Too Good To Go is het meest inspirerende merk van 2019

De jaarlijkse ranglijst met een verrassende opvolger van Ikea, dat vorig jaar eerste werd.

Joost Rietveld, managing director Too Good To Go Nederland, vlak na de bekendmaking van de ranglijst en winst.

Too Good To Go, een mobiele applicatie tegen voedselverspilling, is gekozen als meest inspirerende merk van 2019. Dat werd donderdagavond bekend gemaakt bij de presentatie van de Inspirerende 40. Vorig jaar voerde Ikea de lijst nog aan, die voor het negende jaar werd opgesteld. 

Met de app Too Good To Go kunnen winkels en restaurants voedsel dat overtollig, maar nog goed is, aanbieden. De gebruikers kunnen dit tegen sterk gereduceerd tarief kopen voordat het in de vuilnisbak verdwijnt en krijgen het als verrassingspakket mee in een "Magic Box".

Too Good To Go telt met in Nederland al meer dan een miljoen gebruikers, die 90% van de inhoud van de box ook daadwerkelijk consumeren. De organisatie is pas sinds anderhalf jaar actief in Nederland. Het kwam als hoogst binnen in de lijst en scoort op zowel product, visie en organisatie de meeste punten.   

Uit het onderzoek waarop de lijst is gebaseerd blijkt dat Nederlanders de mate waarin een organisatie innovatief, maatschappelijk verantwoord, kwalitatief en duurzaam opereert de belangrijkste factoren vinden.

Dit jaar liggen de scores van organisaties in totaal 4,2% hoger dan vorig jaar. Zij weten de Nederlander dus meer te inspireren dan in 2018.

De grootste stijger in de lijst is Lego (van 17 naar 2) en de grootste daler is het Rijksmuseum (van 7 naar 39) ten opzichte van het voorgaande jaar. De nieuwkomers in de lijst zijn Too Good To Go, Ekoplaza, ConsumentenBond, Vivera, Universiteit van Wageningen, Booking.com, Microsoft en BMW.

De top 10:

Advertentie
advertisement
de top 10

 

Goed is de norm

Het landelijke onderzoek is de kern van en breder trendonderzoek dat duidelijk maakt dat ‘business for good’ de norm wordt: organisaties als middel om maatschappelijke vragen op te lossen Deze brede beweging is zichtbaar sinds 2015 en zicht- en meetbaar, zowel bij start-ups als de grote, meer traditionele organisaties die weer meer sociaal maatschappelijke impact maken vanuit de kern van hun business. 

Het jaarlijkse onderzoek wordt uitgevoerd door strategisch adviesbureau Synergie en onafhankelijk onderzoeksbureau Dynata.  

De nrs 11-40

nrs 11-40

Het onderzoek, 40 meest inspirerende organisaties: Beoordeling van 87 organisaties op 12 kenmerken, elke respondent beoordeelt 4 organisaties waarmee hij of zij bekend is. N = 2.688 (N = 105 per organisatie), landelijk representatief. Gehouden zomer 2019. Daaraan voorafgaand een exploratief onderzoek naar eigenschappen van organisaties die inspireren en ruwe lijst. N = 317, bewoners grote steden.

Advertentie