Kelderjournalistiek

Hoe een knuffelkakker een issue op de kaart weet te zetten.

Talkshows bestaan bij de gratie van ophef. Daarom worden BN'ers van stal gehaald om hun mening te geven over allerhande complexe onderwerpen. We horen de visie van cabaretiers, volkszangers en sporters op thema’s als duurzaamheid, literatuur en de cohesie in de samenleving.

Soms vraag je je af: zou het niet een goed idee zijn als redacties de beste stuurlui wat vaker aan wal laten staan? Maar nee. Voor de kijkcijfers verdient ophef de voorkeur boven nuance.

Een goede talkshowgast is expert in alles en wordt niet zozeer geselecteerd op deskundigheid, maar op mening. Want door die meningen wordt de discussie in de huiskamer voortgezet, en daardoor kijken de mensen de volgende dag opnieuw. In talkshows worden de issues in Nederland gemaakt en uitvergroot.

Een saillant voorbeeld is het optreden van Jort Kelder, eerst bij Omrop Fryslan en gisteravond bij Op1. Hij vindt dat we de economie op slot gooien en enorme schade toebrengen aan bedrijven en zelfstandigen om een kleine groep te beschermen  Statistisch gezien zijn dat volgens Kelder '80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben'.

Volgens de oud-Quote-hoofdredacteur moet er een belangenafweging komen hoeveel economische schade van een intelligente lockdown ons het redden van mensen waard is; ze gaan waarschijnlijk daarna toch binnen twee jaar dood. 

Advertentie
advertisement

Een gedurfde stellingname. Want wie niet alleen naar gezondheid maar ook naar geld kijkt, gooit de menselijkheid overboord. Als het beter is om ook op economische gronden te kijken naar de behandelbaarheid van patiënten, worden ouderen, rokers, mensen met obesitas, gehandicapten, chronisch zieken en andere gedefinieerde risicogroepen – kortom: miljoenen mensen - immers achtergesteld.

Kelder wordt verwenst, alsof hij zwakkeren in de samenleving dood heeft gewenst. Terwijl hij dat feitelijk niet heeft gezegd. De reacties bewijzen eens te meer dat de proportionaliteit van alle coronamaatregelen een thema is met vele facetten. Morele, persoonlijke en economische.

En los wat men van Kelders standpunt vindt: de discussie over de kosten van behandelbaarheid zal de komende weken ook worden gevoerd door de mensen thuis.

Jammer genoeg ging het bij Op1 niet over het feit dat zorgverleners aan het bed altijd al de moeilijke afweging moeten maken over levenskwaliteit, voordat iemand al dan niet wordt behandeld. En daarbij geldt niet alleen de economie als moraal. Als we onze beschaving willen bewaken, dan drukken we de waarde van een leven niet in geld uit.

Juist het gebrek aan nuance maakte de stelling van Kelder effectief. Op1 liet zien wat een goede talkshowhost doet: een issue agenderen. Dan gaat het niet om het gelijk, maar om het effect. Hier durfde een vrije geest het onbenoembare te benoemen!

En met resultaat: de discussie die nu al in de zorg wordt gevoerd, staat door Op1 gisteravond op de kaart. Tegen die achtergrond was dit een sterk staaltje Kelderjournalistiek: impact veroorzaken door alle nuance weg te halen, zeggen wat veel mensen niet durven te denken en de tegenargumenten simpelweg negeren. De knuffelkakker bewees weer een van de beste opiniemakers van Nederland te zijn.

Zonder in te stemmen met zijn stelling, hoop ik dat de talkshowredacties nu wel de weg weten te vinden naar de medisch-ethici, gezondheidseconomen en ervaringsdeskundigen die het debat van meer nuance kunnen voorzien. Influencers eruit, experts erin. Laten we hopen dat Nederland dan ook blijft kijken.

 

Reacties:

Ook een reactie plaatsen? Wordt lid van Adformatie!

Wordt lid van Adformatie → Login →
Jan van der Zanden
"Als we onze beschaving willen bewaken, dan drukken we de waarde van een leven niet in geld uit." Dit is aantoonbaar onjuist.

Elke dag, al sinds de jaren '70, wordt met qaly's gerekend. In heel Europa en daar buiten. Een qaly is een jaar dat iemand nog in 100% gezondheid leeft.

Bij ALLE volksgezondheidsbeleid wordt berekend wat de kosten zijn: bij griepprik, HPV-vaccinatie, borstkanker screening, veiligheidsmaatregelen bij ProRail, pillen en/of behandelingen opnemen in de basisverzekering, etc. etc.

En de norm is, dat dit €20.000 per qaly mag kosten bij preventie.

Dus deze morele verontwaardiging is sowieso totaal misplaatst. Bij schaarste aan middelen moet een maatschappij kiezen en prioriteren. En dus op basis van objectieve maatstaven bepalen welke maatregelen wel en welke niet genomen kunnen en moeten worden. De qaly is daarvoor de maatstaf.

En weet u wat deskundigen nu berekenen dat onze preventieve maatregelen bij Corona kosten? Dat is €1,4 miljoen tot €8 miljoen per qaly. Dat is dus 70 tot 400 keer zo veel. Daarom is de huidige "Intelligente Lock-down" ook totaal onverantwoord. Zeker omdat er gewoon een relatief heel goedkoop alternatief is: totale quarantaine van de kwetsbaren.

De schade voor 3 tot 6 maanden in alleen NL wordt door deskundigen gechat op circa €100 tot 200 miljard. Dat is €6.000 a €12.000 per Nederlander, inclusief kinderen en baby's. Dat gaan wij allemaal betalen! C.q. dat kunnen wij helemaal niet betalen. Daarom is het ook onverantwoord en hysterisch gedrag van onze overheid.
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie