. En dus waardevol worden. Het gaat niet om het verdienen aan klanten, maar het verdienen van klanten, door niet het aanbod van het bedrijf centraal te stellen maar de wens van de mens. Dat impliceert dat bedrijven niet langer moeten denken en doen in teken van de klassieke Return on Investment (ROI), maar in het teken van de Investment on Return (IOR). We zouden de betekeniseconomie ook als gifteconomie kunnen bestempelen. Betekenismarketeers behandelen hun bedrijf als een gift waarmee ze mensen gelukkiger kunnen en willen maken. Waarmee eigenlijk de klant het primaire product is geworden.

What’s in your hands?
In een TED-klassieker vertelt Rick Warren (link naar filmpje) over A Life Of Purpose. Alhoewel Warren een pastoor is, en dus een expliciet christelijk verhaal vertelt, is zijn TED-talk over ‘van betekenis zijn’ ook seculier-gezien buitengewoon inspirerend. Warren’s betoog draait om de gewetensvraag: What’s in your hands?

What’s in your hands? De gewetensvraag voor een betekenisvol leven
Hierbij refereert hij aan een bijbels verhaal rondom schaapsherder Mozes en diens herdersstok. De moraal van het verhaal is dat de herdersstaf die Mozes dagelijks - onbewust - in zijn handen heeft, feitelijk gezien zijn identiteit (het maakt hem herkenbaar een herder), zijn inkomen (het vertegenwoordigt zijn baan als schaapsherder) en zijn invloed (het maakt het mogelijk om zijn schapen van A naar B te verplaatsen) vertegenwoordigen. De simpele herdersstaf symboliseert dus feitelijk gezien een enorme kracht en macht; en heeft – dus - een enorm belang. Volgens Warren heeft ieder mens een herdersstok in handen; iets waarmee hij of zij dienstbaar kan zijn aan anderen. Iets waarmee gewone mensen wonderen kunnen verrichten. Iedereen heeft unieke capaciteiten en kwaliteiten, die hij of zij constructief kan aanwenden om van betekenis te zijn. Warren beëindigt zijn TED-talk dan ook met de dwingende vraag: What are you gonna do with what you’ve been given?

De basisvragen van de betekenismarketing
Warren schetst de contouren van de twee basisvragen die elke ondernemers of marketeer zich in de betekeniseconomie moet afvragen:

1) Wat heb ik – als bedrijf – in handen?
2) Wat kan ik daar– als bedrijf – mee betekenen?

De 8 M’s van betekenismarketing
Het antwoord op de eerste vraag is universeel. Bedrijven hebben altijd 8 middelen in handen waarmee ze maatschappelijk van dienst kunnen zijn; waarmee ze een constructief verschil kunnen maken. Betekenismarketing gaat dan ook altijd uit van het werken met de 8 M’s

Marketing
Bedrijven vertegenwoordigen de klassieke marketing p’s: product, promotie, plaats en prijs. Deze zijn allemaal in handen van het bedrijf en kunnen allemaal aangewend worden om van betekenis te zijn.

Management
Bedrijven vertegenwoordigen organisatieculturen en organisatiestructuren; de geschreven en ongeschreven spelregels van het bedrijf. De bedrijfsprocessen; de manier van werken. Binnen deze manier van werken kan van betekenis zijn voor de maatschappij worden gecultiveerd.

Maken
Bedrijven vertegenwoordigen productiefaciliteiten waarmee dingen gemaakt worden. Fabrieken, machines. Hardware, software. Hiermee kunnen ze letterlijk en figuurlijk maatschappelijk een verschil maken.

Mind
Bedrijven vertegenwoordigen kennis en kunde. Elk bedrijf bezit intellectueel eigendom waarmee producten en diensten tot stand komen. Deze kan ook worden aangewend voor het algemene belang om maatschappelijk van betekenis te zijn.

Mensen -> toeleveranciers, medewerkers, verkopers & consumenten
Bedrijven vertegenwoordigen een klassieke keten: van toeleveranciers naar medewerkers naar verkopers naar consumenten. Allen zijn dagelijks betrokken bij het reilen en zeilen van een bedrijf, en vormen een netwerk dat door het bedrijf kan worden ingeschakeld om maatschappelijk van betekenis te zijn.

Massa
Deze eerdergenoemde toeleveranciers, medewerkers, verkopers en consumenten vertegenwoordigen groepen gebundelde mensen. Deze collectieven groepen kunnen eenvoudig en efficiënt door het bedrijf worden bereikt en aangesproken om maatschappelijk van betekenis te zijn.

Munten
Bedrijven vertegenwoordigen geld. Bedrijven bestaan bij gratie van geldstromen. Kosten en baten. Inkomsten en uitgaven. Bedrijven kunnen geld genereren, investeren en doneren, en met al deze activiteiten maatschappelijk van betekenis zijn.

Macht
Bedrijven vertegenwoordigen invloed in de gemeenschappen waarin zij actief zijn. Deze invloed kan bescheiden zijn; bij kleinschalige, lokale bedrijven. De invloed kan ook enorm zijn; bij de gigantische multinationals. Het is niet overdreven om te stellen dat de private sector op sommige gebieden maatschappelijk meer kan betekenen en bereiken dan de politiek en de daarbij horende publieke sector.

Merk
De acht middelen komen in het midden samen in het merk. Betekenisvolle merken vertegenwoordigen de optelsom van de acht bovengenoemde middelen. Truthmarks zijn bedrijven die hun marketing, management, maken, mind, mensen, massa, munten en macht maximaal gebruiken om maatschappelijk van betekenis te zijn, en daarmee hun merk – als betekenisvol - te laden. Daarbij geldt de vuistregel: hoe meer betekenis bedrijven geven, hoe betekenisvoller de combinatie van de acht factoren, hoe sterker het merk!

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie